Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 409

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5809 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5810 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5302 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 5308 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5066 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, wobec których Gmina Rogowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 5067 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5068 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 4711 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Rogowie
2019 4712 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4713 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 4334 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 4335 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3961 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 3962 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3963 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3776 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3775 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3777 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2019 3779 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 3778 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 3518 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 3141 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2019 3140 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rogowo.
2019 3142 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 3144 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Rogowo.
2019 3143 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 2991 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 2754 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 2344 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy.
2019 2345 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego.
2019 2346 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 1739 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 1730 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1740 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1742 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 1741 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
2019 1391 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 1392 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogowo.
2019 1029 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 986 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 987 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogowo.
2019 988 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym-sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo
2019 663 2019-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 662 2019-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 665 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 664 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i  wysokości stawek procentowych udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2019 411 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 343 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2019 238 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2019 274 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 273 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 93 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2018 6706 2018-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2018 6410 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Rogowo.
2018 6414 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6411 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 6413 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6412 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 6416 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2018 6415 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2018 6313 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6314 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rk.
2018 6315 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
2018 6312 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.
2018 5910 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/48/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rogowo.
2018 5911 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/43/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 5912 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/47/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 5341 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogowo
2018 5342 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 5311 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/39/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo
2018 5310 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 5313 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/42/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 5312 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/40/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Rogowo
2018 4632 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo.
2018 4631 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo
2018 4634 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 4633 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Rogowo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 4399 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/36/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 4011 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/30/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 4012 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/29/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 3345 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo
2018 3344 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 3347 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 3346 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2018 3077 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/23/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 2761 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 2684 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2018 2685 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2018 2407 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/20/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 2326 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/19/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo
2018 2327 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/21/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1994 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rogowo na okręgi wyborcze
2018 1907 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy
2018 1900 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/17/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 1899 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/12/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 1908 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego
2018 1916 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
2018 1910 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 1909 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2018 1665 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/14/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 1664 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/11/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
2018 1667 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/16/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2018 1666 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/15/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 718 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/6/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2018 719 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 696 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/7/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 628 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Rogowo jest organem rejestrującym, trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 627 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Rogowo " oraz określenia zasad i trybu jego nadawania
2018 630 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 629 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 436 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 376 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2018 315 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 314 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXvII/169/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2018 342 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 316 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2017 5167 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo na lata 2018-2022
2017 5166 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku leśnego na rok 2018 na obszarze Gminy Rogowo
2017 5165 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 5170 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2017 5169 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 5168 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Rogowo
2017 4530 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/41/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4529 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/36/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 4528 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/33/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 4533 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/44/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
2017 4532 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/43/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4531 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/42/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r.
2017 4334 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2017 4333 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 4336 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 4335 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Rogowo instrumentem płatniczym.
2017 3637 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/28/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 3385 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2017 3386 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 3387 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 2912 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 2455 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/19/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 2473 2017-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2017 2198 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 1995 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 1870 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/12/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1869 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/11/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1871 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/13/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1873 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/17/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1872 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/14/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, pedagogom, psychologom i logopedom, doradcom zawodowym zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo
2017 1647 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/131/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rogowo na lata 2017 - 2020"
2017 1134 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/127/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2017 1133 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/126/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Rogowo jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkujących poza obszarem szkoły.
2017 1136 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/133/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 1135 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/132/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 847 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XIX/4/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 643 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 602 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2017 468 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/2/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 309 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 116/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2017 310 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2017 182 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/58/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016r.
2017 10 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/59/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 4905 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/56/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 4427 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/ 113 /2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 4024 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 4023 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 4025 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Rogowo
2016 4032 2016-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk sportowych
2016 4026 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 3974 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/50/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3973 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/49/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 3975 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/51/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 3977 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/53/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3976 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/52/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.
2016 3359 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/37/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 3371 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 3012 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/38/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.
2016 3013 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/39/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3014 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/40/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo
2016 2890 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/24/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 2825 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/29/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2826 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2016 2726 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/28/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
2016 2725 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/27/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
2016 2724 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/26/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2727 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/30/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo
2016 2730 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/36/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2016 2729 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/35/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo
2016 2728 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/32/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2302 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 2120 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/16/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 2041 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/17/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2042 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/18/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2043 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/19/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2016 1846 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2016 1824 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 1825 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rogowo
2016 1729 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr X/9/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 943 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rogowo na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 944 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/85/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 marca 2016r. uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 858 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 419 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/81/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 249 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2015 4790 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2015 4651 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/19/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 4358 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/23/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 4359 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/24/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 4357 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/22/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4355 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/20/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4356 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/21/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r
2015 3952 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3951 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Rogowo
2015 3954 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3953 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3395 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2015 3394 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Bożacin, gmina Rogowo
2015 3396 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk sportowych
2015 3398 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2015 3397 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo
2015 3338 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/15/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 2991 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo
2015 2822 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/13/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 2217 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2216 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 2215 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2220 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomosci połozonych na terenie Gminy Rogowo
2015 2219 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2218 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2015 1950 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/6/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 1363 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IV/1/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 1137 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 1138 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo.
2015 545 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych
2015 221 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 194 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok
2015 20 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.
2015 21 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3663 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3662 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
2014 3665 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3664 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3467 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3466 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Rogowo
2014 3469 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogowo
2014 3468 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo
2014 3091 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2573 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/23/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do udzielania tych ulg.
2014 2538 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2539 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni plenerowej przy hali sportowej w Rogowie
2014 2068 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2014 1813 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2014 1775 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1779 2014-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rogowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1426 2014-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 864 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Rogowo przez inne niż gmina Rogowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Rogowo osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 852 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo na lata 2014 - 2018.
2014 821 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 822 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/9/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 501 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.
2014 304 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 136 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 202/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok
2014 90 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/ 2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiazujących na terenie Gminy Rogowo.
2013 3993 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Rogowo
2013 3992 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo.
2013 3994 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3996 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Długi Bród".
2013 3995 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2013 3757 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/52/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3758 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/53/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3759 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/54/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3377 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/48/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.
2013 3376 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/47/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 3379 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/50/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3378 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/49/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3025 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2975 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo
2013 2976 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
2013 2308 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/27/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Rogowo na lata 2013 – 2016
2013 2281 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2219 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXI/25/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogowo
2013 2220 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXI/33/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo.
2013 2049 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 2050 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rogowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1592 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/16/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1538 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1473 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/11/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1474 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/5/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 1346 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/7/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1347 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/9/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1348 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/13/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1103 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rogowo na lata 2013 - 2016"
2013 1072 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/49/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1037 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo
2013 949 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 950 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Rogowo
2013 914 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 725 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok
2013 406 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rogowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 407 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 404 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2013 405 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 410 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo
2013 411 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2013-2017
2013 408 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 409 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3613 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/36/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3110 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/38/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.
2012 3104 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/41/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3111 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/40/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3116 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/37/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 3112 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/39/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3005 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/34/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2964 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2013 rok
2012 2963 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Rogowo
2012 2965 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
2012 2967 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/ 2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych
2012 2966 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2096 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Rogowo na okręgi wyborcze
2012 2077 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Rogowo
2012 2046 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2047 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogowo
2012 1647 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV/26/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.
2012 1567 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/19/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 1288 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/ 111 /2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, opłaty za wydłużony pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2012 1289 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/ 112 /2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 1204 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XII/2/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu gminy Rogowo, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2012 1179 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo
2012 643 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 644 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 645 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo
2012 359 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.
2012 220 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2011 3309 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 2854 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2853 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/74 /2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Rogowo
2011 2856 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Rogowie z dnia 21 listopada 2008 r. Nr XXV/145/08 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 2855 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
2011 2822 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2821 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 2820 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/39/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2825 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2824 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/45/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2823 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2556 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/ 72 /2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2011 – 2013
2011 2502 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/37/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania.
2011 2128 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo w czasie przekraczającym podstawę programową
2011 1884 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Rogowo.
2011 1835 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1836 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 1837 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo
2011 1791 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2011 1366 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo
2011 1135 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk sportowych
2011 1134 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2011r. sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń w obiektach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo
2011 1143 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2011 1136 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej z zapleczem, pomieszczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz siłownią przy Zespole Publicznych Szkół w Rogowie
2011 762 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011 r.
2011 291 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 292 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 176 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/ 12 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogowo.
2011 154 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 2796 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/40/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2010 2797 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/41/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 2798 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/42/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 2638 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/37/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2586 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2585 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/255 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
2010 2584 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2589 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Rogowo
2010 2588 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej, ustalenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2587 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2010 2497 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/36/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok.
2010 2174 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/34/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 2060 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo
2010 2061 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/35/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo
2010 2062 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/38/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1595 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/249/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie uchwały nr XXII/133/08 Rady Gminy w Rogowie z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
2010 1171 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rogowo.
2010 1172 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 236/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 891 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Rogowo.
2010 892 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogowo
2010 812 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/3/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Rogowie nr XX/5/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2010 579 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie
2010 578 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 219 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Rogowie
2010 580 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 221 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę rekreacji indywidualnej, urządzenia turystyczne i usługi sportu przy ulicy Topolowej w Rogowie
2010 494 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/53/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rogowo.
2010 431 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/47/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo.
2010 432 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/49/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo.
2010 351 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXX/57/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na rok 2010
2010 225 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 223 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 2609 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 209 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rogowo
2009 2608 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 208 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2607 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
2009 2606 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII / 206 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2009 2431 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.
2009 2495 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/45/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 r.
2009 2493 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2494 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/44/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2496 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/46/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
2009 2322 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 204 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1889 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2009 1808 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Rogowo
2009 1725 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie
2009 1538 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/35/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1540 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/38/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1539 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/37/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 846 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Rogowo oraz zasad ich używania
2009 847 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 356 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogowo.
2009 331 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej w miejscowościach: Rogowo, Izdebno i Grochowiska Księże i zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Izdebno.
2009 207 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 r.
2009 114 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/49/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogowo