Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 157

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2017 53 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ryńsk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryńsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4759 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca Statut Gminy Wąbrzeźno.
2016 4758 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2017 r.
2016 4757 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 4760 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
2016 4763 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, terminów i miejsca składania deklaracji.
2016 4762 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 4761 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Wąbrzeźno.
2016 4284 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 4285 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3795 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 3195 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 3196 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2016 2924 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 sierpnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2831 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2568 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2016 2567 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2569 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno, terminów i miejsca składania deklaracji.
2016 2571 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2570 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2033 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2034 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2016 1818 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych we wsi Czystochleb.
2016 1817 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 1819 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego w miejscowości Czystochleb.
2016 1821 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego we wsi Wałycz.
2016 1820 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych w miejscowości Trzciano.
2016 1407 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 991 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 992 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Wąbrzeźno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 701 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 463 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2016 464 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 78 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 77 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2016 80 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 79 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 4737 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 4738 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 4739 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 4058 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4057 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 4060 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4059 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3252 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 3264 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.
2015 2894 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2893 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2896 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 2895 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/180/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2015 2515 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2516 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 2397 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2398 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
2015 2399 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
2015 1784 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 1783 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1786 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.
2015 1785 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 1561 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1562 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1563 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 1304 2015-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
2015 1264 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1265 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 1279 2015-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.
2015 644 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 2 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 645 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 2 marca 2015r. w sprawie poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 237 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 165 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2015 166 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2014 3891 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 3719 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.
2014 3296 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LVII/394/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2814 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/389/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2815 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LVI/392/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 października 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2501 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV/383/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 5 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2278 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2180 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/371/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wąbrzeźno lub gminnym jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2181 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/374/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2182 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/377/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2014 1883 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1811 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr L/366/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1520 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1505 2014-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 1027 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
2014 38 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 37 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/316/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2014 39 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 41 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 40 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno, terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 4111 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2013 4112 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 3610 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.
2013 3609 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.
2013 3612 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3611 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 2935 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 2946 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.
2013 2735 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 2263 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno.
2013 2264 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2013 2268 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2013 1789 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wąbrzeźno.
2013 1790 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 1567 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1566 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 1568 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 1570 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wąbrzeźno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1569 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1063 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
2013 711 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 248 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2012 3707 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2012 3708 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3709 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3665 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.
2012 3664 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2012 3667 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3666 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2822 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2821 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.
2012 2824 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 – 2016.
2012 2823 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2555 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2012 2554 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na okręgi wyborcze.
2012 2196 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1703 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1704 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.
2012 1436 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2012 1437 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2012 145 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.
2011 2774 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011 r. Nr XV/81/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2741 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 1/19, 1/31, 1/32, 3/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 4/3, 4/8, 4/9, 4/10, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22
2011 2742 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno dla części terenu wsi Wałycz obejmującego działki nr 1/36, 54/6, 1/22, 1/23, 1/24, 8/5, 7, 51, 57
2011 2743 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 114/1, 114/2, 115, 116/10, 116/11, 116/12
2011 2603 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze gminy Wąbrzeźno
2011 2604 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2605 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2321 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2011 1064 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, trybu pobierania opłat i zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2011 370 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2011 107 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.
2010 2999 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2270 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIII/358/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2177 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/344/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2178 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/345/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1397 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2010 893 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno.
2010 177 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 178 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wąbrzeźno.
2009 2046 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2047 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1056 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1055 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wąbrzeźno
2009 317 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2009 r