Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 115

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5524 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2019
2019 4777 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2019
2019 4356 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Raciążek dotyczącego ograniczenia poboru wody
2019 4345 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3916 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2019
2019 3741 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2462 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raciążek
2019 2387 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciążek w 2019 r.
2019 1775 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Raciążek i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku
2019 1776 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Raciążku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1677 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 911 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2019 r.
2019 693 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 472 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6450 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6451 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2018 6390 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
2018 6398 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5120 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia na terenie gminy Raciążek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4562 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4563 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/323/18 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie obwodów głosowania
2018 4188 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XL/351/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Raciążek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3960 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciążek w 2018 r.
2018 2893 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegłowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2736 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/18 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2166 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 908 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Raciążek, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania”
2017 5324 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raciążek innym instrumentem płatniczym
2017 5083 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4979 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2017 4980 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2017 4981 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3134 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1885 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1886 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.
2016 4462 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie podstawy obliczenia podatku rolnego.
2016 4463 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4464 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII /198/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2016 2731 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/170/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2710 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1381 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z terenu rekreacyjnego „PODOLE”, w miejscowości Podzamcze.
2016 1343 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 1060 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/132/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Raciążek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
2016 1061 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/133/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 292 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2016 r.
2015 4524 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2015 4525 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4526 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4523 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI /96/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2015 3632 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 2975 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2297 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1310 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 marca 2015r. zmiana uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1219 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego „Słoneczko”, dla którego Gmina Raciążek jest organem prowadzącym
2015 1043 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 1044 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 marca 2015r. w sprawie sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 3736 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/2014 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 3735 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/2014 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2014 2811 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2014 Rady Gminy Raciążek z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2812 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2014 Rady Gminy Raciążek z dnia 22 września 2014r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2490 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/330/14 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminy Raciążek
2014 1331 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/14 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2013 4049 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 z dnia 12 marca 2013 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3764 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
2013 3765 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 3766 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1695 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w gminie Raciążek.
2013 1668 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Raciążek
2013 1669 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1591 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1521 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek
2013 1503 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1504 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1044 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Raciążek
2012 3704 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 października 2012r. w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt gminy określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2012 3669 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/189/12 Rady Gminy Raciążek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2012 2494 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Raciążek.
2012 2474 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2314 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2012 r.
2012 1012 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/130/12 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Raciążek.
2012 288 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/110/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Raciążku
2011 2949 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2950 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2951 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2011 2263 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1919 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Raciążku
2011 1920 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu zaplecza socjalnego na boisku gminnym w Raciążku.
2011 1921 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 1385 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 1386 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Raciążku oraz warunków jego funkcjonowania.
2011 1241 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1242 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Raciążek, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 742 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2011 r.
2011 382 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Raciążek
2010 2711 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2010 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2710 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/299/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2010 2713 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/305/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2010 2712 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/302/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raciążek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2231 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/288/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1424 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1422 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2010r. Zmieniająca uchwałę o nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku.
2010 1423 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 572 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 573 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 574 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu porządkowego boiska gminnego w Raciążku
2010 427 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2010 rok.
2010 239 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2009 2599 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 4 listopada 2009r. o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku.
2009 2600 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2009 2601 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminy udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.
2009 1506 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola.
2009 1086 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
2009 1066 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
2009 1065 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 166 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/08 Rady Gminy Raciążek z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2009 r.