Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 694

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5287 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5179 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2019 5180 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Osiek instrumentem płatniczym.
2019 5178 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4929 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 4908 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 4867 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 4660 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Osie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4435 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Osiek
2019 4436 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4437 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4223 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
2019 4207 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4208 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 4209 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 4126 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 4127 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
2019 4071 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Osiek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Osiek
2019 4072 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4039 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek.
2019 4040 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4041 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3698 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów
2019 3697 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3696 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2019 3699 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2019 3702 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/64/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r.
2019 3701 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/62/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko
2019 3700 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko.
2019 3593 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników przyrody
2019 3592 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
2019 3595 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
2019 3594 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3196 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3156 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3157 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Osiek.
2019 3154 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3155 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
2019 3160 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek
2019 3161 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3158 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/179/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3159 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2019 2990 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 2864 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2019 2865 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 2539 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1930 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 1929 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1869 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr II/14/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1690 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/18/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1689 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/17/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1692 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/21/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko
2019 1691 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/19/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody
2019 1399 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr I/1/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1170 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/24/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1169 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/23/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
2019 1168 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 roku
2019 1173 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/27/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1172 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 1171 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 982 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 981 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
2019 983 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/5/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko
2019 985 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/8/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2019 984 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/6/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 868 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Osiek.
2019 310 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2019 rok
2019 158 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2019 160 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 6932 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6933 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6958 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Osie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6957 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Osie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6940 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6939 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 roku
2018 6938 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 6937 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2018 6936 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Osiek.
2018 6934 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6935 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B.
2018 6277 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2018 6294 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6278 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 6293 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6295 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 6292 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6289 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6290 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6029 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/87/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2019 – 2025
2018 5865 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5866 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osie
2018 5867 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 5852 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5738 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/80/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 5314 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5315 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5258 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 5259 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
2018 5260 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2018 4892 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2018 4893 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4894 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 4748 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr VII/61/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 4121 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 4069 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/55/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Osielsko.
2018 4068 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/54/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osielsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4067 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko.
2018 4072 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/60/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2018 4071 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/59/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 4070 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Osielsko za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 4028 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2018 4029 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 3942 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/229/18 Rady Gminy Osie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3722 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 3723 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 3724 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2018 3176 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 3118 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko
2018 3117 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko.
2018 3120 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/47/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, gmina Osielsko.
2018 3119 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/45/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko
2018 3104 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2018 3105 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2018 3030 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy Osie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 2877 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2018 r. W sprawie ustalenia na terenie Gminy Osiek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
2018 2878 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 2661 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko.
2018 2662 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach.
2018 2362 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 2290 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018 roku.
2018 2291 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2018 2292 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 2287 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2288 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 2289 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Osiek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 2140 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/18 Rady Gminy Osie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania
2018 2141 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/18 Rady Gminy Osie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osie
2018 2142 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/18 Rady Gminy Osie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Osie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1737 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1518 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2018 1519 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1520 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1502 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2018 1399 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1400 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 1347 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
2018 1311 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku
2018 1312 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła
2018 1300 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 1195 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1062 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 751 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 752 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Osie
2018 753 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Osie
2018 483 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 423 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2018 422 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osiek w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
2018 421 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2018 426 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 425 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 424 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 243 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 172 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/192/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osie
2018 86 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 87 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 5433 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr X/120/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2017 5406 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/117/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 5407 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/123/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 5408 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/124/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 4638 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/103/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 4639 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/105/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4640 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/112/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 4493 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2017 4492 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Osiek.
2017 4494 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4496 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4495 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4485 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/17 Rady Gminy Osie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 4486 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/17 Rady Gminy Osie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Osie
2017 4487 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Gminy Osie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 4365 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3918 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/93/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3855 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/95/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.
2017 3444 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Osiek.
2017 3443 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2017 3446 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3445 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2017 3334 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr VI/79/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3320 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr VI/87/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w rzedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2017 3071 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr V/75/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 2932 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2856 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/57/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 2884 2017-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2759 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/61/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2017 2758 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/60/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2761 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/71/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 2760 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/62/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
2017 2340 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2309 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr III/38/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 2297 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/40/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy
2017 2298 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/48/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 2299 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/49/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1433 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół.
2017 1432 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1434 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2017 1436 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1435 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale NR VII / 38/ 2015 z dnia 24 czerwca 2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018
2017 1381 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/146/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
2017 1380 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/145/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze gminy Osie
2017 1382 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/147/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osie
2017 1384 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/151/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 1383 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/150/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
2017 1231 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr II/19/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 1232 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr II/22/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy
2017 1163 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/27/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1162 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/25/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1164 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/28/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1166 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/34/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
2017 1165 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/29/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko
2017 810 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr I/1/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 778 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/11/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających
2017 777 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/6/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 779 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/12/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2017 781 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/17/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko
2017 780 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/16/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 707 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/102/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2017 708 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/104/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Osiek.
2017 709 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/106/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 232 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 233 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/129/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 234 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Osie
2017 99 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko
2017 98 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Obórki działka nr 115/7 oraz cz. działki nr 115/8.
2016 4945 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4944 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 4946 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2017 rok.
2016 4948 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk
2016 4947 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w Jarużynie.
2016 4843 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2016 4844 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 4563 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
2016 4224 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr VII/75/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 4225 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr VII/83/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 4132 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr VII/78/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3972 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2016 3949 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3948 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek
2016 3950 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3952 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3951 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek
2016 3756 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/64/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 3591 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr VI/69/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
2016 3239 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr V/53/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 3240 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr V/57/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 3148 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu
2016 3149 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Uroczysko Niedźwiedź"
2016 3150 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Osie – Miedzno do kategorii dróg gminnych
2016 3065 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2961 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2962 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr III/24/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2963 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr IV/37/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2613 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 6 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2316 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/100/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie
2016 2315 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/99/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
2016 2314 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania
2016 2332 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2331 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2317 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2057 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/42/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2056 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/41/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2055 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/40/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2016 2060 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/46/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2016 2059 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/44/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2058 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/43/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1849 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1850 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2016 1780 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/90/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie
2016 1779 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/89/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie.
2016 1782 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/92/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1781 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/91/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 1741 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr III/28/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2016 1742 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr III/33/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osielsko
2016 1100 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1063 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/16/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 1064 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/18/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1065 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/23/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku
2016 920 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/81/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 919 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 922 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 921 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 675 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 665 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 666 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 363 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/121/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 184 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 154 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/125/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 155 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/126/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 156 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 29 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 4778 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2015 rok.
2015 4682 2015-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 4553 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4552 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4531 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4556 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2015 4555 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 4554 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2015 4237 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4236 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/104/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4235 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4240 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy
2015 4239 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4238 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3710 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 3709 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 3708 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 3711 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3714 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Niedźwiedź”
2015 3713 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Chłop”
2015 3712 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis
2015 3392 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3357 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3356 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2015 3359 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 3358 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 3015 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3020 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 2927 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Osie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Osie – Oski Piec do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2926 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Gminy Osie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis
2015 2928 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy Osie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Osie - Zaborki do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2965 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2964 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2734 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Osie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 2735 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Osie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w Osiu
2015 2603 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2015 2604 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawietrybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 2543 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2544 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2191 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018
2015 2192 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2015 2193 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2133 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz
2015 2009 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
2015 2010 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2015 1957 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1956 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2015 1774 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1674 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Osie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie
2015 1468 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1079 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko.
2015 1054 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na stałe obwody głosowania
2015 1055 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców
2015 910 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Osiek, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 911 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Osieku.
2015 912 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 858 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko
2015 755 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015r. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic
2015 621 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/15/15 Rady Gminy Osie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie.
2015 622 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/19/15 Rady Gminy Osie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 623 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/20/15 Rady Gminy Osie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 317 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 318 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 322 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/6/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2015 131 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 132 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 129 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2015 130 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2015 133 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2015 142 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2015 143 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 138 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 139 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 3900 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r. o określeniu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko
2014 3728 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2014 3583 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń.
2014 3584 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie
2014 3266 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 3087 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2014 3088 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 3089 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2015-2019
2014 3012 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r.
2014 3013 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
2014 2699 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2439 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2014 2421 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 22 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2393 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/56/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2014 2394 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/57/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2014 2395 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/64/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2234 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2170 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2139 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/14 Rady Gminy Osie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
2014 1831 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1830 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1833 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1832 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1707 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
2014 1708 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1660 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/14 Rady Gminy Osie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2014 1566 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1323 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/29/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1324 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko
2014 1281 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2014 1247 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie.
2014 1246 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania
2014 1249 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
2014 1248 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie
2014 1186 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1138 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1139 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 478 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/14 Rady Gminy Osie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie, posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 479 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/14 Rady Gminy Osie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 480 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/14 Rady Gminy Osie z dnia 4 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r.
2014 347 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2014 – 2018
2014 348 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 299 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 294 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020
2014 293 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 300 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 303 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywianie „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 302 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr xxx/198/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 301 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 265 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr Nr Nr I/11/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 174 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/183/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2014 105 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/93/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko  na 2014 rok.
2014 30 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2014 31 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2013 4246 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/101/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2013 4247 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/102/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4202 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/100/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3914 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2013 3915 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3887 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2014r .
2013 3885 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 3886 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3919 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/82/201 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3920 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/83/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3918 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/81/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2013 3916 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/79/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3917 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/80/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 3811 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 3370 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 3369 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości
2013 3371 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 3373 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3372 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3276 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/67/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2013 3275 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian obwodu Zespołu Szkół w Osielsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie
2013 3278 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko
2013 3277 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/71/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2013 2806 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek".
2013 2807 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
2013 2808 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2759 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osie
2013 2760 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tleń
2013 2553 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 2554 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2492 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2013 2478 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/160/13 Rady Gminy Osie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2479 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy Osie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 2126 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/151/13 Rady Gminy Osie z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie
2013 2127 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/154/13 Rady Gminy Osie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie
2013 2090 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2081 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. uchylające uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 2082 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2079 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2080 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2083 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2013 2086 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie likwidacji filii w Strzygach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
2013 2087 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2013 2084 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2085 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 1925 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/25/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2013 1926 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/26/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko
2013 1947 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2013r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Osielsku
2013 1356 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/139/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 1357 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/143/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIX/128/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1358 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/144/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1266 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/141/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie
2013 1071 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/85/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 854 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 734 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr I/4/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko
2013 630 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2013 544 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2013
2013 451 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/87/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
2013 452 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/92/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni w Osielsku
2013 371 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 370 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 373 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 372 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 291 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 96 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/91/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
2013 95 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/81/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2013 98 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/88/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 97 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/89/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 7 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr NR XXI/116/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek.
2013 1 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania
2013 8 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 10 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.