Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 147

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5336 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dla nauczycieli nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2019 5335 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2)
2019 5337 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kijewie Królewskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5339 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019
2019 5338 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 3943 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
2019 3942 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3941 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2019 3946 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019
2019 3945 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie
2019 3944 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie
2019 3117 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019.
2019 2206 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 2205 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Brzozowo (Br-4)
2019 2208 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2019 roku.
2019 2207 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019
2019 441 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2018 roku
2019 442 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019
2019 443 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2019 148 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 147 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 137 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kijewo Królewskie
2019 149 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6539 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 6255 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6254 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 5676 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Kijewo Królewskie
2018 5677 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5678 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 5605 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kijewo Królewskie
2018 5227 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 4229 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 4198 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2018 4199 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2018 4200 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2018 3437 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
2018 3438 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 2971 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 2972 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2633 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 2634 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2635 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1985 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2018 roku
2018 1986 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1987 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 1346 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016 – 2019
2018 1082 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 1033 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzozowo
2018 351 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 287 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2018 288 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4637 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę XVI/133/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Krolewskie na rok 2017
2017 4452 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3869 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kijewo Królewskie
2017 3868 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Szlachecki
2017 3871 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 3870 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskie
2017 2911 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/162/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
2017 2928 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/168/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 2378 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 1692 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1693 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1694 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 1008 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 969 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 246 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2017 245 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 248 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
2017 247 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2016 4082 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/121/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 4081 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4084 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2016 4083 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4080 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 4079 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim oraz nadania statutu
2016 3062 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposonu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilprawny przypadających Gminie Kijewoe Krolewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunkow dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 3063 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie
2016 2578 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego część wsi Trzebcz Szlachecki.
2016 2427 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2016 2378 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
2016 2377 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu konsultacji społecznych
2016 2380 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kijewo Królewskie przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2379 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kijewo Królewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 1098 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XII/94/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie
2016 418 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2016 337 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2016 199 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 4458 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 4457 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4459 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4461 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 4460 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3351 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015
2015 2917 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskie
2015 2866 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII65/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 2268 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 1735 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 140 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2015
2014 3523 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3524 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 2817 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2014 2818 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 1572 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 6 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
2014 1250 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1251 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1252 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 118 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2014.
2013 3812 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3813 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 3814 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2685 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2013 2347 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2013 516 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2013.
2013 220 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2012 3609 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3562 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 3611 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3610 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2191 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
2012 2192 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2012 2193 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 872 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 260 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2012
2011 3149 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3150 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 3151 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1793 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw na terenie gminy Kijewo Królewskie
2011 1794 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
2011 1225 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kijewo Królewskie na lata 2011 - 2016
2011 390 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Kijewo Królewskie
2011 391 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 392 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2011.
2010 2808 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolneg na 2011 r
2010 2809 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2807 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1498 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2010 1236 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1237 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania dla nauczycieli nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2010 789 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej pn. ”Kompleks Sportowy - ORLIK 2012” w Kijewie Królewskim
2010 373 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2010.
2009 2407 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2009 2408 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1709 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
2009 1590 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kijewo Królewskie.
2009 1054 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/129/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 571 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/102/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 października 2008r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
2009 350 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2009.