Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 257

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5895 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/45/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5896 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/46/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 5204 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/38/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5205 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/40/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki
2019 4665 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/33/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 4666 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/36/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sadki
2019 4667 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/37/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Sadki
2019 3880 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/30/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 3881 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/32/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3235 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/23/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 3236 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/24/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadki
2019 3237 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/25/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 682 położonej w Sadkach
2019 2682 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 2683 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki
2019 1837 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/12/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2019 roku
2019 1838 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/13/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1839 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/10/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 1387 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 839 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/6/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 838 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 837 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki
2019 836 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki
2019 835 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2018 6885 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/19/ 2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2018 6886 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 6358 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki
2018 6357 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/ 2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6360 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki
2018 6359 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadki
2018 6197 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 5802 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LII/57/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Sadki
2018 5760 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 93.2018 Rady Gminy Sadki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 5553 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/55/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki
2018 5554 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/56/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5556 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/54/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 4971 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/50/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 4385 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/44/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 4386 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/48/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3932 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/42/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 3933 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/43/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ignacego Tomyślaka położonej w miejscowości Sadki
2018 3640 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/39/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sadki oraz zasad usytuowania na terenie gminy Sadki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3639 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/36/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 3642 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/41/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 3641 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/40/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki
2018 2991 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/33/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 2532 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV/24/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 2533 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV/25/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania
2018 2534 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV/27/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sadki
2018 2335 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/22/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2336 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/23/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. dotyczącej przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Sadki
2018 2025 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/15/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2018 roku
2018 2024 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Sadki
2018 2026 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/19/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze
2018 2028 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/13/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 2027 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/18/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 1199 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/8/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sadki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1200 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/9/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sadki publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1201 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/7/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 559 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLI/5/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sadki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 560 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLI/4/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 166 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/66/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2018 165 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/64/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2018
2018 168 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/69/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sadki na lata 2017-2020
2018 167 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/68/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnianych do udzielania tych ulg
2017 5148 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/58/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2017 5149 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 5150 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/60/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 4178 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/52/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 4179 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/55/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych boisk sportowych i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenach Gminy Sadki
2017 3749 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/47/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3452 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/45/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki
2017 3434 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/23/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2017 roku
2017 3454 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/42/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3453 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/44/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2017 r.
2017 2786 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/39/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 2383 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/37/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2384 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/35/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie w Szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach
2017 2385 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/34/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 2144 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/31/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sadki
2017 2145 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/29/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie w Szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach
2017 2146 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/27/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 1617 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/22/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1618 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/20/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 927 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/16/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki
2017 926 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/13/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. na zadania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadki
2017 929 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/12/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 928 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/15/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki
2017 500 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/3/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 144 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/81/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 143 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/72/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2017
2017 146 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/74/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2017 145 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/80/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sadki
2016 4764 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4607 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/69/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 4302 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/63/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 4301 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/67/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania
2016 4303 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 4305 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/64/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4304 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/68/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze
2016 3781 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/56/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3782 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/55/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3783 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/53/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 3387 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/48/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 3060 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/46/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sadki
2016 3061 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/42/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 2429 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/37/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na odcinku położonym w terenie gminy Sadki
2016 2428 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/41/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa
2016 2431 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/39/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 2430 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/38/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki
2016 1899 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/36/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 1900 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/35/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1785 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/31/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 18 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1613 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1294 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 820 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 821 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/13/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2016 822 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/16/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .
2016 638 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2016
2016 498 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/6/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki, przyznania tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2016 499 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki.
2016 500 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/5/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnianych do udzielania tych ulg.
2016 41 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki.
2016 42 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 4548 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4549 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4006 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2015 4007 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 4008 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4005 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4004 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3290 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sadki
2015 3289 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 3292 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 3291 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2015 2887 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 2888 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 22 września 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
2015 2727 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 2374 2015-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/W/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 13 lipca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 2168 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1844 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1488 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1467 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sadki, na lata 2015 – 2020.
2015 1135 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1136 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 625 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki.
2015 624 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 627 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki, przyznania tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2015 626 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sadki, na lata 2015 – 2020”.
2015 352 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/7/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 353 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/10/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki.
2015 68 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 69 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki
2014 3205 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/58/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2014 3206 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/60/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach
2014 3207 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/61/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki.
2014 3079 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/54/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3080 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/55/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 30 października 2014r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3081 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/56/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 30 października 2014r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2014 2294 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/45/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
2014 2295 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/46/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach
2014 2040 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/38/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze
2014 2041 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/39/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Sadki za osiągnięte wyniki sportowe
2014 963 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/22/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania
2014 32 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/80/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2014
2014 33 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/86/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach
2013 3797 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/21/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki i publicznego gimnazjum prowadzonego przez Powiat Nakielski mających siedzibę na terenie Gminy Sadki.
2013 3580 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/74/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3579 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/73/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3578 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/72/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 3581 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/77/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadki publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 3584 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/78/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczającego ten czas w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sadki
2013 3583 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/79/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 3582 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/76/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki i publicznego gimnazjum prowadzonego przez Powiat Nakielski mających siedzibę na terenie Gminy Sadki.
2013 3292 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/68/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadki w wybranych obszarach miejscowości – część C
2013 2967 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/65/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadki w wybranych obszarach miejscowości – część B
2013 2742 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/60/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadki
2013 2743 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/61/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2013 2152 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/40/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki.
2013 2153 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/41/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki.
2013 2039 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/32/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sadki na lata 2013 - 2016
2013 1511 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/27/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1512 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/28/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
2013 1029 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/16/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadki
2013 650 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/74/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Mrozowo
2013 664 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach
2013 665 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/6/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/85/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki.
2013 136 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/77/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2013
2013 137 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/85/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki
2013 39 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/84/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 38 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/83/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadki, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz opłat za korzystanie z nich
2013 41 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/87/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki.
2013 40 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/86/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie gminy Sadki.
2012 3365 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/70/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3164 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/75/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3163 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/73/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach
2012 3165 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/76/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Radziczu.
2012 3167 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/71/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania
2012 3166 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/69/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2012 2410 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/64/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2411 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/65/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2412 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki.
2012 2098 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/59/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2097 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/58/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze
2012 2100 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/61/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Sadkach
2012 2099 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/60/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1833 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/52/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sadki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1468 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/48/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia wykraczające poza ten czas w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sadki.
2012 1196 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/33/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Sadki jest podmiotem tworzącym
2012 1125 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Sadkach
2012 1126 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2012 975 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/18/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki.
2012 953 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/19/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dębionku
2012 954 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/20/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadki publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 955 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/22/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bninie.
2012 255 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2012
2011 2911 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2910 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2909 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2011 2914 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Sadki
2011 2913 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach
2011 2912 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2477 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/52/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2476 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2478 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/53/ 2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu publicznych placów zabaw dla dzieci stanowiących własność gminy Sadki
2011 2480 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2479 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sadkach
2011 2050 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów wykazów deklaracji podatkowych - w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Sadki
2011 2051 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/3/2001 Rady Gminy w Sadkach z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sadki
2011 1359 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 1229 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/34/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 1230 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach
2011 425 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/10/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadki
2011 426 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach
2011 337 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/4/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2011
2010 2550 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/43/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 2464 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/42/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2465 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/45/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2010 2038 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XL/39/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2039 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XL/40/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 7 października 2010r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 1864 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXIX/35/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 9 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za wydawane posiłki.
2010 1863 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXIX/32/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 9 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki.
2010 1191 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/21/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Sadki.
2010 985 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/10/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010r. zmiany nazwy i Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Sadkach.
2010 987 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/12/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością bądź w użytkowaniu Gminy Sadki.
2010 988 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/15/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010r. regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 986 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/11/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/53/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej pn. ”Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach” w samorządową instytucję kultury pn. ”Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach”.
2010 577 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/61/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sadki dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Sadki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 224 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/57/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2010 rok
2009 2377 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/54/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2376 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI53/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 2375 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/52/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2378 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/55/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów
2009 1631 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/47/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 3 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sadki.
2009 849 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/19/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 369 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/9/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sadkach.
2009 208 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/55/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
2009 100 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/53/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadki na 2009 r.