Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 198

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5616 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 5377 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 5263 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4618 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4358 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4359 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4337 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 3649 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno
2019 3650 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 3489 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 3471 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3472 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogóźno
2019 2787 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 1810 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 1811 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1812 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku"
2019 1281 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 1280 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Rogóźno"
2019 1282 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1284 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakie muszą odpowiadać składane projekty
2019 1283 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie statutu gminy Rogóźno
2019 690 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 rok
2019 195 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2019 156 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno
2019 157 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno
2019 155 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.
2019 154 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2018 6364 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 6303 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6302 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6301 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku
2018 5764 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 5167 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 4056 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 3531 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 3498 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2566 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2479 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 1752 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1701 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2018 roku
2018 1700 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1702 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 1704 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 1703 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów ,logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 821 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 820 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2018 819 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 824 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 823 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 822 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno
2018 208 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok
2018 108 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Rogóźno
2018 109 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2018 110 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 5200 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 5006 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 5005 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 5008 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2017 5007 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok
2017 4102 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2017 4101 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4103 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 4105 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 4104 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno
2017 3595 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody gminy Rogóźno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 3596 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 3236 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 3237 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2017 2719 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 1422 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 1421 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno
2017 1423 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1425 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno
2017 1424 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno
2017 849 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rogóźno
2017 850 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, warunków i sposobu jej przyznawania
2017 851 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 135 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2017 85 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 rok
2016 4686 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4685 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 4688 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 4687 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok
2016 3468 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 3180 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami .
2016 3183 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 2305 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno
2016 2304 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 2303 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
2016 2306 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2309 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2016 2308 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2307 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1549 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 1156 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 1157 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno
2016 1158 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rogóźnie
2016 36 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody -pomnika przyrody.
2016 37 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2016.
2016 35 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 4565 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4067 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 4066 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2015 4068 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4070 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 4069 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok
2015 3399 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 3400 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
2015 3401 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 3019 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 2086 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 1514 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno, przyznania tym krytriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .
2015 1515 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 1228 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 446 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 44 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2015
2015 45 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 3752 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 3219 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku
2014 3218 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 3220 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3222 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 3221 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2605 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 2606 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1947 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 1561 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 961 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 962 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4238 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2014
2013 4239 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 4240 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźn o na 2013 r.
2013 3810 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.
2013 3671 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 3668 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3667 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 r.
2013 3670 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3669 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3028 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.
2013 2977 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy
2013 2978 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2352 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.
2013 1439 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2013 1440 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 1441 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.
2013 747 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2013.
2013 297 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2012r. Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012 r.
2012 3545 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3544 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3543 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno
2012 3546 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2012 3549 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rogóźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3548 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2012 3547 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2012 2786 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012 r.
2012 2720 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2719 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2718 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2723 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 r.
2012 2722 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.
2012 2721 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogóźno
2012 2165 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 września 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie
2012 2164 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1193 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/74/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu dla osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 423 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr X/59/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Rogóźno
2012 201 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2012 202 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2012
2011 3017 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2012 rok.
2011 3016 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 r.
2011 3018 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3020 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Rogóźno
2011 3019 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011 1778 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1779 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2011 1072 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogóźno na lata 2011-2016
2011 190 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2011
2011 134 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2011 135 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2605 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXiV/172/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2604 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2606 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie : opłaty od posadania psów na 2011
2010 2608 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 roku
2010 2607 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 1393 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr xxxi/157/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogóźno.
2010 542 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2010
2010 495 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogóźno.
2009 2245 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2244 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2247 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2246 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 1794 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
2009 1719 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1718 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród
2009 1507 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1453 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
2009 1017 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1018 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie podziału gminy Rogóźno na stałe obwody głosowania.
2009 97 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/97/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2009