Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 251

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5884 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2019 5885 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5886 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 5439 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 5129 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 5130 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych
2019 4372 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno
2019 4371 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4370 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 4375 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV.218.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 4374 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4373 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3459 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 3460 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3394 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 2836 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 2837 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/262/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2019 2838 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2209 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 2210 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 1296 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 1297 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 889 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy
2019 890 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 892 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie statutu gminy Zbójno
2019 250 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 249 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie statutu gminy Zbójno
2019 248 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 6282 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 6281 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 6286 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
2018 6287 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania rondu w miejscowości Zbójno nazwy Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości
2018 6285 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkó transportowych
2018 6283 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 6284 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 5898 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 5439 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5440 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 5051 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 5052 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr Uchwały nr XLI/262/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2018 4253 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójno
2018 4252 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 3540 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 3541 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zbójno w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3542 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2018 3051 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójno
2018 3050 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
2018 3052 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zbójno w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3054 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 3053 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 2404 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 2405 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2406 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 1738 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1739 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 1740 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 1090 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2018 1089 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 1091 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbójno
2018 1093 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie
2018 1092 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbójno
2018 631 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/257/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 363 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 364 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 stycznia 2018 r. dotycząca zmiany uchwały nr Uchwały nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2018 365 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zbójno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 225 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2018 226 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2017 4890 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2017 4780 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie oraz nadania jej statutu
2017 4781 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 4252 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klonowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klonowie
2017 4251 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 4253 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rużu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rużu
2017 4255 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Działyniu im. Stefana Żeromskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Działyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Działyniu im. Stefana Żeromskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Działyniu
2017 4254 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbójnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zbójnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbójnie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Zbójnie
2017 3845 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.224.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbójno
2017 3844 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.221.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 3846 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.227.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3848 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.229.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie statutu gminy Zbójno
2017 3847 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.228.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójno
2017 3169 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.217.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2017 3168 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.216.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 3167 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.211.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 3172 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.215.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych
2017 3171 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.219.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2017 3170 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.218.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2017 3136 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.214.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 2921 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.200.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Obory
2017 2920 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.199.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Wojnowo
2017 2922 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.201.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca do palenia ogniska przy zbiorniku wodnym w Zbójnie
2017 2924 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.206.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 2923 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.205.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 2422 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII.197.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 2201 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.195.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 1393 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.180.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1392 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.178.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 1395 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbójno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1394 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 831 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 530 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 531 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.168.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbójno
2017 532 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.169.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2017 125 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 126 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII.164.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok
2016 4633 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.148.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 4632 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.145.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok
2016 4634 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.153.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4636 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.155.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4635 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.154.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 3689 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV.140.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 października 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 3690 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu świetlicy wiejskiej w miejscowości Działyń oraz Regulaminu uczestnika zajęć w świetlicy.
2016 3691 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016–2020.
2016 3375 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.134.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 3376 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.136.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Zbójno.
2016 3377 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno.
2016 3048 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.132.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 3049 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.133.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zbójno.
2016 2872 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII.125.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbójno.
2016 2828 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII.123.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 2829 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII.131.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lipca 2016r. uchylająca uchwałę nr XXI.121.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zbójno.
2016 2513 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI.115.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 2514 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI.121.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zbójno.
2016 1958 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XX.110.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 1959 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XX.111.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Rembiocha.
2016 1960 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XX.112.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Obory.
2016 1506 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX.107.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 1143 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.101.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 1144 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.106.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
2016 724 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII.94.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 lutego 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 462 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI.92.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2016.
2016 58 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV.88.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 4591 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4289 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.80.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 4288 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4287 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4292 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020.
2015 4291 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2015 4290 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.81.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 4285 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 4286 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2015 3402 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII.72.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2815 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 września 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2816 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.70.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zbójno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2015 2596 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2474 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX.59.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2013 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXII.144.2013 Rady Gminy Zbójno z dn. 28.10.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
2015 2012 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2015 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbójno, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
2015 2014 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1613 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII.42.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 1614 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII.44.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.
2015 1615 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII.45.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie: schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2015 1271 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 1272 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI.35.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbójno.
2015 1273 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół w Działyniu.
2015 677 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.19.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 678 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.20.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół w Działyniu.
2015 679 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 307 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV.11.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 308 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV.13.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie.
2014 3901 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III.5.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 3902 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zbójno.
2014 3307 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII.204.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” i ,,Zasłużony dla Gminy Zbójno” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów.
2014 3260 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII.203. 2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 3261 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII.207.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2014 2740 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLI.193.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 2741 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLI.194.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zbójno.
2014 2280 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL.190.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Zbójno przedszkolach publicznych.
2014 2279 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL.189.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 2282 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL.192. 2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zbójno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 2281 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL.191.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Zbójno.
2014 1917 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX.182.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 1549 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.180.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 1105 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.169.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 269 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.164.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 268 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.163.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 271 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.166.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2014 270 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.165.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2014 66 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.159.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2013 rok.
2014 67 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.161.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2014.
2014 68 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.162.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia celu publicznego oraz warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zbójno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2013 4166 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV.153.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 3712 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.148.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3711 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.147.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3710 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.146. 2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 3715 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.151.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3714 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.150.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2013 3713 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.149.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2013 3220 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.141. 2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 3221 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.144.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
2013 3222 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.145.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbójno oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 3027 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.137.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 września 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 2490 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX.136.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone.
2013 2426 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX.134.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 2078 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.126.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 1844 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.120.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 1845 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.124.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1059 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI.112.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 1060 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI.117.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 415 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/108/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2013 416 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/111/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2013.
2012 3761 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 3762 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3763 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zbójno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2012 3049 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/92/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2012 3050 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/93/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3047 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/90/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 3048 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/91/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 3053 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/95/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 3054 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/94/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójno.
2012 3051 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Zbójnie.
2012 3052 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie.
2012 2356 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/87/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz wysokości tej opłaty.
2012 2322 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 2323 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/88/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2324 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/89/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2021 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/81/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 września 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 2022 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/82/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 892 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/67/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbójno.
2012 893 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 620 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/64/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu lokalnego promującego uczniów zdolnych pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójno.
2012 165 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2012 rok.
2011 2974 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2973 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2011r. ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2011 2975 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2011 2977 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2011 2976 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 2196 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Zbójno do kategorii dróg gminnych
2011 1688 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbójno.
2011 1301 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbójno.
2011 699 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zbójno.
2011 469 2011-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr II/7/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na rok 2011
2011 122 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2011.
2010 2341 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2010 1112 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Klonowie.
2010 1111 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wielgie.
2010 1114 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zbójno na stałe obwody głosowania.
2010 1113 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Wielgie.
2010 867 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zbójno.
2010 380 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2010 rok.
2010 228 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbójno.
2010 229 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 230 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 2291 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 2292 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2009 2293 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 1633 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 8 września 2009r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze gminy Zbójno oraz ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie.
2009 990 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 308 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Działyń, położoną nad jeziorem Działyńskim
2009 236 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na rok 2009
2009 59 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w miejscowości Wielgie oraz Regulaminu uczestnika zajęć w świetlicy