Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 257

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5622 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2019 5623 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
2019 5620 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 5621 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie
2019 5624 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
2019 5627 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 5628 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
2019 5625 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2019 5626 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5139 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2019 5138 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/96/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Warlubie
2019 5141 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 5140 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu
2019 5108 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3762 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krusze
2019 3763 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipinki
2019 3760 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buśnia
2019 3761 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bzowo
2019 3766 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warlubie
2019 3767 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielki Komorsk
2019 3764 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płochocin
2019 3765 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płochocinek
2019 3757 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2019 3756 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 3759 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bąkowo
2019 3758 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubu Senior+
2019 3008 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca zapisy uchwały nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 3009 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 3010 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2019 2633 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 2634 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
2019 2044 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Warlubie na lata 2019-2022
2019 2043 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 2046 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2045 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej
2019 1180 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 1181 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 1178 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 1179 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2019 1182 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 1185 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie
2019 1186 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 1183 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1184 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2019 roku"
2019 671 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 672 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 358 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warlubie
2019 225 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 35 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2019
2019 36 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2019 40 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2019 – 2023
2018 6126 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2018 6127 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6128 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2018 6124 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 6125 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 6042 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok.
2018 5428 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/294/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5427 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie
2018 5430 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 5429 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2018 4707 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 4708 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/191/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2018 4709 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 4170 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 4171 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Warlubie
2018 4141 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 2988 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 2989 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Warlubie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2990 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Warlubie
2018 2550 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
2018 1995 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/255/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2018 roku"
2018 1917 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/260/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy Warlubie
2018 1820 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/254/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Warlubie.
2018 1819 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/252/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 1822 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/259/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
2018 1821 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/257/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Warlubie na okręgi wyborcze
2018 598 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 599 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany powierzchni użytków ekologicznych na terenie obrębu ewidencyjnego Lipinki, Leśnictwo Bursztynowo
2017 5515 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 5514 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2018 rok
2017 5516 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 5518 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie
2017 5517 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 4759 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2017 4760 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4757 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 4758 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4763 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
2017 4764 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2017 4761 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 4762 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 3685 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 3686 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie
2017 3272 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 3062 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 2819 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 2820 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2017 2314 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2017 2189 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 1431 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 1280 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1281 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także określenia liczby punktów za poszczególne kryteria
2017 829 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2017 595 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2017 594 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 596 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2017 598 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
2017 597 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne
2016 4906 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2017
2016 4293 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4292 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 4295 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale o podziale gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
2016 4294 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2016 3698 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 3699 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z trzech drzew pomnikowych w alei przydrożnej przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie
2016 3418 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 2895 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 r.
2016 2522 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2521 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2016 2520 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.
2016 2525 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2524 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2523 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso, oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 2051 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Warlubie
2016 2050 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin.
2016 2048 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie
2016 2049 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/114/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1751 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1750 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok.
2016 1752 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1754 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa pomnikowego na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Rulewie
2016 1753 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 1030 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Osie
2016 1029 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Warlubie
2016 1032 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1031 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warlubie
2016 541 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Warlubiu
2016 542 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2016 rok.
2015 3910 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2015 3909 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3908 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2015 3911 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3914 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3913 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 3912 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3427 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 2015r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu
2015 2612 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Warlubie
2015 2613 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2015 1630 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2015 612 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2015
2015 565 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym
2014 3429 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 3430 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2014 2422 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/14 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Warlubie
2014 2423 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji uchwały w sprawie podziału Gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
2014 2321 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/14 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Warlubie
2014 2322 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/14 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne.
2014 618 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 617 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Warlubie
2014 616 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2014-2018
2014 621 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Warlubie
2014 620 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2014 619 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 134 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2014 rok
2014 46 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 w Warlubiu
2013 4016 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 4017 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3882 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do  obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2013 3883 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2013 3250 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 3251 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2013 2968 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 2969 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2013 2970 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 2541 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2013 2503 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 2007 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 1533 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2013r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2013 1493 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Warlubie
2013 1494 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2013r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 964 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/193/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2013 rok
2013 965 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2013 918 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/189/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 917 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/188/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 916 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/187/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 921 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/192/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 920 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/191/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 919 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/190/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 593 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2013
2013 132 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/183/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 w Warlubiu
2013 131 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/178/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2013 130 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/182/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2013 135 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/181/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2013 134 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 133 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2012 3099 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/169/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 3098 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
2012 3100 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2012 3102 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał w sprawie wzorów formularzy podatkowychu od nieruchomości
2012 3101 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2270 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2012 2271 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/147/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2012 2268 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 2269 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 2274 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/152/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu.
2012 2275 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Warlubie na okręgi wyborcze
2012 2272 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2012 2273 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/149/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 w Warlubiu
2012 1625 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu.
2012 1189 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin.
2012 1188 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne.
2012 1191 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest
2012 1190 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/125/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Warlubie w postaci łańcuchów dla Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
2012 951 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest
2012 952 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/103/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2012 379 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska w Warlubiu
2012 206 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2012
2011 3071 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2011 3070 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XI/73/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3069 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 3072 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3075 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Warlubie
2011 3074 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2011 3073 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2325 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie.
2011 1910 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne
2011 1399 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1400 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 1090 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Warlubie oraz dalszego z nimi postępowania.
2011 644 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2011
2011 645 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2010 2654 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/260/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 2655 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/261/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2010 2656 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie
2010 1784 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Warlubie” i uchwalenia regulaminu jego nadawania
2010 1714 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 1715 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Warlubie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1660 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2010 1661 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 227 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 27 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/193/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe
2010 28 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2009 2312 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2311 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 2310 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/182/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Warlubie
2009 2315 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/195/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2009 2314 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/186/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2313 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/185/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1761 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2009 1048 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 582 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 438 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/140/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2009.
2009 84 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/130/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008r. nr XX/130/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warlubie”