Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 165

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5086 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4030 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka
2019 4029 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą zasad udzielania stypendium uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2019 4031 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
2019 4033 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2).
2019 4032 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami mieszanymi obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 2748 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2020.
2019 2097 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 197/4)
2019 2096 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2019.
2019 2099 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza
2019 2098 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 357/2)
2019 1799 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym
2019 1542 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9).
2019 1543 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2).
2019 923 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka i nadania jej statutu
2018 6605 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6604 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w  2019 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2018 6603 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6608 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego udzielonego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6607 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6606 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2019
2018 4837 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wielka Nieszawka
2018 4651 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4652 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4156 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
2018 4107 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
2018 4108 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2018 3505 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Wielka Nieszawka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3096 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mala Nieszawka (dz. 230/70)
2018 2446 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/204/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 1843 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1844 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2018 1167 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2019
2018 701 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 702 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 703 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2018
2017 5405 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2018
2017 5321 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4665 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4596 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4597 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2018 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2017 4595 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu statutu
2017 4594 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 268/40)
2017 4593 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
2017 3920 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ul. Toruńskiej, oznaczony numerem działki 112)
2017 3921 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
2017 3922 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2017 3468 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 35/8, 35/9, 26/37 oraz część dz. nr 26/26)
2017 3469 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 147, 86/1, 267)
2017 2795 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4
2017 2234 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 69/40)
2017 1341 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe
2017 1048 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2018
2017 1049 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 677 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2017
2017 461 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2016 4466 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4467 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2017 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2016 836 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2016 837 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, w tym kryteriów wyboru ofert, na zapewnienie realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
2016 838 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 460 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2017
2016 461 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 327 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2016
2015 4560 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
2015 4559 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4562 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4561 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2015 3281 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka (teren przy ulicy Mennonitów)
2015 3282 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2015 2904 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwośi i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2903 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2015 2902 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2015 2907 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2906 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2905 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2381 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce.
2015 2382 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2016.
2015 711 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 712 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2015 457 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Mała Nieszawka, teren przy ulicy Rzemieślniczej)
2015 458 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym
2015 456 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce.
2014 3786 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/209/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3787 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3788 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/211/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2014 2867 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2868 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustanowienia 3 pomników przyrody na działce nr 3178/8 w obrębie Brzoza – teren administracyjny Leśnictwa Karczemka oddział 178 o.
2014 2383 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/203/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych
2014 2201 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/197/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4)
2014 2202 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/198/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach.
2014 1687 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenów pomiędzy ulicami: Spółdzielczą i Pogodną oraz terenu w rejonie ulicy Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce.
2014 1688 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Małej Nieszawce.
2014 1120 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1121 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1122 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek oplat za zajęcie pasa drogowego
2014 726 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2014
2014 739 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 459 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 3742 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3743 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3744 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2013 3006 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2942 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2013 2175 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2013 1363 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 986 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 710 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2013 570 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013
2013 126 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
2013 125 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2013 128 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wielka Nieszawka.
2013 127 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 90 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2013 91 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 92 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2615 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2013r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2012 2614 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2617 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2616 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1487 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2012 1488 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadnaia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wielkiej Nieszawce
2012 263 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Wielka Nieszawka, wzdłuż ulicy Pogodnej).
2012 46 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach).
2012 45 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Sosnowej w Cierpicach i drogi Cierpice - Gniewkowo).
2012 47 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej Nieszawce).
2012 49 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (drogi od ulicy Leśnej do „Starego Nadleśnictwa” oraz od „Zakątka Leśnego” w kierunku północno-wschodnim w Cierpicach).
2012 48 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (ulica Kolorowa w Małej Nieszawce).
2011 3238 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3239 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012
2011 2673 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2674 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2012r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2011 2675 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych
2011 2044 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
2011 2040 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2011 1131 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 597 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011
2011 598 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2011 2 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/198/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, okolica ulicy Wierzbowej)
2010 2785 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2786 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010r. W sprawie: określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających gminie
2010 2787 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2010 2232 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
2010 1623 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, teren Baxpolu)
2010 1533 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, pomiędzy ulicami Polną i Widok)
2010 1534 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działka nr 100/3)
2010 1287 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
2010 1288 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
2010 696 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy Dobrej).
2010 697 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy Leśnej).
2010 698 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, wzdłuż torów kolejowych)
2010 686 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Wielka Nieszawka, okolica ulicy Zielonej)
2010 685 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, dz. nr 62/5)
2010 688 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy Szkolnej)
2010 687 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działka nr 203)
2010 618 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Leśnej)
2010 617 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Wodociągowej)
2010 179 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010.
2009 2136 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2137 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2009 2135 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wielka Nieszawka
2009 701 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
2009 472 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 473 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 344 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.