Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 207

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5760 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok nr III/13/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 grudnia 2018 r.
2019 5043 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok nr III/13/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 grudnia 2018 r.
2019 4605 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 302/4 w  miejscowości Gniewkówiec, gmina Złotniki Kujawskie
2019 3075 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2721 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr XIII/86/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów" Honorowy Obywatel Gminy Złotniki Kujawskie" lub "Zasłużony dla Gminy Złotniki Kujawskie”.
2019 1874 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gniewkówiec, gmina Złotniki Kujawskie
2019 1875 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Będzitowo, gmina Złotniki Kujawskie
2019 1834 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1835 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Złotniki Kujawskie na rok 2019.
2019 1836 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1109 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 1110 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2019 1111 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Złotniki Kujawskie jest organem rejestrującym.
2018 6740 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2018 6401 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/317/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.
2018 5731 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5730 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2018 5732 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5734 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotniki Kujawskie na rok 2018
2018 5733 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”.
2018 5352 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Pęchowo, gmina Złotniki Kujawskie
2018 5353 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Niszczewice – działka nr 184/49, gmina Złotniki Kujawskiesprawie
2018 5284 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie
2018 5285 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.
2018 4851 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złotniki Kujawskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4852 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 4501 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r.
2018 3859 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 3224 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/320/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole i przedszkolu funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2018 3223 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 2880 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 – 2022.
2018 2881 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole i przedszkolu funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 2882 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 2422 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotniki Kujawskie.
2018 2423 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2018 1697 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/304/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2018 1698 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/305/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości na ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej.
2018 1699 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/306/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Złotniki Kujawskie na rok 2018.
2018 1139 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Złotniki Kujawskie na okręgi wyborcze.
2018 1140 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich
2018 671 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Złotniki Kujawskie na lata 2018 - 2021
2018 519 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Złotniki Kujawskie jest organem rejestrującym
2018 518 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2018 521 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 – 2022.
2018 520 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Złotniki Kujawskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2017 5426 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2017 4822 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4823 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4820 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2017 4821 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4824 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2017 4827 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4828 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2017 4825 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2017 4826 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2017 4113 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tucznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Tucznie
2017 4112 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złotnikach Kujawskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Złotnikach Kujawskich
2017 4117 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2017 4114 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniewkowcu
2017 4067 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2251 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2017 1475 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie do nowego ustroju szkolnego
2017 710 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie.
2017 711 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie.
2017 660 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz.
2017 661 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2017 662 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotniki Kujawskie
2017 26 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2016 4405 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2016 3999 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3998 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3997 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2016 4000 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 4003 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Złotniki Kujawskie.
2016 4002 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych formy wychowania przedszkolnego
2016 4001 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 3251 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2016 3226 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2904 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/148/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/144/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2732 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2715 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2716 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2016 2717 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2016 2164 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli , określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania
2016 2165 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1330 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotniki Kujawskie
2015 4673 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2015 4674 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2015 3801 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2015 3800 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3802 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3804 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2015 3803 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3188 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 150114C
2015 2624 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2055 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2015 2054 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 150116C
2015 2057 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich
2015 2056 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 977 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2015 978 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej.
2015 548 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 549 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 lutego 2015r. Zmieniająca uchwałę Nr XXIII/148/2012 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3833 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2014 3149 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/338/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2014 3150 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3151 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/340/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2947 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 października 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
2014 2536 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2014 2269 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2014 1979 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/306/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2014 1980 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1758 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2014 1759 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu w Złotnikach Kujawskich przy ul. Strażackiej 9
2014 1123 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2014 440 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr xXXVI/269/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 441 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „na lata 2014 -2020”
2013 4140 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 3890 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIX /219/2013 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2013 3684 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3683 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2013 3685 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3687 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2013 3686 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2535 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2013 2534 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.
2013 2536 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2013 2538 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013 r.
2013 2537 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXV/185/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012 r.
2013 1782 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2013 1781 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 1784 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1783 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Złotniki Kujawskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1264 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2013 1265 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2017.
2013 957 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XII/72/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskiez dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2013 958 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2013 959 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2013 529 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złotniki Kujawskie.
2013 528 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2017.
2013 530 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Broniewo i Niszczewice, gmina Złotniki Kujawskie.
2013 532 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2013 531 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2012 3766 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3765 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3764 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2012 3769 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2012 3768 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Złotniki Kujawskie w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2012 3767 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Złotniki Kujawskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2915 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2914 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2012 2911 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
2012 2922 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich
2012 2921 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2920 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2516 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2012 2515 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2518 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Złotniki Kujawskie na okręgi wyborcze
2012 2517 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Tupadły Gminy Złotniki Kujawskie
2012 1877 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 września 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Oświaty w Złotnikach Kujawskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2012 1708 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podziału sołectwa Broniewo na Sołectwo Broniewo i Sołectwo Tupadły .
2012 1492 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2012 1290 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole i przedszkolu funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki nauczyciela logopedy, pedagoga i psychologa
2012 1265 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2012 1129 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
2012 725 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
2012 463 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów" Honorowy Obywatel Gminy Złotniki Kujawskie" lub "Zasłużony dla Gminy Złotniki Kujawskie”
2012 74 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
2011 2640 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
2011 2639 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2011 2642 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2641 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2446 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2011 2447 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
2011 2094 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2011 971 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 805 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 262 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 263 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2010 2375 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/10 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
2010 2376 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/10 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich
2010 2377 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/10 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2351 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1868 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2010 1869 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2010 1835 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1836 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2010 1464 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2010 1465 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2010 960 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XL/287/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/361/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Złotniki Kujawskie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 961 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XL/288/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tarkowo Górne
2010 962 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XL/289/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
2010 124 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2010 r.
2009 2396 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
2009 2397 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 2398 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1931 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Złotniki Kujawskie i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 1930 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złotniki Kujawskie
2009 1658 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250//2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1586 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Złotniki Kujawskie.
2009 1585 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki nauczyciela logopedy.
2009 1379 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie założenia gimnazjum w Tucznie
2009 1213 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania.
2009 893 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2009 290 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 202 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/08 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
2009 119 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2008r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE na rok 2009