Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 223

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5855 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 4747 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 4748 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2019 4056 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 3329 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2019 rok
2019 2815 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuchowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2816 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2019 rok
2019 2817 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 1989 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 1871 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuchowo
2019 1872 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kłobukowo
2019 1873 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kłobukowo-Michałkowo
2019 1400 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo
2019 1261 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Kłobukowo i utworzeniu dwóch sołectw
2019 1200 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo
2019 1201 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 460 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2019 461 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 462 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 6418 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6419 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6420 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 6095 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2018 6094 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 6096 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc i zwolnień w tym podatku
2018 6098 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6097 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2019
2018 5997 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XXIX/215/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuchowo
2018 5987 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 5416 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 5316 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2018 5317 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuchowo
2018 5318 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Tłuchowo
2018 4724 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tłuchowo
2018 4723 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 4726 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 4725 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 3343 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 3291 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 3292 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2297 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1593 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 1513 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo
2018 1491 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie w zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi i nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 1490 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2018 1489 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1494 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Tłuchowo
2018 1493 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1492 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Tłuchowo Przedszkolu Publicznym im. "Bajkowa Kraina" w Tłuchowie
2018 362 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2018 326 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 123 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 124 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tłuchowo
2018 125 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tłuchowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 5001 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 4810 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i  zwolnień w tym podatku
2017 4809 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2017 4811 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2018 rok.
2017 4813 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4812 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3761 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 2969 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 2249 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/149/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 2 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 1857 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1858 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 1597 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo, określenia liczby punktów za każde z tych krytriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1596 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujacych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1598 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tłuchowo.
2017 1600 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu okręgów wyborczych
2017 1599 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuchowo
2017 837 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tłuchowo
2017 795 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Tłuchowo Przedszkolu Publicznym im. "BAJKOWA KRAINA" w Tłuchowie
2017 796 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 382 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2017 383 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2016 4074 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2016 4073 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku
2016 4072 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2016 4075 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2017 rok.
2016 4078 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 4077 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
2016 4076 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3194 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 3171 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 3172 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
2016 2760 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 2745 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Tłuchowo
2016 2746 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
2016 2747 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1762 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 1315 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/92/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo
2016 758 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/76/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Koziróg Rzeczny
2016 757 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/75/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Koziróg Leśny
2016 759 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/77/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Julkowo
2016 761 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamień Kotowy
2016 760 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Małomin
2016 753 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/71/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Mysłakówko
2016 752 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/70/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Borowo
2016 754 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Tłuchowo
2016 756 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/74/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Marianki
2016 755 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/73/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Tłuchówek
2016 768 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/86/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Rumunki Jasieńskie
2016 767 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/85/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Jasień
2016 769 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/87/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Suminek
2016 771 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/89/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Źródła
2016 770 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/88/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzcianka
2016 763 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/81/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wyczałkowo
2016 762 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamień Kmiecy
2016 764 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Turza Nowa
2016 766 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/84/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kłobukowo
2016 765 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Turza Wilcza
2016 751 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/68/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tłuchowo
2016 344 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2015 4411 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2015 4412 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku
2015 3579 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2016 rok.
2015 3578 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku
2015 3577 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2015 3580 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3588 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2015 3582 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2015 3581 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2015 1683 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2015 rok
2015 1684 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2015 1685 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tłuchowo
2015 882 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 883 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 884 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 186 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
2014 3829 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 3420 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku
2014 3419 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2014 3421 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3423 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2014 3422 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2015 rok
2014 2230 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1393 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2014 1394 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2014 rok
2014 805 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 806 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności
2014 276 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2014
2014 277 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2013 3752 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3751 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku
2013 3750 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2013 3755 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2013 3754 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2013 3753 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2014 rok
2013 3130 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Tłuchowo Przedszkolu Publicznym im. " BAJKOWA KRAINA" w Tłuchowie
2013 3118 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem jest Gmina Tłuchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3119 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2226 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XX/150/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1896 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1897 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
2013 1722 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1723 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1590 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tłuchowo na lata 2012-2016
2013 1338 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1339 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie : uchylenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie
2013 623 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 622 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2013 621 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tłuchowo
2013 624 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 627 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
2013 626 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 625 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 599 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2013
2013 600 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Tłuchowo
2012 3660 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3661 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2012 2889 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI / 99 /2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2012 2888 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2012 2887 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2013 rok
2012 2892 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 i zwolnień w tym podatku
2012 2891 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2890 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego , którego właścicielem jest Gmina Tłuchowo oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku
2012 2351 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
2012 2112 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tłuchowo
2012 2061 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1974 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 87 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2012 rok
2012 1975 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 88 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za 2012 rok.
2012 1685 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIII / 77 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, i logopedów
2012 712 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XI / 62 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie
2012 290 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012
2012 291 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2012 292 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie im. "BAJKOWA KRAINA"
2011 3022 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 45 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 i zwolnień w tym podatku
2011 3021 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 44 /2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2011 3023 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 46 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za 2012 rok
2011 3025 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 48 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2012 rok
2011 3024 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX / 47 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 1972 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1679 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 28 /2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą " Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie" oraz uchwalenia jej statutu
2011 1680 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 30 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1681 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 32 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1073 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V / 26 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Tłuchowo
2011 834 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 396 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2011
2011 177 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2010 2777 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2776 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym podatku
2010 2775 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2010 2778 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2781 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2010 2780 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
2010 2779 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2010 2122 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 198/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Tłuchowo podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 2063 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tłuchowo
2010 2064 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia wyskokości opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie im. "BAJKOWA KRAINA"
2010 2065 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 703 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tłuchowo
2010 306 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 307 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Gminy Tłuchowo.
2010 305 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2009 2526 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2009 2525 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2009 2524 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo.
2009 2529 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2009 2528 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2527 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 1972 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie
2009 747 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/123/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 147 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009