Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4948 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 4505 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
2019 4506 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4431 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4430 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 4429 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno
2019 4434 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4433 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno
2019 4432 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3549 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3550 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno
2019 3486 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 3487 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3488 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno.
2019 2259 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 2260 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2261 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2227 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023
2019 1561 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno
2019 1562 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno
2019 1472 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 1473 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2019 roku
2019 1474 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023”
2019 519 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 518 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie budżetu gminy na 2019r.
2019 521 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 520 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6787 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 6444 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniającea uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 6445 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.
2018 6305 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 6304 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 6306 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 6308 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6307 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 5531 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/247/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 października 2018 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno
2018 5170 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno
2018 5169 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 5172 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 5171 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 4601 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 4580 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 4579 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 4582 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno.
2018 4581 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno.
2018 3644 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrwilno
2018 3643 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrwilno.
2018 3646 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 3645 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 2899 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 2511 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 2512 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gmina Skrwilno.
2018 1547 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 1548 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 1549 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2018 roku
2018 1182 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów,logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno.
2018 1183 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 771 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 7 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2018 8 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 r.
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie
2017 4816 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4817 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/193/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4818 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/194/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4077 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4078 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Gminie Skrwilno
2017 4079 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Skrwilno
2017 3585 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3586 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i Rak.
2017 3324 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3274 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3275 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” na nazwę „ Zaciszna”
2017 2660 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 2661 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osó z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitegozwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2662 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2116 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 2130 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałe w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrwilnie, jako samorządowej instytucji kultury.
2017 1397 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 1314 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno.
2017 1313 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1316 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Skrwilno.
2017 1315 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skrwilno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 727 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 63 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2017 64 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/136/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 25 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/130/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 r.
2016 4146 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4145 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/124/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4144 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/125/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4149 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/122/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 4148 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/123/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4147 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/120/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3207 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/113/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skrwilno instrumentem płatniczym.
2016 3206 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/116/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3209 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno.
2016 3208 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/114/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r. w sprawie terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2641 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno
2016 2594 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawieustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2547 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2546 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1842 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/93/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Skrwilno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 1843 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/92/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrwilnie
2016 1004 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Skrwilno.
2016 1005 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/86/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Skrwilno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 794 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/79/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Skrwilno.
2016 192 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2015 4683 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 4366 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4365 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 4367 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4369 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4368 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3164 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 1 października 2015r. w sprawiew sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 2472 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skrwilno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 2473 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1687 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1351 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno.
2015 1350 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1352 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno.
2015 1354 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1353 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno.
2015 315 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2014 3886 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2014 3887 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska „Mój Rynek”w Skrwilnie
2014 3717 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3718 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 2275 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skrwilno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2014 2276 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy „Nowa” ulicy we wsi Skrwilno w Gminie Skrwilno
2014 885 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/158/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/73/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Skrwilno na okręgi wyborcze
2014 791 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/159/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 792 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/160/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2014r. w sprawieuchylenia Uchwały XXIV/150/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 793 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/161/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/151/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014 roku o ustanowieniu wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
2014 228 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 178 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 179 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 180 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 4139 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2013 3523 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/136/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 3522 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/135/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3524 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3526 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/139/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3525 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/138/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2862 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI/130/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 2863 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI/131/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2864 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI/132/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno.
2013 2168 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/126/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1194 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno
2013 1193 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno.
2013 1196 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno.
2013 1195 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 970 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno
2013 971 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/103/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skrwilno.
2012 3698 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrwilno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3697 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno
2012 3696 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2012 3699 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/96/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 3702 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/99/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Skrwilno.
2012 3701 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/98/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2012 3700 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/97/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3057 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/82/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3056 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/81/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3055 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno
2012 3060 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/85/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3059 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/84/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 3058 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/83/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 2146 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 1705 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/73/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 686 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 1 marca 2012r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skrwilno.
2012 687 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XI/58/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 1 marca 2012r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
2012 23 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r.
2011 2897 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2896 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2898 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2900 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2899 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2162 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno.
2011 2163 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poszczególnych warunków jego funkcjonowania
2011 1370 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Skrwilno
2011 191 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska w Skrwilnie
2011 209 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skrwilno na rok 2011
2010 2552 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2551 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2553 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2555 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska w Skrwilnie
2010 2554 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 1507 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1264 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/164/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 63 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Skrwilno na 2010 r
2009 2183 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2182 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2184 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 2185 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2009 1878 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/137/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1879 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/138/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1224 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXI/120/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Skrwilno oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skrwilno.
2009 966 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 142 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Skrwilno na 2009 r.