Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3395 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 2983 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół i granic obwodów szkół podstawowych na terenie gminy Jeziora Wielkie
2018 5415 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie.
2018 5308 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2018 4334 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII /227/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2018 4335 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w  uchwale Nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie na stałe obwody głosowania.
2018 2432 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej działającej na terenie gminy Jeziora Wielkie, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2017 583 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki
2017 584 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2015 208 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015r.
2013 1536 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 1994 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania utworzyć w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r. odrębny obwód głosowania Nr 4 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Siemionkach.
2010 2185 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2010 2184 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2011 r.
2010 2186 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/220/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2188 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2010 2187 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/221/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 2087 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw zarządzonego na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2029 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XLIV/213/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie
2010 1750 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie
2010 1751 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 1662 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych
2010 1251 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XL/195/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeziora Wielkie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1177 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/198/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
2010 398 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/171/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 298 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat zaświadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania .
2009 1992 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tej opłaty.
2009 1993 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 1994 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 1991 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjetej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2010 r.
2009 1995 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminów i sposobu jej poboru.
2009 1624 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru.
2009 1248 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2009 r.
2009 1247 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli obowiązujących w 2009 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie
2009 1163 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 441 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.