Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 205

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6040 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 r.
2019 6039 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2020 rok
2019 6042 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rojewo
2019 6041 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2020 – 2024”.
2019 5539 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 5540 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 r.
2019 5054 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo na lata 2019-2022.
2019 5037 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 4316 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 4317 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 4064 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 4024 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 3017 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 1952 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 1953 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2019 roku ”
2019 1342 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo.
2019 1343 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 1344 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rojewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 190 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok
2019 142 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 143 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 141 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 6174 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2019 r.
2018 6173 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2019 rok
2018 6172 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 5534 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo.
2018 4920 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2019 r.
2018 4919 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 4922 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rojewo Nr XLI/263/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 4921 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2018 4436 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 4437 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 4438 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Rojewo na stałe obwody głosowania
2018 4337 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 3184 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XL/248/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 3185 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XL/257/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rojewo.
2018 2737 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 2379 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rojewo na stałe obwody głosowania
2018 2303 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2018 r. ”
2018 2333 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 2334 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu”
2018 1711 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 1712 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rojewo na okręgi wyborcze
2018 877 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 878 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Samorządowe Przedszkole „ Akademia Przedszkolaka” w Rojewie prowadzone przez Gminę Rojewo.
2018 276 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok
2018 99 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 5265 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2018 r.
2017 4774 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 4773 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII /217/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2017 4775 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2018 rok
2017 4777 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2018 r.
2017 4776 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2018 r.
2017 3950 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rojewo.
2017 3949 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 3952 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3951 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2017 3517 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2017 3516 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rojewo
2017 3518 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2017 3520 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 3519 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.
2017 3323 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo.
2017 3223 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 3224 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo
2017 2631 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2017 2630 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 2633 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.
2017 2632 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2017 2125 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Rojewie w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie i włączenia Publicznego Samorządowego Przedszkola „ Akademia Przedszkolaka” w Rojewie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie.
2017 2126 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 1309 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1308 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Rojewie w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie i włączenia Publicznego Samorządowego Przedszkola „ Akademia Przedszkolaka” w Rojewie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie.
2017 1307 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 1312 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 1311 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rojewo
2017 1310 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rojewo
2017 617 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 618 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Samorządowe Przedszkole „ Akademia Przedszkolaka” w Rojewie prowadzone przez Gminę Rojewo.
2017 352 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok
2017 209 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 4349 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2017 rok
2016 4348 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 4350 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r.
2016 4352 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie
2016 4351 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r.
2016 3574 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 3575 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2016 3576 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2016 3009 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 2922 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 2923 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2016 – 2021”.
2016 2761 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 2239 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2238 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2016 2241 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 2240 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 1619 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rojewo
2016 1618 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1620 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1622 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 1621 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 1617 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2016 1280 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 645 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rojewo.
2016 211 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2016 212 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok
2015 3704 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2016 r.
2015 3703 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2016 rok
2015 3705 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3707 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 3706 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2016 r.
2015 3239 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 2687 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 2688 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.
2015 2450 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Rojewo oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2015 2449 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 2452 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego, sportowego i artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.
2015 2451 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 1998 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 1231 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo.
2015 1232 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 827 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo na lata 2015-2018.
2015 102 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 103 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pozostające w zakresie zadań własnych Gminy Rojewo.
2014 3790 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2015 r.
2014 3791 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 3298 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/269/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2015 rok
2014 3297 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/267/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 3300 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/271/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 r. obowiązujących na terenie Gminy Rojewo
2014 3299 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/270/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. obowiązujących na terenie Gminy Rojewo
2014 2729 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 2730 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2731 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie prowadzone przez Gminę Rojewo.
2014 2058 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 2059 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Rojewo na okręgi wyborcze
2014 1756 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 1021 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 1022 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2014 395 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 337 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 338 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 4167 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014
2013 4168 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 3287 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Rojewo
2013 3288 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. obowiązujących na terenie Gminy Rojewo
2013 3289 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 r. obowiązujących na terenie Gminy Rojewo
2013 2843 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2374 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo”
2013 2375 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1486 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rojewo.
2013 666 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Rojewo na stałe obwody głosowania.
2013 667 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Liszkowice, Budziaki, Rojewo, Płonkówko, Jaszczółtowo, Żelechlin, Topola, Liszkowo, gmina Rojewo.
2013 668 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo”
2013 281 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2013 rok
2013 112 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 113 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo”
2013 114 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rojewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3713 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2012 3712 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rojewo, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne
2012 3715 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rojewo.
2012 3714 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo
2012 3093 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rojewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3094 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rojewo.
2012 2470 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2469 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013rok na obszarze gminy
2012 2472 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rojewo na okręgi wyborcze
2012 2471 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień w tym podatku na 2013 rok
2012 2315 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rojewo.
2012 1068 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Rojewo działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1069 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Rojewo lub jej jednostkom.
2012 494 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2012 rok.
2012 497 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 164 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie.
2011 2559 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2558 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2557 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2562 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie.
2011 2561 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 2560 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy.
2011 2510 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 października 2011r. w sprawie w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2011 – 2016”.
2011 2228 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlic.
2011 1492 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Inerdyscyplinarnego w Rojewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 769 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Rojewo
2011 752 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok
2011 753 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 754 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/9/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok
2010 2526 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 2525 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2011 r. na obszarze gminy.
2010 2527 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 2529 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo
2010 2528 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1596 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 622 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania w 2010 r.
2010 416 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rojewo na 2010 r.
2009 2309 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 2000 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2001 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2009 2002 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transprtu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rojewo
2009 1680 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 września 2009r. w sprawie utworzenia w Płonkowie parku kulturowego pn. „Park Kulturowy – Kościół pw. Św. Oswalda”.
2009 1373 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 1078 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych w Jaszczółtowie
2009 801 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rojewo
2009 800 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
2009 346 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rojewo na 2009 r.