Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2817 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2816 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2011 2819 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.
2011 2818 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 109 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2011
2011 110 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 2409 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę nr VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r.
2010 2410 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2010 2411 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 941 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 11 marca 2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 942 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Kęsowo
2010 299 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęsowo
2010 300 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r.
2010 301 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2010
2009 2430 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Kęsowo.
2009 2425 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 2427 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2009 2426 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2009 2429 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 2428 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 1696 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2009 1489 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę VIII/44/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wykazu dróg zaliczonych do kategorii gminnych.
2009 1386 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Kęsowo na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1188 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kęsowo
2009 1187 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kęsowo
2009 809 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 456 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kęsowo.
2009 424 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/119/08 Rady Gminy Kęsowo z dnia 4 września 2008r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.
2009 277 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2008 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2009
2009 276 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2008 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie