Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 286

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5574 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Radomin z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 5514 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Radomin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie likwidacji Aglomeracji Radomin
2019 5328 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 5200 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Radomin
2019 5199 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Radomin.
2019 5201 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5203 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5202 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4295 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 3869 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3870 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 2730 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony czterech drzew z gatunku buk pospolity z terenu gminy Radomin
2019 2731 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 1588 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa gatunku buk zwyczajny z terenu gminy Radomin
2019 1589 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2019 roku
2019 1590 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 rok
2019 654 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 653 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 rok
2019 656 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin
2019 655 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
2019 81 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 83 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2019 79 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 80 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin
2018 6427 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 6428 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2018 6424 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 6425 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2018 5729 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/365/18 Rady Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Radomin
2018 5706 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LV/362/18 Rady Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 5424 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIV/360/18 Rady Gminy Radomin z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 5388 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/359/18 Rady Gminy Radomin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin
2018 5252 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIII/357/18 Rady Gminy Radomin z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 4605 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LII/353/18 Rady Gminy Radomin z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 4296 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/350/18 Rady Gminy Radomin z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2018 4255 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/345/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Radomin
2018 4256 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/348/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 4237 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/344/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radomin
2018 3698 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/335/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 3537 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2018 3538 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radomin
2018 2934 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 2902 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2018 roku
2018 2883 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Radomin
2018 2397 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/18 Rady Gminy Radomin z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 2371 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/18 Rady Gminy Radomin z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2319 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/18 Rady Gminy Radomin z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2139 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/18 Rady Gminy Radomin z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 2099 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLV/311/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2018 roku
2018 1838 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/314/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 1773 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/312/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1586 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Rady Gminy Radomin z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1245 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 1180 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radomin
2018 1181 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Radomin jest organem rejestrującym.
2018 698 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/18 Rady Gminy Radomin z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 306 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 roku
2018 309 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/294/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2018 189 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/292/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2017 5411 2017-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2017 Rady Gminy Radomin z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 5347 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLI/286/17 Rady Gminy Radomin z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 rok
2017 4662 2017-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/17 Rady Gminy Radomin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2017 4600 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/278/17 Rady Gminy Radomin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny
2017 4599 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/277/17 Rady Gminy Radomin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2017 4567 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/280/17 Rady Gminy Radomin z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 4341 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/17 Rady Gminy Radomin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 20 sztuk drzew z gatunku buk zwyczajny z terenu gminy Radomin
2017 4342 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/17 Rady Gminy Radomin z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 3912 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 3753 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2017 3736 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy z terenu gminy Radomin
2017 3212 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/17 Rady Gminy Radomin z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 rok
2017 3026 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/17 Rady Gminy Radomin z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 2989 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/17 Rady Gminy Radomin z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2017 2797 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2017 2824 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 rok
2017 2768 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radomin
2017 2769 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2017 2374 2017-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2351 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 2350 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie
2017 2092 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/17 Rady Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 1938 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 1734 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1621 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacjnego do pierwszych klas szkoł podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1622 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji z budzetu Gminy Radomin dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radomin
2017 1623 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1125 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 827 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/217/17 Rady Gminy Radomin z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Radomin
2017 819 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Gminy Radomin z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 566 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/17 Rady Gminy Radomin z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 179 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2017 180 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 roku
2017 130 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2017 131 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 4911 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/16 Rady Gminy Radomin z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 4620 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 4574 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4504 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 4430 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4429 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 187/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2016 4432 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2016 4431 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
2016 4390 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 3761 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/180/16 Rady Gminy Radomin z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 3400 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/16 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 3340 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/16 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin
2016 3081 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/16 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2016 3080 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/16 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 3105 2016-09-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2016 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2016 3082 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/16 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilczewko, gmina Radomin
2016 2799 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/159/16 Rady Gminy Radomin z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 2483 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/154/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 2382 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/150/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Radomin
2016 2381 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/147/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Radomin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2384 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomin
2016 2383 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2318 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/153/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2016 1851 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Gminy Radomin z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 1532 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Gminy Radomin z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat
2016 1533 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Radomin z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 rok
2016 1198 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Radomin z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 1104 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/16 Rady Gminy Radomin z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 1073 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/16 Rady Gminy Radomin z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radomin oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 636 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Rady Gminy Radomin z dnia 8 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 543 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 528 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Radomin dla niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radomin
2016 529 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
2016 530 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
2016 113 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 roku
2016 114 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/113/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2016 75 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/112/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2015 4638 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/104/15 Rady Gminy Radomin z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 4575 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/15 Rady Gminy Radomin z dnia 10 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4576 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/103/15 Rady Gminy Radomin z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3867 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/100/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 3791 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3789 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2015 3792 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją
2015 3794 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny
2015 3793 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/99/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3346 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Radomin z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 3298 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2993 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 2966 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2015 2778 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Gminy Radomin z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2015 2779 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Gminy Radomin z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 2582 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Radomin z dnia 14 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 2328 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy Radomin z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 2260 2015-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/15 Rady Gminy Radomin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2015 1808 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Radomin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/239/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali
2015 1809 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Gminy Radomin z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w spraawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 1451 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Radomin z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w spraawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 1276 2015-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Radomin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2015 1109 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w spraawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 652 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w spraawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 619 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/36/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2015 620 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2015 304 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/25/15 Rady Gminy Radomin z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 roku
2015 248 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/29/15 Rady Gminy Radomin z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2014 3936 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3935 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 3938 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 roku
2014 3937 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Radomin
2014 3683 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr I/6/14 Rady Gminy Radomin z dnia 27 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 3588 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr Nr I/9/14 Rady Gminy Radomin z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2014 3182 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/330/14 Rady Gminy Radomin z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 2921 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/323/14 Rady Gminy Radomin z dnia 14 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 2891 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LIV/326/14 Rady Gminy Radomin z dnia 14 października 2014r. w sprawie zasad trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radomin dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Radomin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania
2014 2892 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Gminy Radomin z dnia 14 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2014 2893 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LIV/329/14 Rady Gminy Radomin z dnia 14 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2014 2575 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIII/317/14 Rady Gminy Radomin z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 2403 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/311/14 Rady Gminy Radomin z dnia 19 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 2404 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/316/14 Rady Gminy Radomin z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Radomin Nr XLI/228/13 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wysyłania upomnień dotyczących zaległych należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Radomin
2014 2116 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LI/300/14 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 2065 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/305/14 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2014 1800 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr L/291/14 Rady Gminy Radomin z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 1773 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr L/289/14 Rady Gminy Radomin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Dulsku od dnia 1 września 2014 r. do Zespołu Szkół w Radominie
2014 1774 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr L/290/14 Rady Gminy Radomin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radomin oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2014 1622 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/14 Rady Gminy Radomin z dnia 13 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 1429 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/14 Rady Gminy Radomin z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 1097 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/271/14 Rady Gminy Radomin z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 1017 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/14 Rady Gminy Radomin z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2014 951 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/14 Rady Gminy Radomin z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 632 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/14 Rady Gminy Radomin z dnia 18 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 593 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Radomin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomin
2014 604 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2014 Rady Gminy Radomin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2014 241 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/257/14 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 216 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/259/14 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 217 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/260/14 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania przez Gminę Radomin dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom podstawowym i niepublicznym gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2014 15 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2014 16 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 roku
2013 4080 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny
2013 4039 2013-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2013 3950 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 3951 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2013 4003 2013-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2013 3161 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/239/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali
2013 3162 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/232/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok
2013 2889 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/230/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Radomin
2013 2876 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/226/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Radomin
2013 2875 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/224/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 2878 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/229/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2877 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/228/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. w sprawie szczegółowych zasad wysyłania upomnień dotyczących zaległych należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Radomin
2013 2568 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/222/13 Rady Gminy Radomin z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok
2013 2356 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/13 Rady Gminy Radomin z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 2125 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/13 Rady Gminy Radomin z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 1888 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok
2013 1293 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/13 Rady Gminy Radomin z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 1163 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/13 Rady Gminy Radomin z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 1017 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok
2013 984 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2013 985 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomin
2013 708 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/13 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 709 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomin
2012 3860 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2012 rok.
2012 3861 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2012 3834 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2012 3835 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3836 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Radomin
2012 3639 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2012 rok.
2012 3327 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa z terenu gminy Radomin
2012 3198 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 3199 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radominie
2012 3197 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3195 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości inkasa
2012 3196 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3203 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 3204 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3202 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2012 3200 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2012 3201 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2684 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/163/12 Rady Gminy Radomin z dnia 8 listopada 2012r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2012 2344 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/12 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2012 2211 2012-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Radomin z dnia 25 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2012 2092 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/12 Rady Gminy Radomin z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2071 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/12 Rady Gminy Radomin z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radomin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2009 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/12 Rady Gminy Radomin z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2012 1698 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radomin.
2012 1688 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1687 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2012 1690 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Radomin
2012 1689 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2012 1540 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/12 Rady Gminy Radomin z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie likwidacji Filii oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie
2012 1482 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/130/12 Rady Gminy Radomin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody, dla drzew gatunku buk pospolity, rosnących przy drodze wojewódzkiej 534 Grudziądz – Rypin w miejscowości Radomin
2012 1483 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/12 Rady Gminy Radomin z dnia 3 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2012 1396 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/127/12 Rady Gminy Radomin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2012 1397 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/129/12 Rady Gminy Radomin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z niektórych drzew uznanych za pomniki z terenu gminy Radomin
2012 1094 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Radomin z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Radomin
2012 988 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/112/12 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin
2012 666 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie utworzenia od dnia 1 września 2012 r. Zespołu Szkół w Radominie
2012 667 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radomin oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2012 668 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/100/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem
2012 491 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/86/11 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 300 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/89/12 Rady Gminy Radomin z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół z siedzibą w Dulsku
2011 2702 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/79/11 Rady Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2701 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/78/11 Rady Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2704 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/82/11 Rady Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
2011 2703 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 2299 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin w zakresie obejmującym część gruntów sołectwa Rodzone.
2011 2300 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin
2011 2301 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 2271 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Radomin z dnia 11 października 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczenia reklam na nieruchomościach, obiektach i urządzeniach komunalnych na obszarze gminy Radomin
2011 1916 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem
2011 1899 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Radomin z dnia 20 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2011 1708 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Radomin z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 990 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2011 r.
2011 891 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Radomin z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości inkasa
2011 892 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Radomin z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 38 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2010 2835 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2011
2010 2837 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 2838 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 1877 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XL/210/10 Rady Gminy Radomin z dnia 13 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Dulsku
2010 925 2010-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Rady Gminy Radomin z dnia 17 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2009 rok
2010 865 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/10 Rady Gminy Radomin z dnia 24 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Radomin na stałe obwody głosowania
2010 668 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości inkasa
2010 581 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2009 1998 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. oraz zwolnień z podatku w roku 2010.
2009 1997 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 i zwolnień w tym podatku na 2010 r.
2009 1999 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/09 Rady Gminy Radomin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2009 1875 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/162/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2009r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 1874 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/161/09 Rady Gminy Radomin z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1873 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 992 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Radomin z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 446 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 83 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/111/08 Rady Gminy Radomin z dnia 10 września 2008r. nr XIX/111/08 Rady Gminy Radomin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania przez gminę Radomin dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom podstawowym i niepublicznym gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego