Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 156

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4989 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok
2019 4990 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4991 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4454 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4453 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok
2019 4456 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4455 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 3223 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok
2019 3222 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Lubanie
2019 3225 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 3224 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie
2019 2062 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2019 roku"
2019 2063 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/39/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok
2018 6710 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 6711 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2019
2018 6591 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2018 6592 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2018 6589 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 6590 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 6593 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie
2018 6596 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 6597 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6594 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 6595 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/25/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2018 5204 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubanie
2018 5203 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 5206 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 5205 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 4503 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 3855 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 3209 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 3208 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie
2018 3207 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2018 3206 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XXXI/194/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania
2018 1759 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania
2018 1758 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2018 roku".
2018 1760 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie
2018 1762 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
2018 1761 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 1314 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/182/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie
2018 1313 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/181/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1315 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/187/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubanie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1317 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/191/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 1316 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lubanie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego „EKOpiec 2018” w gminie Lubanie
2018 169 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2018 170 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2018
2018 171 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 4905 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 4904 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2017 4906 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie
2017 4908 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 4907 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2017 4014 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru
2017 4013 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 4016 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 4015 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2017 3407 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/145/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubanie
2017 3406 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/144/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo w gminie Lubanie
2017 3408 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/149/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 3410 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/151/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2017 3409 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/150/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2916 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 2194 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 kwietnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora"
2017 1478 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/130/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego
2017 1477 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/128/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 1479 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/132/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 1481 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/134/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubanie, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe
2017 1480 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/133/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu " Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora"
2017 1036 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/123/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Lubanie
2017 1037 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/125/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 33 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/113/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok
2017 34 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/115/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017
2016 4443 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 4444 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/106/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2016 4445 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/111/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok
2016 3275 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok
2016 2678 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/91/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2679 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/92/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2676 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/89/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie
2016 2677 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/90/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2016 1328 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/74/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
2016 1329 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/75/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych
2016 642 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/66/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2016 643 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/68/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 164 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016
2015 4184 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/48/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 4183 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/47/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 4185 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/49/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2015 4187 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4186 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru
2015 2277 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie
2015 1617 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubanie.
2015 1618 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
2015 1619 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków
2015 859 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubanie
2015 860 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 450 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/11/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubanie
2015 88 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2015
2014 3456 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2014 1828 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/211/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2014 1829 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/217/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
2014 1153 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
2014 754 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 127 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca
2014 84 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2014 85 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2014
2013 3549 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 3418 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2013 3196 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/177/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.
2013 2626 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawana nagród dla nauczycieli
2013 2627 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 2628 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1581 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.87.2013 Rady Gminy Lubanie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1497 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/148/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1496 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/147/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie
2013 1498 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/149/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1500 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/151/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.
2013 1499 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/150/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 660 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013
2012 3205 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2631 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2633 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Lubanie lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 2634 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1184 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie
2012 1185 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/80/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu
2012 1186 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjiami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji
2012 710 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XI/74/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
2012 312 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie
2012 203 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012
2011 3066 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3067 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3068 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2011 2486 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków
2011 1377 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków
2011 1378 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu gminy Lubanie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 904 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie
2011 338 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 215 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2011
2010 2686 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2685 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2687 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad poboru opłaty targowej
2010 2689 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2010 2688 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2010 2074 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lubaniu
2010 914 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu
2010 731 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/164/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 538 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 539 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 88 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2329 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 2330 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2009 1420 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/135/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu
2009 1242 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
2009 1241 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 721 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/120/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
2009 143 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009