Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 280

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5648 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok
2019 5649 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 219/8, 219/10 i 219/52 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo
2019 5142 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 4993 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 4994 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2019 4995 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2019 4477 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2019 4476 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok
2019 4479 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2019 z dnia 26 lutego 2019 sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4478 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3494 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Jeżewie
2019 3493 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3496 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Osłowo, obręb Osłowo, gmina Jeżewo
2019 3495 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Ciemniki, obręb Ciemniki, gmina Jeżewo
2019 3490 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 3491 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubu Senior+
2019 3492 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2019 3390 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ze 190  drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim - Drzycim - Laskowice w miejscowości Krąplewice i Laskowice
2019 2729 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo
2019 2629 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok
2019 2405 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciemniki
2019 2404 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buczek
2019 2407 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dubielno
2019 2406 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czersk Świecki
2019 2401 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2019 2400 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo
2019 2403 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białe
2019 2402 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Belno
2019 2413 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piskarki
2019 2412 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pięćmorgi
2019 2415 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Taszewskie Pole
2019 2414 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Taszewo
2019 2409 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krąplewice
2019 2408 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżewo
2019 2411 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osłowo
2019 2410 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowice
2019 1291 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1290 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 1292 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie i nadania jej statutu
2019 1294 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr vi/39/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2019 roku
2019 1293 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Laskowice ul. Orzeszkowej, obręb Lipno, gmina Jeżewo
2019 857 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Laskowice ul. Żeromskiego, gmina Jeżewo
2019 856 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim - Drzycim - Laskowice w miejscowości Krąplewice
2019 855 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru.
2019 854 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2018 6985 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 6984 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2019
2018 6987 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6986 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 5798 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/383/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2018 5797 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/380/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 5799 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/384/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5801 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/387/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jeżewo
2018 5800 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/386/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4891 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 4745 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jeżewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4416 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/368/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Jeżewo
2018 4417 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego
2018 4414 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 4415 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice oraz z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 27/7 w miejscowości Laskowice
2018 4420 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeżewo
2018 4421 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2018 4418 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeżewo
2018 4419 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/371/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Jeżewo
2018 3900 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 3751 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 3752 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jeżewo
2018 3753 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 2874 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 2875 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Jeżewie
2018 2410 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Spółkom Wodnym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz sposób jej rozliczania
2018 2409 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika Nr 1 Regulaminu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo
2018 2408 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 2413 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2018 2412 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeżewo
2018 2411 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2018 1556 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo
2018 1555 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz sposób jej rozliczania
2018 1554 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2018 roku
2018 1559 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/328/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze
2018 1558 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 1557 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1193 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XL/313/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 1146 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/310/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/285/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1147 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/311/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 1148 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/312/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jeżewo
2018 605 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 584 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Jeżewo
2018 583 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jeżewo
2018 585 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeżewo
2018 587 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jeżewo
2018 586 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2018 392 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2018
2018 393 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 394 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 62 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Jeżewo Nr XXXV/256/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz Nr XXXVII/277/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2017 5342 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jeżewo
2017 5341 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew zlokalizowanych na działce nr 39/13 w miejscowości Taszewo
2017 5340 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 5345 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze
2017 5344 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2017 5343 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo na lata 2018-2022
2017 5203 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5202 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2017 5205 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Jeżewo dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz sposób jej rozliczania
2017 5204 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4328 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeżewo
2017 3478 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice
2017 2816 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2817 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2017 2818 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130
2017 2307 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXX/214/2006 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 września 2006 r.
2017 2295 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2017 1954 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020 dla Gminy Jeżewo"
2017 1683 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Jeżewo jest organem prowadzącym
2017 1682 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2017 1684 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1686 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2017 1685 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 197 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2017
2017 137 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 4776 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4777 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2016 3962 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3961 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3964 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3963 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2016 3334 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2016 3333 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych
2016 3335 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice
2016 3337 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130
2016 3336 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowice
2016 2244 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2016 2245 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2016 2242 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla „nauczyciela wspomagającego”
2016 2243 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze
2016 2248 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2249 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2246 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi gminnej nr 030612C poprzez włączenie odcinka drogi zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 54 i 14/7 w Belnie
2016 2247 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2016 1703 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 maja 2016r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 843 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jeżewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 844 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2016 194 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2016.
2016 195 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Jeżewo jest organem prowadzącym.
2016 196 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4631 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4200 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 4087 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2015 4086 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4085 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 4088 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4091 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4090 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4089 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 3470 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015 3440 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowice
2015 3441 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2015 3442 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice.
2015 2835 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały VI/19/2015 z dnia 26 lutego 2015r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim w filię Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeżewie
2015 2226 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Laskowicach.
2015 1051 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2015 1052 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeżewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 1053 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Jeżewie i Nr 4 w Laskowicach na czas przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 660 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim w filię Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeżewie
2015 346 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 stycznia 2015r. zmiany uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
2015 159 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2015
2015 160 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2014 3112 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2014 3113 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/328/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości Krąplewice; z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 64/6 w miejscowości Laskowice oraz z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 10/18 w miejscowości Piskarki.
2014 3114 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/329/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości Laskowice.
2014 2929 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2930 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 2931 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2576 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2014 2297 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/304/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 07 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIX/282/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 2184 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XL/304/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 2007 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czersk Świecki
2014 2008 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dubielno
2014 2009 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżewo
2014 2006 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciemniki
2014 2003 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Belno
2014 2004 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Białe
2014 2005 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Buczek
2014 2014 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Taszewo
2014 2015 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Taszewskie Pole
2014 2016 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osłowo
2014 2013 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piskarki
2014 2010 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krąplewice
2014 2011 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Laskowice
2014 2012 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pięćmorgi
2014 1926 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 1927 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr NR XXXIX/284/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze.
2014 1928 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII/172/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 1395 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 10 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2014 1014 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jeżewo.
2014 1015 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania.
2014 1016 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jeżewo.
2014 491 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowice.
2014 492 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 493 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 100 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2014
2013 3540 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do statutów sołectw Gminy Jeżewo.
2013 3539 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Jeżewo.
2013 3541 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013 3543 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice.
2013 3542 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2013 3503 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3504 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3505 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3139 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżewo.
2013 2848 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Jeżewo.
2013 2849 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiej w Uchwale Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeżewo, obejmującej działki nr 246 i 204/7.
2013 2850 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012 r. określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2295 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeżewo, obejmującej działki nr 246 i 204/7
2013 2296 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 2297 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXII/172/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1703 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV /187/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2013
2013 1479 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2013 635 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 400 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2013 418 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2013
2012 3829 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 3828 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo na lata 2013-2017.
2012 3830 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3832 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3831 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2793 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Laskowice, obejmującego działki nr 39/3 i 39/9.
2012 2794 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2012 2791 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2792 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 2797 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Jeżewo”.
2012 2798 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2795 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2012 2796 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2357 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 października 2012r. zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 2095 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze
2012 2083 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2012r. zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 1765 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo.
2012 1766 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1767 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach samorządowych.
2012 1639 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Laskowice.
2012 1573 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo.
2012 876 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2012 roku
2012 585 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2012 586 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 268 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2012
2011 3366 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011 2892 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2891 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2890 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2895 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach samorządowych.
2011 2894 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 2893 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2149 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice
2011 2150 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 1965 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów szkolnych
2011 1966 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych
2011 809 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 635 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Jeżewo
2011 101 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2011
2010 2853 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXXI/257/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2854 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXXI/258/10 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2855 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXXI/259/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień w podatku leśnym
2010 2229 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 249/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2230 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1839 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2010r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach publicznych
2010 1840 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Jeżewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1327 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu
2010 279 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Jeżewo na rok 2010
2009 2535 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/202/09 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2534 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/201/09 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2533 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/200/09 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 1439 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wynagradzania nauczycieli pracujących na terenie gminy Jeżewo, którzy ze względów organizacji pracy szkół realizują zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin określonego w art. 42 Karty Nauczyciela.
2009 1070 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1071 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i palcówkach prowadzonych przez gminę Jeżewo
2009 339 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/137/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2009.
2009 222 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 10 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2009 107 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających gminie Jeżewo, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 108 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie i nadania jej statutu