Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 256

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5991 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Rozgartach i Zaroślu Cienkim
2019 5599 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka
2019 4878 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 4617 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4504 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zławieś Wielka
2019 4175 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Zławieś Wielka
2019 4171 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4124 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka
2019 4087 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka
2019 4088 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4089 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 3031 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka
2019 2962 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka
2019 2457 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 2456 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 2458 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2460 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2019 2459 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 913 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok
2019 914 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/40/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2019”
2019 805 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/39/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Wielka
2019 804 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/38/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Mała
2019 803 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/37/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zarośle Cienkie
2019 802 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/36/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Toporzysko
2019 801 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/35/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Stary Toruń
2019 800 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Skłudzewo
2019 799 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Siemoń
2019 798 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rzęczkowo
2019 797 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rozgarty
2019 796 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Przysiek
2019 795 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Pędzewo
2019 794 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łążyn
2019 793 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Gutowo
2019 792 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Górsk
2019 791 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarnowo
2019 790 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarne Błoto
2019 789 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cichoradz
2019 788 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cegielnik
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 172 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 171 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 170 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 169 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Czarnym Błocie i Złejwsi Wielkiej
2018 6531 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 6035 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 6034 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy chronionej pomnika przyrody „Stanisław” w miejscowości Przysiek
2018 5539 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Czarnym Błocie i Starym Toruniu
2018 4744 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka
2018 4713 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy
2018 4431 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Zławieś Wielka a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Zławieś Wielka oraz trybu pobierania opłat za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 4320 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zławieś Wielka
2018 4321 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zławieś Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3961 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka
2018 3743 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka.
2018 3065 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3066 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zławieś Wielka dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2724 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/282/18 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2676 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/284/18 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2677 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Zławieś Wielka
2018 2222 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/280/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka
2018 2015 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/278/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2016 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 1133 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzetami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierzat na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2018.
2018 1134 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zławieś Mała i Czarne Błoto
2018 1135 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 332 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok.
2018 333 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 340 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka.
2017 4604 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4603 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozgarty i Zarośle Cienkie
2017 4602 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017 4601 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 3994 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 3995 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 3996 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2017 3941 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka
2017 2702 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 2703 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 2704 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2310 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 2073 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka.
2017 2074 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w północnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka.
2017 1888 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
2017 1887 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2017 1890 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1889 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zławieś Wielka instrumentem płatniczym
2017 1543 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: południowo-wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, centralnej części miejscowości Gutowo, wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo-zachodniej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej i zachodniej części miejscowości Stary Toruń, południowej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno-zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej i zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka
2017 741 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 622 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka
2017 623 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka.
2017 451 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oaz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 422 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej i Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko” w Siemoniu
2017 411 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok
2017 1 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2016 4231 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie okreśelnia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4230 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2016 4232 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 4234 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 4233 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 3940 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2016 3941 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3225 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Stary Toruń - gmina Zławieś Wielka.
2016 3125 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3126 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka
2016 2683 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 2684 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2681 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2016 2682 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2685 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2688 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w centralnej części miejscowości Stary Toruń – Gmina Zławieś Wielka.
2016 2689 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka.
2016 2686 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2687 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 2662 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej i północno-zachodniej części miejscowości Czarne Błoto – Gmina Zławieś Wielka.
2016 2663 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo – Gmina Zławieś Wielka.
2016 1840 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 498 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.
2016 1137 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zławieś Wielka
2016 963 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok.
2016 486 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2016 400 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 4415 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2015 4414 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4413 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 4418 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2015 4417 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/78/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4416 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3564 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 3501 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zławieś Wielka udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3453 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2015 3454 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2015 2537 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Siemoń oraz dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Stary Toruń oraz dla działek położonych w centralnej i wschodniej części miejscowości Zławieś Mała oraz dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Gutowo – gmina Zławieś Wielka.
2015 2413 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej i północnej części miejscowości Górsk, gmina Zławieś Wielka
2015 2389 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno – zachodniej części miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.
2015 2317 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2015 2318 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka
2015 2319 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Zławieś Wielka, a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Zławieś Wielka oraz trybu pobierania opłat za pobyt w ośrodku wsparcia
2015 1694 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok
2015 1369 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Gutowo
2015 1254 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty
2015 1187 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej oraz regulaminu określającego szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2015 1188 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 590 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 422 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oaz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 3854 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2014 3853 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2014 3856 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka
2014 3855 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 3453 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2014 3454 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 2824 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 października 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej
2014 2465 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej
2014 2272 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2014 rok.
2014 2273 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części wschodniej i w części zachodniej miejscowości Toporzysko, gmina Zławieś Wielka
2014 1669 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2014 - 2018
2014 1590 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1591 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 1592 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomosci oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niz 3 lata i na czas nieoznaczony
2014 1312 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej i centralnej części miejscowości Gutowo, gmina Zławieś Wielka
2014 1311 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Zławieś Wielka
2014 1310 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1313 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty.
2014 1316 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją
2014 1315 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1314 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Zławieś Wielka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 527 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 528 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Górsk – Gmina Zławieś Wielka
2014 529 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-wschodniej i centralnej części miejscowości Cegielnik, gmina Zławieś Wielka.
2014 429 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2013 4035 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4007 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr NR XXX/208/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka
2013 3980 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 3979 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2013 3978 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3983 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3982 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3981 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2814 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 2815 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i utworzenia Domu Kultury w Górsku
2013 2636 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Cegielnik.
2013 2637 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz. 16/1).
2013 2303 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północno-zachodniej i w części wschodniej miejscowości Zławieś Mała, gmina Zławieś Wielka.
2013 2304 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowej i centralnej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.
2013 2190 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławies Wielka
2013 2191 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 2192 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2013r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2158 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Zławieś Mała.
2013 2159 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Zławieś Mała
2013 2122 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Zławieś Wielka
2013 1463 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2013 1101 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej
2013 1102 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zławieś Wielka udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 840 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 839 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 842 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
2013 841 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2012 3615 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2012 3616 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3563 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3501 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3500 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 3503 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3502 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 2052 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 września 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 1888 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1631 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty
2012 1597 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Łążyn
2012 1205 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oaz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1206 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 1169 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Stary Toruń.
2012 420 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2012 rok.
2012 130 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Zławieś Wielka
2011 3209 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 3210 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 3207 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3208 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3213 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3214 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania zasiłków pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka
2011 3211 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3212 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2012 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej i nadania statutu
2011 2013 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2011 1198 2011-06-21 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 817 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/6/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011rok.
2011 818 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka
2010 2016 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/216/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łążyn
2010 2015 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/215/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Gutowo
2010 2018 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/218/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Przysiek
2010 2017 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/217/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Pędzewo
2010 2014 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Górsk
2010 2011 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/211/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cichoradz
2010 2010 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/210/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cegielnik
2010 2013 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarnowo
2010 2012 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/212/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarne Błoto
2010 2025 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zarośle Cienkie
2010 2024 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/224/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Toporzysko
2010 2027 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/227/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Wielka
2010 2026 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/226/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Mała
2010 2023 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/223/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Stary Toruń
2010 2020 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/220/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rzęczkowo
2010 2019 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/219/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rozgarty
2010 2022 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/222/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Skłudzewo
2010 2021 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XXXV/221/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Siemoń
2010 1295 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2010 823 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 824 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 549 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej.
2010 345 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2010 99 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2009 2280 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 2279 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 2278 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2283 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 2282 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
2009 2281 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 1318 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto, Zławieś Mała, Rozgarty
2009 633 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli