Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 198

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6011 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo
2019 6012 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 6009 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok
2019 6010 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 6013 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 6016 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 6017 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6014 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 6015 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków
2019 5016 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2019 r.
2019 5015 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok
2019 5017 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”
2019 5019 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków
2019 5018 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2019 4152 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo gm. Lisewo.
2019 4153 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie i Autostrada A1” w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo.
2019 4128 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3704 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3703 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok
2019 3706 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lisewo
2019 3705 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego obowiązującego na terenie Gminy Lisewo
2019 2971 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.
2019 1815 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2019 r.
2019 1563 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.
2019 1090 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo
2019 429 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.
2019 430 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 6964 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 6881 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
2018 6880 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 6879 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.
2018 6884 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6883 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6882 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieci i uczniów ,,Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 6049 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki w Lisewie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna oraz nadania jej statutu.
2018 6048 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 6050 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo.
2018 6052 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6051 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 5385 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 5386 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
2018 5387 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 4611 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/294/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2018 4610 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/292/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 4613 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/296/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 4612 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/295/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo.
2018 3983 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 3943 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lisewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3358 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2018 3359 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2018 3356 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 3357 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 3360 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2018 3363 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lisewo.
2018 3376 2018-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/2/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2018 3361 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2018 3362 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lisewo.
2018 2323 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 2324 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 1512 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 1484 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2018 1483 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1482 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 1485 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1488 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lisewo.
2018 1487 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy inormacji i deklaracji podatkowych.
2018 1486 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2018 r.
2018 607 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 608 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lisewo.
2017 5478 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2017 5477 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 5480 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Lisewo polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Lisewo.
2017 5479 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 4536 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 4474 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4473 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 4476 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2017 4475 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lisewo.
2017 3889 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 3392 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 2972 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 2104 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 2105 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2106 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2017 1786 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Malankowo, Chrusty i Krusin w Gminie Lisewo.
2017 1427 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1426 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 1428 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu targowiska gminnego w Lisewie.
2017 1430 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lisewo jest organem prowadzącym.
2017 1429 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 824 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 rok.
2017 825 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisewo na lata 2017 – 2021.
2017 40 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2017 41 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2016 4229 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo.
2016 4160 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4159 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4162 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo.
2016 4161 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”
2016 4158 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 rok.
2016 3672 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 rok.
2016 3243 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 3244 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2016 3241 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 3242 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków.
2016 3245 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3248 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 3249 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 3246 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3247 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2754 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 2173 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 2174 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków.
2016 1755 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 1568 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 933 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 352 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 353 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lisewo oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 4685 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 4686 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2015 3760 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok .
2015 3761 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3762 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 3517 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3518 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 3255 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 2954 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 2955 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Lisewo.
2015 2656 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2481 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 sierpnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 2482 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek.
2015 2366 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 2367 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1902 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 1903 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie.
2015 1904 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków
2015 951 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 950 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 953 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lisewo jest organem prowadzącym.
2015 952 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2015 504 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 505 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 7 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2015 8 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2014 3832 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 3275 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Lisewo.
2014 3274 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 3277 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3276 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 2932 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok.
2014 2612 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 2613 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2187 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 1776 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 1777 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2014 58 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.
2013 3728 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3727 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo.
2013 3730 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.
2013 3729 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3290 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków.
2013 413 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 r.
2013 414 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2012 3170 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na 2013 r.
2012 3171 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 3172 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/126/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2232 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków.
2012 2160 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 1908 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1367 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.
2012 1145 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo.
2012 369 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII/81/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012r. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisewo na lata 2012 – 2016.
2012 343 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 r.
2011 3383 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X /71/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2011 3129 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3128 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2011 3130 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 3132 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3131 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1253 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 562 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 225 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2011 r.
2011 179 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Lisewo.
2010 2179 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2011 r.
2010 2180 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 1805 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.
2010 1737 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 238/4 w Lisewie.
2010 1709 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1, 191/1, 199/5 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo.
2010 425 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 r.
2010 426 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lisewo.
2009 2508 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010 r.
2009 2507 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2506 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 1598 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca Statut Gminy Lisewo.
2009 1481 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2009 1114 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/169/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo.
2009 1113 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/168/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo”.
2009 238 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/146/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2009 r.