Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 238

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5397 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 5366 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4325 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 4093 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4092 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 4095 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) położonej na działce nr 365/2 w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 4094 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) położonej na działkach nr 457/3, 689/1, 685/1, 684/1 w miejscowosci Osięciny do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3405 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osieciny na 2019 rok
2019 3406 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3407 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 2529 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 roku
2019 2528 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/38/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 roku
2019 2527 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 2532 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy "Leśna" w miejscowości Osięciny
2019 2531 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2530 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku
2019 1748 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osięciny na 2019 rok
2019 1512 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujuących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej
2019 1511 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieciny
2019 1510 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1515 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku
2019 1514 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2019 roku
2019 1513 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci gminy Osięciny
2019 501 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 444 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2019 414 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 415 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 413 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Osięciny
2019 416 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 412 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 6572 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 6405 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2018 6406 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6404 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny
2018 6402 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Osięciny, za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 6403 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 5763 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
2018 5611 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 5612 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osięciny
2018 5092 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 4865 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/297/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 4864 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2018 4867 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Osięciny na lata 2018-2022
2018 4866 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 4424 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 4226 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/287/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 4218 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Osięciny
2018 3750 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 roku
2018 3696 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/279/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osięciny
2018 3697 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/273/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 3131 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 3064 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Osięciny w 2018 roku
2018 2100 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 1933 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1940 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2018 roku
2018 1398 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budzetu Gminy Osięciny dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1371 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1379 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/249/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku
2018 939 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 869 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 868 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 871 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 870 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 374 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 96 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 5201 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 5119 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 5120 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 4919 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4918 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 4917 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny
2017 4920 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4927 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2017 4926 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
2017 4921 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3873 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 3202 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 2586 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 2587 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego
2017 2588 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyłączenia dróg z użytkowania
2017 2535 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osięciny
2017 2536 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Osięciny, łańcucha Wójta Gminy Osięciny oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy
2017 1841 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/189/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Osięciny na lata 2017-2020
2017 1648 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/184/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok.
2017 1467 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/187/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1028 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok.
2017 1029 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych
2017 375 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 325 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 357 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok
2016 4697 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prowidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4698 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie obwodów głosowania
2016 4465 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4396 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na 2017 rok
2016 4395 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok.
2016 4397 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2017 rok
2016 4399 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4398 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3318 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 września 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
2016 3319 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osięciny lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 3293 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok.
2016 2469 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelnej Wsi
2016 2233 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok
2016 2097 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2098 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2099 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 1748 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok.
2016 1749 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych oraz pierwszych klas publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny
2016 1411 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/107/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny
2016 1412 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/110/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 1413 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/114/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Osięciny
2016 1399 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok.
2016 415 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2016 416 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok
2015 4440 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na 2016 rok
2015 4439 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia: inkasenta opłaty targowej, wysokości inkasa opłaty targowej
2015 4441 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2016 rok
2015 4443 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/93/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4442 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/92/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4437 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 4438 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III / 21 / 2014 Rady Gminy Osięciny w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
2015 3842 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
2015 3843 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 3157 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 3158 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny
2015 3159 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny
2015 2502 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu boisk sportowych w miejscowości Jarantowice
2015 2501 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji Publicznej i Wypoczynku w miejscowości Bartłomiejowice
2015 2500 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2015 2505 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
2015 2504 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osięciny
2015 2503 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu boisk sportowych w miejscowości Kościelna Wieś
2015 2011 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2015 1756 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1757 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2015 1758 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Placu Zabaw w miejscowości Osięciny
2015 1705 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2015 571 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2015 193 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2015
2015 146 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2015 147 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
2014 3828 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 3737 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na 2015 rok
2014 3645 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015 rok
2014 3646 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3647 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny
2014 3508 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 3418 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 2819 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 2253 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 2211 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2096 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 1626 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 1437 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych
2014 1438 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1267 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Osięciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 1268 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 1269 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) Olchowa w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 882 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 820 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 233 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 154 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2014
2013 4119 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Osięciny
2013 3852 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3853 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2014
2013 3850 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2014
2013 3851 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2014
2013 3856 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ", "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2013 3857 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja w sprawie podatku leśnego", "Deklaracja na podatek leśny.
2013 3854 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2014 rok
2013 3855 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja w sprawie podatku rolnego", "Deklaracja na podatek rolny"
2013 3745 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 2672 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny
2013 2665 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osięciny
2013 2651 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2310 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osieciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 2311 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2013 2312 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
2013 1924 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2013 1670 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osięciny
2013 1415 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1417 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1418 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osięciny
2013 527 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2013
2012 3820 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3781 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osięciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3782 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2012 3783 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osięciny
2012 3647 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2013 rok
2012 3287 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013
2012 3286 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013
2012 3288 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2013 rok
2012 3290 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013
2012 3289 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2394 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2247 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Osięciny
2012 2248 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osięciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 1428 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Osięciny
2012 715 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie opłat świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Osięciny
2012 544 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunlanych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Osięciny
2012 495 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2012
2011 3268 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Osięciny
2011 3200 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osięciny, na rok podatkowy 2012
2011 3199 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2012
2011 3201 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2012
2011 3203 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny
2011 3202 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2585 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/101/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 listopada 2004 r.
2011 1784 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolengo, psychologa, logopedy, rozliczenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 1224 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Osięcinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1155 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Osięciny
2011 1011 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie gminy Osięciny
2011 960 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową
2011 751 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2011
2011 671 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Osięciny
2011 647 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z targowiska w miejscowości Osięciny
2010 2800 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2011
2010 2802 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny, na rok podatkowy 2011
2010 2617 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 października 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach
2010 1341 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 1342 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1265 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1266 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 954 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Osięciny na 2010 r.
2010 440 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/09 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osięciny
2010 438 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osięciny
2009 2636 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową.
2009 2187 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Osięciny.
2009 2186 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny.
2009 2190 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2188 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny.
2009 2189 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny.
2009 1678 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym
2009 1429 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2009 1322 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Osięciny
2009 1073 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 467 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osięciny.
2009 215 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Osięciny na rok 2009