Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 206

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5486 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy Rypin z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5487 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Rypin z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym
2019 5035 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.
2019 5036 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3722 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Rypin
2019 3723 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rypin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3575 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Rypin z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.
2019 3151 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok
2019 3152 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
2019 2360 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.
2019 1038 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Rypin z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Rypin
2019 377 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2019 378 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok
2019 376 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 374 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 375 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6129 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2019 rok
2018 6130 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6132 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 6131 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podatku rolnego na 2019 rok
2018 6139 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6038 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Rypin odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6037 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rypin
2018 6036 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Rypin
2018 4875 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Rypin z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 4211 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Rypin z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 3436 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/18 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok.
2018 3445 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Gminy Rypin z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 3381 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa  art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska
2018 3380 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 3383 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Rypin
2018 3382 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego
2018 2480 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/18 Rady Gminy Rypin z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1619 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/18 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 1620 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/18 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1063 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/18 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rypin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1064 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/18 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego
2018 175 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/189/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok.
2018 176 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/187/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 4932 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku rolnego na 2018 rok
2017 4931 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4933 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4935 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 4934 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2018 rok
2017 3715 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3694 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 2621 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Rypin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021
2017 2622 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/161/17 Rady Gminy Rypin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 2493 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 2494 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Borzymin nad Jeziorem Czarownica
2017 2063 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1304 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/143/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rypin
2017 1303 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/141/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1306 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/145/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2017 1305 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/144/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 702 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021
2017 210 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/132/16 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2016 4940 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/129/16 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rypin
2016 4272 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4273 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie podatku rolnego na 2017 rok
2016 4274 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2769 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.
2016 2770 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/112/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 2763 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/109/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin.
2016 2762 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2765 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/111/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Rypin.
2016 2764 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/110/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Rypin.
2016 988 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/90/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2016 989 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/91/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 990 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/94/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 362 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Rypin z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.
2015 3720 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3719 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
2015 3721 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3723 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Prywatny
2015 3722 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku rolnego na 2016 rok
2015 3308 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Rypin z dnia 28 października 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2015 2030 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasin.
2015 2029 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Godziszewy.
2015 2028 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Głowińsk.
2015 2033 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marianki.
2015 2032 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Linne.
2015 2031 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kowalki.
2015 2024 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Cetki.
2015 2023 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Borzymin.
2015 2022 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Balin.
2015 2027 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dylewo.
2015 2026 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dębiany.
2015 2025 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czyżewo.
2015 2034 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowe Sadłowo.
2015 2043 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stawiska.
2015 2042 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Rządowy.
2015 2041 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/54/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Prywatny.
2015 2046 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/60/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2015 2045 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zakrocz.
2015 2044 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/57/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stępowo.
2015 2037 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rusinowo.
2015 2036 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Puszcza Rządowa.
2015 2035 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Podole.
2015 2040 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikory.
2015 2039 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sadłowo.
2015 2038 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rypałki Prywatne.
2015 1374 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Rypin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rypin
2015 556 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Rypin z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok.
2015 231 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rypin.
2015 122 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok.
2014 3849 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Rypin z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rypin dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3431 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/233/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2015 rok
2014 3323 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/230/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 3322 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/229/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3321 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/228/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3326 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/234/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 3325 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/232/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie podatku leśnego na 2015 rok
2014 3324 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/231/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie podatku rolnego na 2015 rok
2014 2917 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/223/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2918 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/224/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, pedagogom, logopedom oraz nauczycielom realizującym zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1563 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2014 1564 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa.
2014 1011 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/14 Rady Gminy Rypin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 438 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 439 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 175 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2014 rok.
2013 3635 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 3634 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3633 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3638 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2014 rok
2013 3637 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie podatku leśnego na 2014 rok
2013 3636 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie podatku rolnego na 2014 rok
2013 3127 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin.
2013 3126 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/171/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin.
2013 3129 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rypin.
2013 3128 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/173/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 2642 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/13 Rady Gminy Rypin z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin.
2013 1704 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/13 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.
2013 1705 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/13 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 946 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin.
2013 947 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/148/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin.
2013 948 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/149/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rypin, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 602 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rypin.
2013 601 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2013 rok.
2013 604 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rypin, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 603 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin.
2013 360 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 380 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Cetki.
2013 381 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego we wsi Rakowo, sołectwo Czyżewo.
2012 3079 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 3078 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3077 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr X/50/11 Rady Gminy Rypin z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2012 3080 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3083 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2013 rok
2012 3082 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podatku leśnego na 2013 rok
2012 3081 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podatku rolnego na 2013 rok
2012 2140 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/109/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2141 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/112/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rypin.
2012 1739 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXI/105/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału sołectwa Marianki na sołectwo Marianki i sołectwo Podole oraz nadaniu statutu Sołectwu Podole.
2012 1429 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Rypin z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rypin oraz sposobu jej rozliczania.
2012 1100 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/83/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 499 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/67/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2012 rok.
2011 3135 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 3134 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3133 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
2011 3138 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2012 rok
2011 3137 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku leśnego na 2012 rok
2011 3136 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok
2011 2378 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Rypin z dnia 27 września 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 1295 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy
2011 1200 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2011 1201 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Rypin na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2011 893 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Rypin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 830 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na rok 2011.
2011 831 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Rypin podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 217 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2997 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 2985 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska
2010 2986 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska (działki o nr ewidencyjnych 90, 106 i 121/7)
2010 2731 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2011 r.
2010 2730 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 2729 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2734 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku leśnego na 2011 r.
2010 2733 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku rolnego na 2011 r
2010 2732 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2011 r.
2010 1044 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/10 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 922 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/10 Rady Gminy Rypin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
2010 386 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2010 98 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/226/09 Rady Gminy Rypin z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/177/06 Rady Gminy Rypin z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.
2010 97 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/224/09 Rady Gminy Rypin z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
2009 2206 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie podatku leśnego na 2010 r.
2009 2205 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie podatku rolnego na 2010 r.
2009 2204 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2209 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2010 r.
2009 2208 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2207 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2055 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/09 Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Rakowo sołectwo Czyżewo, działki o nr ewidencyjnych: 367/2 i 367/3
2009 2054 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Rypin z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin” w fragmencie wsi Rusinowo na działkach o numerach ewidencyjnych 326/8 i 481/4
2009 1885 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/09 Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla Gminy Rypin” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2009 1886 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1887 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1888 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla Gminy Rypin” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2009 1402 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy, działka o numerze ewidencyjnym 15/2.
2009 1109 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1111 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rypin.
2009 1110 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rypin.
2009 785 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/159/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin, obejmującego fragment wsi Dylewo, działkę o nr ewidencyjnym 131/1, przeznaczoną pod funkcję produkcyjno-usługową
2009 786 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Dylewo, działkę o nr ewidencyjnym 37, przeznaczoną pod funkcję produkcyjno-usługową
2009 787 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/161/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Głowińsk, działkę o numerze ewidencyjnym 265, z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniowo-usługową
2009 167 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/152/08 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009