Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 356

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5685 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/182/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5684 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/181/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2019 5683 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/180/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2019 5688 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/187/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
2019 5687 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/185/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)
2019 5686 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/183/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek
2019 5629 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/189/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 5320 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/163/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
2019 5321 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/171/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Grębocin
2019 5322 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/172/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu Gminy Lubicz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 5147 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/175/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4837 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/158/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4805 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/148/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”
2019 4804 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/146/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Wójta Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”
2019 4803 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/143/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz
2019 4806 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/149/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 4809 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/157/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Przytulna” w miejscowości Krobia
2019 4808 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/152/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4807 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/150/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i korzystania z  pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz
2019 4085 2019-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.37.2019 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 3976 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/129/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/662/2018 Rady Gminy Lubicz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz
2019 3826 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/134/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Drwęcy” w miejscowości Józefowo
2019 3825 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/132/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 3824 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/131/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 3827 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/135/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Luba” w miejscowości Mierzynek
2019 3830 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/138/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiązowa” w miejscowości Młyniec Drugi
2019 3829 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/137/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Śliwkowa” w miejscowości Młyniec Drugi
2019 3828 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/136/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Skośna” w miejscowości Młyniec Drugi
2019 3678 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/139/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 3337 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/120/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3234 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/122/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 2956 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/112/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
2019 2955 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/111/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
2019 2958 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/119/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2957 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/113/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
2019 2745 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/102/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II
2019 2744 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/101/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo
2019 2747 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/107/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2746 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/103/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2019 2542 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/109/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 1991 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2019 1990 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/77/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2019 1993 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/86/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jana I Olbrachta” w miejscowości Złotoria
2019 1992 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz na lata 2019-2023
2019 1927 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 1596 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 1432 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 1431 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej
2019 1430 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino
2019 1435 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubicz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1434 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” w miejscowości Złotoria
2019 1433 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2019 roku
2019 1398 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 831 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz
2019 352 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
2019 353 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 354 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/41/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Promienna” w miejscowości Grębocin
2019 351 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 350 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz
2019 288 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 6652 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2018 6548 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 6237 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Żelazna” w miejscowości Grębocin
2018 6236 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 6234 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 6235 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5501 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LII/689/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2018 5502 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LII/692/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 5337 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/680/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2018 5336 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/675/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 5338 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/681/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Handlowa” w miejscowości Lubicz Górny
2018 5340 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/686/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 5339 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/682/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Plac Niepodległości” w miejscowości Lubicz Górny
2018 4716 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/658/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz
2018 4717 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/659/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Lubicz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży
2018 4714 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lubicz
2018 4715 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/657/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4720 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/662/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz
2018 4721 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/667/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2018 4718 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/660/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lubicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4719 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/661/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie gminy Lubicz godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 4603 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr L/674/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 4194 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/655/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 4146 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/630/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Hiacyntowa” w miejscowości Grębocin
2018 4147 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/631/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Serdeczna” w miejscowości Złotoria
2018 4093 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/637/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2018 4039 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/651/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 4022 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko
2018 4021 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/638/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2018 4023 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2018 4025 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/646/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 4024 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/642/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2018 3495 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/624/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2018 3496 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/625/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2018 3497 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/626/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2018 3492 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/620/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szklonego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz
2018 3493 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/621/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz
2018 3494 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/622/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3369 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/618/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2018 3372 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/635/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 2983 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/615/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2984 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/617/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 2985 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/608/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2018 2648 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/592/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej
2018 2647 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2018 2650 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/601/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 – 2018
2018 2649 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/605/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 2414 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/587/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 1660 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/574/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XLII/560/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1659 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/573/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1661 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/578/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1663 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/581/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2018 roku
2018 1662 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/580/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 1363 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/566/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
2018 1262 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/567/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Łagodna” w miejscowości Rogowo
2018 1261 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/560/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1263 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/568/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sowia” w miejscowości Nowa Wieś
2018 1265 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/572/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 1264 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/569/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Ratownicza” w miejscowości Mierzynek
2018 863 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XL/547/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 865 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLI/559/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 643 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/553/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2018 644 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/554/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 297 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/541/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Lubicz jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 298 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/539/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 299 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/546/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Srebrna” w miejscowości Krobia.
2018 238 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/533/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 4887 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/522/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 4886 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/521/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz
2017 4889 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/531/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 4888 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/530/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 4786 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/523/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Renesansowa” w miejscowości Mierzynek.
2017 4265 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/500/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4264 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/499/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 4267 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/510/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 4266 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/501/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 3706 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/496/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3400 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/478/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3326 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/464/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz.
2017 2907 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/445/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
2017 2906 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/444/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko
2017 2908 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/446/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2017 2910 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/462/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 2909 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/455/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2522 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/431/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.
2017 2523 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/436/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym
2017 2444 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/440/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 2200 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/424/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 2199 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/423/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia – Mierzynek
2017 2208 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/422/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018
2017 2207 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/420/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 1731 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/395/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2017 1732 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/396/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1733 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/410/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 1521 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/402/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.
2017 1522 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/407/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz
2017 1030 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz
2017 971 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/389/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 906 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/385/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo
2017 907 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/387/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 908 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 553 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/378/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 554 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/379/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
2017 556 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2017 433 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/356/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 311 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/355/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na przygotowanie i realizację dróg dla rowerów w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"
2017 312 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/365/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
2017 254 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/364/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Lubicz przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych
2016 4703 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/346/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2016 4702 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/344/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo.
2016 4701 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 4704 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/347/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2016 4707 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/345/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej
2016 4706 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4705 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec
2016 3861 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/320/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2016 3862 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/321/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 3863 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/322/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3860 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/335/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 3465 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/307/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek
2016 3464 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/306/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina)
2016 3467 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo
2016 3466 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2016 2958 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/294/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 2857 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz
2016 2856 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/276/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 2859 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/279/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2858 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/278/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
2016 2830 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/273/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Lubicz.
2016 2629 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2016 2310 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/267/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie Uchwały Nr VIII/97/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotorii
2016 2156 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/257/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
2016 2155 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/251/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018
2016 2157 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/258/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2016 2159 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/260/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś
2016 2158 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/259/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2016 1181 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2016 1180 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa.
2016 1179 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.
2016 1182 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino.
2016 1185 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo.
2016 1184 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek.
2016 1183 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
2016 863 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 560 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/196/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
2016 549 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 550 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubicz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 302 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubicz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 4693 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/172/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia drogi nr 100850 C (4421141) oznaczonej symbolem 306 KLw jako ulica Świerkowa w Złotorii kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
2015 4694 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/173/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 4535 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/151/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4534 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/150/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2015 4533 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/149/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2015 4538 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/170/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 4537 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/153/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 4536 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/152/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLI/482/05 w sprawie określenia wysokości opłat targowych.
2015 2707 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/118/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 2706 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/117/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
2015 2533 2015-08-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz.
2015 2436 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8Mpa.
2015 2437 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo.
2015 2407 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2015 2378 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Lubicz.
2015 2316 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2015 2007 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.
2015 2008 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1923 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2015 783 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Lubicz.
2015 567 2015-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz.
2015 547 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 524 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2014 3597 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/685/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2014 3598 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/686/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2014 2998 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/654/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
2014 2997 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/653/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2014 3000 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIV/667/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Lubicz.
2014 2999 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIV/665/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 2390 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LII/636/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2014 2391 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LII/637/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 2392 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LII/638/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 2246 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr NR LI/608/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz.
2014 2247 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr LI/618/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
2014 1868 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr L/592/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2014 1869 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr L/593/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo.
2014 1870 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr L/595/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo.
2014 1852 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/574/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w Zakresie Dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1851 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/573/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2014 1854 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/586/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz.
2014 1853 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/577/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1237 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/559/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2014 1236 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/557/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2014 1238 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/560/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
2014 1240 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/569/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Lubicz.
2014 1239 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/568/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014-2018.
2014 1040 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/534/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 473 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/541/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”.
2014 474 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/542/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Lubicz.
2014 477 2014-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz.
2014 143 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/515/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.
2014 144 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/516/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród „Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz” dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.
2013 4210 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/511/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
2013 4074 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/451/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Grębocin.
2013 3705 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/483/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 3508 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2013 3305 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/459/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.
2013 3306 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/466/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2013 3303 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/457/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów ( płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
2013 3304 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/458/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 3330 2013-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 – 2013.
2013 3331 2013-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
2013 3307 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/467/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3308 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/468/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2013 2922 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/447/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
2013 2944 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.
2013 2589 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz.
2013 2588 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/420/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2013 2599 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/432/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.
2013 2590 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz.
2013 2409 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/419/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz.
2013 2383 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/411/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1369 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1161 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.
2013 1162 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/379/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.
2013 874 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/354/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 767 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/362/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 768 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/368/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz.
2013 192 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/348/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubicz.
2012 3539 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3538 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/336/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.
2012 3537 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/335/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.
2012 3542 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/346/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
2012 3541 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/345/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3540 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/344/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2613 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315//2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2545 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/325/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Lubicz.
2012 2544 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/322/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2012 2543 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2542 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 2541 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
2012 2540 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/12 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2539 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/316/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 2204 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/305/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2205 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/306/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.
2012 2206 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/307/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 1415 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/276/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 1086 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz
2012 405 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 406 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/211/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013
2012 218 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz
2012 219 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 29 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 2591 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/187/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 2590 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2011r. ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2011 2592 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/188/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 2594 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/190/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez gminę Lubicz
2011 2593 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/189/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1902 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lubicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 1903 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz
2011 1859 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/123/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2011r. sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na zlecenie gminy Lubicz
2011 1860 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na zlecenie gminy Lubicz
2011 1452 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013
2011 1102 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2011 1103 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 609 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 610 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 120 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz
2011 121 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz
2010 2221 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/530/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2222 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/536/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2190 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/529/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 2189 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/528/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 2192 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/535/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami
2010 2191 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/533/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1886 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XLIX/510/2010 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
2010 1848 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2010 1820 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2010 1747 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo
2010 1746 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo
2010 994 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/452/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 995 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 797 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLII/446/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013
2010 546 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/426/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 91 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/412/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubicz w latach 2009-2013.
2010 92 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/417/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym i nadania jej statutu.
2009 1959 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2009 1958 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2009 1960 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/398/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2009 1961 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/399/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2009 1457 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/355/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lubicz.
2009 1458 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/365/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
2009 1300 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/341/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia „Zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Lubicz i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu”.
2009 866 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu publicznym prowadzonych przez gminę Lubicz
2009 864 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubicz w latach 2009-2013
2009 865 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 211 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubicz na rok 2009
2009 192 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec