Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 246

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5400 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 4744 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3934 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3248 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Głuszynek
2019 3247 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Galonki
2019 3246 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamaninek
2019 3251 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kozjaty
2019 3250 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieńczyk
2019 3249 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieniec
2019 3245 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin-Kolonia
2019 3241 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bielki
2019 3240 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3239 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 3244 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin
2019 3243 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chalno
2019 3242 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Borek
2019 3252 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Miłachówek
2019 3262 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Torzewo
2019 3261 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Topólka
2019 3260 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sierakowy
2019 3265 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3264 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/65/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Znaniewo
2019 3263 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Gminy Topólka z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wola Jurkowa
2019 3259 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Świerczynek
2019 3255 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewo
2019 3254 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewek
2019 3253 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Orle
2019 3258 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Świerczyn
2019 3257 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłużek
2019 3256 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłóg
2019 2140 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 2141 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 1285 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1286 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/27/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2019 roku”
2019 1287 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 371 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 370 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6262 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/18 Rady Gminy Topólka z dnia dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 5917 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 5916 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 5922 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Topólka
2018 5918 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VII/39/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Topólka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2018 5913 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2019, na obszarze Gminy Topólka
2018 5914 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 i zwolnień w tym podatku
2018 5915 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2019
2018 5106 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/222/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Topólka.
2018 5107 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/223/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Topólka.
2018 4978 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2018 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018rok
2018 4989 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/222/18 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Topólka.
2018 4990 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/223/18 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Topólka.
2018 4155 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Gminy Topólka z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2916 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
2018 2917 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1526 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1525 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2018 1527 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka
2018 1529 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1528 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 1010 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2018 roku.”
2018 1011 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1024 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 337 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprwie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2018 338 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2017 4401 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień w tym podatku
2017 4400 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2018, na obszarze gminy Topólka
2017 4399 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2018, na obszarze gminy Topólka
2017 4404 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 4403 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4402 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2018
2017 3864 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/174/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2711 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/164/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2017-2022
2017 2710 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/162/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Topólka
2017 2712 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/165/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Topólka
2017 2714 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/168/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Topólka za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2713 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/167/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 1891 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1892 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
2017 1893 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 731 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/146/17 Rady Gminy Topólka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka
2017 70 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 68 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/134/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 69 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/142/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4291 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/133/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 4054 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/123/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2017
2016 4055 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/124/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4053 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/122/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku
2016 4051 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Topólka
2016 4052 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2017 na obszarze Gminy Topólka
2016 4059 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/129/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”
2016 4060 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/132/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4058 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/128/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny”
2016 4056 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/126/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4057 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/127/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”
2016 3439 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3438 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Topólka
2016 3441 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3440 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka
2016 2471 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/109/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2472 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/110/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2473 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/111/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1291 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/100/16 Rady Gminy Topólka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1292 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/101/16 Rady Gminy Topólka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punków oraz dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
2016 93 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce
2016 94 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 95 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/91/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2016 92 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2015 4095 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny”
2015 4096 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka
2015 4094 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”
2015 4092 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Topólka
2015 4093 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”
2015 4097 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 4101 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4102 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 4100 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 4098 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/78/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka
2015 4099 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/79/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3537 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2016, na obszarze Gminy Topólka
2015 3536 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016, na obszarze Gminy Topólka
2015 3538 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku
2015 3540 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2016
2015 3539 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3144 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Gminy Topólka z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym, prowadzonych przez Gminę Topólka
2015 3143 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Gminy Topólka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2346 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2347 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 1460 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawi: nadania Statutu Sołectwu Bielki
2015 1461 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Borek
2015 1462 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chalno
2015 1417 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieńczyk.
2015 1416 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec
2015 1418 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kozjaty.
2015 1420 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Orle
2015 1419 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Miłachówek
2015 1412 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czamanin - Kolonia
2015 1411 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czamanin
2015 1413 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czamaninek
2015 1415 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Głuszynek
2015 1414 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Galonki
2015 1421 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Paniewek
2015 1428 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/48/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Topólka
2015 1427 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/47/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sierakowy
2015 1429 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Torzewo
2015 1431 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Znaniewo
2015 1430 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Wola Jurkowa
2015 1423 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/43/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sadłóg
2015 1422 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Paniewo
2015 1424 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sadłużek
2015 1426 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/46/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Świerczynek
2015 1425 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/45/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Świerczyn
2015 1205 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 16 /15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 1206 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Topólce
2015 1207 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 25 /15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Topólka
2015 313 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 314 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 3378 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/193/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3377 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/192/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku
2014 3376 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/191/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2015
2014 3381 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/196/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Topólka
2014 3380 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/195/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku leśnego na rok 2015
2014 3379 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/194/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2015
2014 2796 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/190/14 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały NrXVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 2289 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XX/ 180 /14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką
2014 2191 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/183 /14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/174/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014 - 2020
2014 2192 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/185/14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka
2014 2193 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/187/14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1241 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/174 /14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014 - 2020
2014 1242 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/177/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 1078 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/172/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1079 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/173/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka, uchwalonego uchwałą NR XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka
2014 221 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 222 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII.162.13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Topólka
2013 4075 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/154/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2013 4076 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/155/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularza i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku rolnego
2013 4077 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/156/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku leśnego
2013 4062 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/151/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2014
2013 4063 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/152/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 4064 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/153/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie podatku leśnego na rok 2014
2013 3060 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/143 /13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3061 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/144/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.
2013 3062 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/145/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2013r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2014.
2013 2523 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/138/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka.
2013 1636 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/129 /13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieńczyk.
2013 1635 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/124/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1638 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/131/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Orle.
2013 1637 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/ 130 /13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Świerczyn.
2013 945 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 834 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 835 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 3487 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/111 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: obwodów głosowania.
2012 2859 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/109 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2013.
2012 2858 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/107/12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2013.
2012 2860 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/106 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 i zwolnień w tym podatku.
2012 2862 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/108/12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2012 2861 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/110 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: podatku leśnego na rok 2013.
2012 2632 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/ 96 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2635 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/ 94 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Topólka.
2012 2604 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/97/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 2603 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/101/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topolka, uchwalonego uchwałą Nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka.
2012 2605 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/98/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2607 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/99/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych.
2012 2606 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/100/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Topólka oraz warunków i zasad z nich korzystania.
2012 1615 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr X /87 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie:zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie Gminy Topólka.
2012 1616 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr X/ 88 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i rozliczenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli dla stanowisk o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 1617 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr X/ 89 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Topólka.
2012 1033 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/12 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne oraz punkt przedszkolny dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka.
2012 748 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/4911 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2011r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2011 - 2016.
2012 477 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2012 478 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 3290 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń w obiektach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.
2011 3291 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej z zapleczem, przy Gimnazjum Publicznym w Topólce.
2011 3292 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk sportowych.
2011 2736 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2012
2011 2735 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 i zwolnień w tym podatku
2011 2734 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 2737 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie Gminy Topólka.
2011 2740 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne oraz punkt przedszkolny dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka
2011 2739 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2012
2011 2738 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie podatku leśnego na rok 2012
2011 1495 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Topólka z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest.
2011 1459 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Topólka z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie:zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1374 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
2011 946 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Topólka
2011 947 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 24 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie :nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce.
2011 25 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Topólka
2010 2624 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/10 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2011.
2010 2625 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/189 /10 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: podatku leśnego na rok 2011.
2010 2445 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 2446 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym podatku.
2010 2447 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie :opłaty od posiadania psów na rok 2011.
2010 1437 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/168/10 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie:zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2010 575 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/150/09 Rady Gminy Topólka z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2010 rok.
2009 2198 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/141/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 i zwolnień w tym podatku
2009 2199 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/142/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2196 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/139/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2010
2009 2197 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/140/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie podatku leśnego na rok 2010
2009 2200 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/143/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010
2009 2203 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2202 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2201 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/144/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Topólka
2009 1669 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/09 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego - obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
2009 887 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/125/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze
2009 888 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/126/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Topólka
2009 886 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/124/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 204 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/08 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009