Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 223

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4987 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
2019 4988 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/51/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r.
2019 4905 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno
2019 4082 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 4083 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/46/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.
2019 3640 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2019 r.
2019 3639 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/37/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipno
2019 3642 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
2019 3641 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.
2019 2750 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2749 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Lipno
2019 2751 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 2753 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r.
2019 2752 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Lipno
2019 1825 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno
2019 1826 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.
2019 1067 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.
2019 536 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno"
2019 537 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r.
2018 6794 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno”
2018 6793 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6792 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 6797 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2019
2018 6796 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r.
2018 6795 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 6221 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwaę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 5977 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/296/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 5976 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/295/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 5978 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/297/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok i zwolnień w tym podatku
2018 5980 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/299/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r.
2018 5979 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/298/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 5448 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/292/18 Rady Gminy Lipno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipno
2018 5449 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/294/18 Rady Gminy Lipno z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r.
2018 4981 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2018 4980 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4982 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lipno w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 4984 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 4983 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 4084 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2018 4083 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrebnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4086 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/283/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 4085 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 3749 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 3746 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 3744 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/18 Rady Gminy Lipno z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 3748 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno
2018 3747 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2530 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2531 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 1691 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2018 r.
2018 1690 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1693 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r.
2018 1692 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno
2018 835 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/18 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2017 5461 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.
2017 5462 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych.
2017 5463 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2018
2017 4772 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 4736 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 4728 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 Rady Gminy Lipno z dnia 26 października 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 rok
2017 4737 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 4739 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 4738 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień w tym podatku
2017 3814 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 3412 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie
2017 3413 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.
2017 2598 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie
2017 2597 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno
2017 2600 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 2599 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lipno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2418 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Gminy Lipno z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 1749 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/180/17 Rady Gminy Lipno z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1750 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/181/17 Rady Gminy Lipno z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1339 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2017 1340 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 1159 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1158 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lipno do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1161 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.
2017 1160 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 746 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/163/17 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lipno za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową
2017 745 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/162/17 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Armii Czerwonej
2017 748 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/170/17 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.
2017 747 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/165/17 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lipno do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4849 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/155/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipno
2016 4848 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/154/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Gminy
2016 4847 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/152/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 4852 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2017
2016 4851 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/158/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016r.
2016 4850 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/156/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 4255 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/141/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 4117 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4116 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/142/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok i zwolnień w tym podatku
2016 4118 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/144/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipno
2016 4120 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/150/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.
2016 4119 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określania wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 4115 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/140/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 3139 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 3085 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3084 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3086 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3088 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.
2016 3087 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2846 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2016 2845 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2844 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno
2016 2849 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/127/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 2848 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2847 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2215 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/120/16 Rady Gminy Lipno z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 1669 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.
2016 1097 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.
2016 1096 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/105/16 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 695 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
2016 694 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie podziału sołectwa Lipno II i włączenia miejscowości Borek do sołectwa Białowieżyn
2016 693 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/93/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Lipno granic pomiędzy miejscowościami Borek i Rumiankowo
2016 698 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/104/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 697 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów uczęszczajacych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipno
2016 696 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 256 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Lipno
2016 255 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2016 257 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach" oraz uchwalenia jej statutu
2016 259 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 258 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.
2015 3663 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3662 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3661 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 3664 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3667 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok
2015 3666 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3665 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku
2015 3016 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno na lata 2015-2020
2015 3003 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Lipno z dnia 1 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.
2015 3018 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok
2015 3017 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno
2015 1959 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1958 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 1960 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2015 1962 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok
2015 1961 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
2015 1754 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Lipno z dnia 21 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.
2015 1641 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Lipno z dnia 19 marca 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.
2015 1499 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok
2015 804 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujacych się na terenie Gminy Lipno nie stanowiacych jej wyłącznej własności
2015 539 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2015
2015 540 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lipno
2015 5 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2014 3831 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Lipno z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3415 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/14 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3416 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/14 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok i zwolnień w tym podatku
2014 3417 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/14 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 2625 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Lipno
2014 2626 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2014 2627 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lipno
2014 1985 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/14 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1984 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/14 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017"
2014 2002 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/14 Rady Gminy Lipno z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Lipno
2014 2001 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/14 Rady Gminy Lipno z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2014 804 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/14 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017„
2014 727 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/14 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 728 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/14 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2014 502 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/13 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instyutucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach" oraz uchwalenia jej statutu
2013 4043 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/197/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno
2013 3801 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/193/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3800 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/192/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3802 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/194/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok i zwolnień w tym podatku
2013 3804 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/196/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 3803 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/195/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2013 3032 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy Lipno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Lipno do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2013 3033 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/13 Rady Gminy Lipno z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji
2013 2620 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/13 Rady Gminy Lipno z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2621 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/13 Rady Gminy Lipno z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipno
2013 2622 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Lipno z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2507 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/167/13 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno.
2013 2306 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/168/13 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2307 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/170/13 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipno
2013 396 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 395 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 397 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 399 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 398 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno
2012 3353 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/128/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3352 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/132/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2012 3354 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3356 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3355 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/130/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok i zwolnień w tym podatku
2012 2316 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia warunków korzystania oraz ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipno
2012 2317 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1719 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/87/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałyvh na terenie Gminy Lipno
2012 1720 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/94/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno
2012 1721 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Lipno z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 1667 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Lipno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Lipno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów
2012 1668 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Lipno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radomicach prowadzone przez gminę Lipno.
2012 1343 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/90/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karnkowie
2012 1344 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów i pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipno
2012 837 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/76/12 Rady Gminy Lipno z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipno na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 578 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 579 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2012
2012 310 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu
2011 2849 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2848 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 2850 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok i zwolnień w tym podatku
2011 2852 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2011 2851 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku lesnego
2011 2625 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Lipno z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/192/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 2092 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Lipno z dnia 5 września 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Lipno
2011 2093 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Lipno z dnia 5 września 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Lipno innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2011 1811 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Lipno z dnia 24 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lipno do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 659 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 r. nr XXXIX/192/10 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 660 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipno na rok 2011
2010 2736 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku
2010 2735 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2738 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Radomicach
2010 2737 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2010 1810 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Lipno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2010 1808 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/10 Rady Gminy Lipno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Lipno Nr II/140/2001 i Nr XXXIV/172/10
2010 1809 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/10 Rady Gminy Lipno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno
2010 1194 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/10 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lipno oraz wniosków i sposobu ich przyznawania
2010 783 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2009 2308 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2009 2306 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2009 2307 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1184 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/09 Rady Gminy Lipno z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lipno
2009 256 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/106/08 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009