Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 223

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5999 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 5317 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowal
2019 5050 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5051 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4992 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 4073 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udzial w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.
2019 4074 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 3615 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 2603 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 1999 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 1829 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 1788 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowal na 2019 rok”.
2019 783 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Kowal z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019 rok
2019 782 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Kowal z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 398 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrzelewice
2019 397 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębniaki
2019 399 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziardonice
2019 401 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabkowo
2019 400 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołaszewo
2019 393 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/30/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowal
2019 392 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/28/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2019 394 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bogusławice
2019 396 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka
2019 395 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czerniewiczki
2019 402 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodztwo
2019 408 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strzały
2019 407 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rakutowo
2019 410 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Więsławice - Parcele
2019 409 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Unisławice
2019 404 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krzewent
2019 403 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępka Szlachecka
2019 406 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przydatki Gołaszewskie
2019 405 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nakonowo
2018 5975 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/259/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2018 5974 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/253/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r
2018 5902 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/252/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowal
2018 5901 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/251/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie : uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kowal na lata 2018-2023”
2018 5903 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/257/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2018 5905 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/260/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5904 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/258/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego
2018 5533 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/245/18 Rady Gminy Kowal z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 4941 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XL/242/18 Rady Gminy Kowal z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 4909 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/241/18 Rady Gminy Kowal z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kowal na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 4010 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 3875 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Kowal
2018 3306 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Gminy Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 2500 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/18 Rady Gminy Kowal z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 2380 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/18 Rady Gminy Kowal z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2047 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 1904 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrówka, Unisławice i Kępka Szlachecka w gminie Kowal.
2018 1745 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowal na 2018 rok”.
2018 1744 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1743 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1748 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowal
2018 1747 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1746 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/206/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 940 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 941 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kowal publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 942 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018 rok
2018 435 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/18 Rady Gminy Kowal z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018 rok
2018 240 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kowal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2018 199 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/17 Rady Gminy Kowal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018 rok
2018 90 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/17 Rady Gminy Kowal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4893 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4892 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Kowal oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4891 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal
2017 4903 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 4902 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2017 4901 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego
2017 4020 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 3838 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/177/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 3558 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/17 Rady Gminy Kowal z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kowal w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2017 3559 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/17 Rady Gminy Kowal z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 3157 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/17 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kowal oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3158 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/17 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 3159 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowal
2017 2801 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/17 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 2802 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/17 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie kategorii drogi gminnej.
2017 2285 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/17 Rady Gminy Kowal z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 2286 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/17 Rady Gminy Kowal z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 1788 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/17 Rady Gminy Kowal z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 1572 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/156/17 Rady Gminy Kowal z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie w  sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1573 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/157/17 Rady Gminy Kowal z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1583 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/158/17 Rady Gminy Kowal z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kowal
2017 1182 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/17 Rady Gminy Kowal z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowal oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 917 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/17 Rady Gminy Kowal z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 376 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/16 Rady Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2017 329 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/16 Rady Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok.
2017 2 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Gminy Kowal z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2016 4937 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Kowal z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Kowal
2016 4046 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/123/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydatki Gołaszewskie
2016 4045 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/122/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nakonowo
2016 4044 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krzewent
2016 4047 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/124/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rakutowo
2016 4050 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/127/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Więsławice- Parcele
2016 4049 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/126/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Unisławice
2016 4048 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/125/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzały
2016 4037 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/114/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębniaki
2016 4038 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/115/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrzelewice
2016 4036 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/113/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka
2016 4034 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/111/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bogusławice
2016 4035 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/112/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czerniewiczki
2016 4042 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/119/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodztwo
2016 4043 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/120/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępka Szlachecka
2016 4041 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/118/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabkowo
2016 4039 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/116/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziardonice
2016 4040 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/117/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołaszewo
2016 4010 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/134/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego
2016 4009 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/133/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2016 4012 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/136/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2016 4011 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/135/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3971 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/129/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 3511 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Kowal z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2016 3058 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/103/16 Rady Gminy Kowal z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2016 2871 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2016 2798 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/16 Rady Gminy Kowal z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowal
2016 2288 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal
2016 2287 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 2289 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2291 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Kowal oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2290 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1698 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
2016 1673 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 673 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 417 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2016 346 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Kowal.
2015 4380 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4379 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2015 4378 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2015 4381 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2015 4384 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 rok.
2015 4383 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny- obowiązujące na terenie Gminy Kowal
2015 4382 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Statutu Gminy Kowal
2015 3226 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 3004 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 2538 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1807 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1445 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 r.
2015 1346 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami gminy Kowal.
2015 1347 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1066 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 rok.
2015 885 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 rok
2015 492 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 6 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - obowiązujące na terenie Gminy Kowal.
2014 3488 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
2014 3487 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2014 3489 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3491 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania(detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Kowal.
2014 3490 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
2014 2950 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowal.
2014 2951 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 25 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowal oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2941 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2014 2594 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 18 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Nakonowie”.
2014 2595 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Kowal.
2014 924 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 925 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 928 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 234 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2014 235 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2013 3690 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3689 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2013 3692 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013 3691 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku.
2013 2956 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowal.
2013 2957 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kowal.
2013 2958 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2646 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 2123 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1721 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie : włączenia Przedszkola Publicznego w Grabkowie do Zespołu Szkół w Grabkowie.
2013 1458 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2013 r.
2013 1419 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowal.
2013 1350 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1349 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal.
2013 1351 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1353 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1352 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 3490 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3491 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3492 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2012 3220 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę wymiaru podatku rolnego
2012 3221 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
2012 3222 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kowal lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 2608 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kowal oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2609 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2610 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna w Nakonowie".
2012 2521 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. w sprawie: llikwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Nakonowie z siedzibą w Grabkowie.
2012 1950 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 1951 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Kowal niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystania.
2012 1853 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/124/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowal
2012 1425 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznej szkoły podstawowej oraz gimnazjum publicznego prowadzonych przez Gminę Kowal
2012 1426 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowal
2012 1427 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowal
2012 1248 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 16 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno-spożywczą
2012 787 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIV.84.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania
2012 752 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV.89.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2012 rok
2012 753 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV.90.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2012 754 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV.93.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kowal Nr III/18/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno - spożywczą
2011 3167 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX.46.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
2011 3168 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X.55.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 2 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3079 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2011 3078 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.71.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal
2011 3080 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.76.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3082 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2011 3081 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2011 2518 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kowal z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów szkoły podstawowej, gimnazjum i zespołu, dla których Gmina Kowal jest organem prowadzącym
2011 2519 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Kowal z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 1879 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX.41.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Gminie Kowal.
2011 1880 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX.45.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 963 2011-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kowal za 2010 r.
2011 885 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Kowal z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowal na 2011 r.
2010 2659 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/197/2010 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2658 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/196/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2010 2661 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/199/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2010 2660 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/198/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2010 810 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/10 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
2010 399 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/09 Rady Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kowal.
2009 2228 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2009 2227 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/09 Rady Gminy Kowal z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Kowal
2009 2229 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2231 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2009 2230 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/09 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2009 1825 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/09 Rady Gminy Kowal z dnia 16 września 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 583 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 Rady Gminy Kowal z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowal na 2009 r.