Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 124

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5512 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 5513 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 4981 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 4861 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 4860 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 4863 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2019 4862 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.
2019 4004 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 3468 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 3469 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 2709 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2708 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2707 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 2712 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 2711 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 2710 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk.
2019 1760 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 1761 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 1762 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2019 1573 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2019 1572 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 1575 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ryńsk.
2019 1574 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2019 r.
2019 897 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2019 896 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ryńsk za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2019 895 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 900 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ryńsk dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 899 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 898 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia odcinka drogi z drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg.
2019 223 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 222 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2019 224 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia odcinka drogi z drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg.
2018 7008 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z pomocy społecznej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 6965 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 6967 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia warunku, od spełnienia którego odstępuje się od żądania od osób objętych rządowym programem zwrotu wydatków.
2018 6968 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2018 6966 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2019 r.
2018 6206 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6205 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6204 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 5648 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII/423/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 5649 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII/425/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryńsk.
2018 5650 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII/426/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 5262 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LII/420/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 4541 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/414/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 4540 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/413/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz nadania nazw drogom gminnym.
2018 4539 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/409/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 4544 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/417/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ryńsk.
2018 4543 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/416/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ryńsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4542 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/415/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2018 3997 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr L/402/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 3368 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 2951 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 2952 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ryńsk.
2018 2760 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryńsk na stałe obwody głosowania.
2018 2491 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2490 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 2493 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/387/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca statut Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk.
2018 2492 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/386/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2251 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 2252 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie włączenia do drogi gminnej dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2018 1676 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2018 1673 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 1672 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryńsk na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
2018 1675 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2018 r.
2018 1674 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/370/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 1054 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sitno.
2018 1055 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławki.
2018 1053 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ryńsk.
2018 1051 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pływaczewo.
2018 1052 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydwórz.
2018 1056 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianek.
2018 1060 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węgorzyn.
2018 1061 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleń.
2018 1059 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wałyczyk.
2018 1057 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzciano.
2018 1058 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wałycz.
2018 1040 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i nadania im statutów.
2018 1039 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
2018 1042 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czystochleb.
2018 1041 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cymbark.
2018 1036 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych we wsi Myśliwiec.
2018 1035 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych we wsi Jarantowice.
2018 1038 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1037 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 1048 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myśliwiec.
2018 1047 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Radowiska.
2018 1050 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechówko.
2018 1049 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechowo.
2018 1044 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze.
2018 1043 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarantowice.
2018 1046 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łabędź.
2018 1045 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludowice.
2018 79 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2018 80 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2017 5421 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 5422 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2018 r.
2017 4557 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4556 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 4559 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk.
2017 4558 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.
2017 4060 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/300/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 4061 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/303/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.
2017 4062 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/304/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.
2017 3541 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 3542 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 3233 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 3234 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz nadania nazw drogom gminnym.
2017 3235 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 2929 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 2930 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 2556 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 2557 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Wałycz.
2017 2558 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk.
2017 2060 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 1631 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1630 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1629 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 1634 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1633 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1632 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ryńsk do nowego ustroju szkolnego.
2017 785 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 786 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2021.
2017 787 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ryńsk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryńsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.