Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 200

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5723 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5724 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5725 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/253/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gruta, zmienionej uchwałą Nr VI/41/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlić wiejskich na terenie Gminy Gruta
2019 4699 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 4700 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Gruta
2019 3873 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gruta
2019 3874 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego
2019 3871 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 3872 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3226 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Grucie
2019 3227 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
2019 3205 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Gruta dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2019 2770 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 2771 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2772 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 1973 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 1974 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2019 roku.
2019 1975 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlić wiejskich na terenie Gminy Gruta
2019 1267 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 1233 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 1234 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Gruta
2019 687 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 688 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gruta
2019 689 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Gruta
2019 92 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 91 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 90 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 6449 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
2018 6407 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 6409 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6408 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5549 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5548 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5547 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 5550 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek rolny i formularza informacji w sprawie podatku rolnego.
2018 5559 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/18 Rady Gminy Gruta z dnia 28 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2018 5552 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gruta
2018 5551 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek leśny i formularza informacji w sprawie podatku leśnego.
2018 4614 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/18 Rady Gminy Gruta z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 3819 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gruta
2018 3820 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
2018 3821 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 3242 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 3243 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 2295 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/211/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 2296 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/214/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1577 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 1578 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2018 roku.
2018 1579 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2017 5412 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 5413 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok
2017 4406 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Gminy Gruta z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 4407 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/17 Rady Gminy Gruta z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3611 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV /189/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 3610 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV/178/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 2931 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/17 Rady Gminy Gruta z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 2456 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/17 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 1823 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/162/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1822 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/160/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gruta dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta
2017 1821 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/157/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 1826 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/165/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2017 1825 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1824 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/163/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gruta, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 902 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 88 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/150/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 publicznym przedszkolu w Mełnie oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta
2017 89 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2017 90 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/145/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok
2016 4665 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4666 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/135/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4426 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 3436 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 września 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta
2016 3383 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/123/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 2284 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XV/113/16 Rady Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 2180 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/118/16 Rady Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1658 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
2016 1659 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/105/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 1660 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/107/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1159 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/99/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 1160 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 731 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/97/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gruta
2016 732 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/94/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 733 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/98/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Gruta
2016 76 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok
2016 81 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2016 rok
2015 3568 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 3549 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek leśny i formularza informacji w sprawie podatku leśnego.
2015 3550 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3547 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr NR X/79/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2015 3548 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek rolny i formularza informacji w sprawie podatku rolnego.
2015 3553 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/202/13 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2015 3554 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3551 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów i przedszkolnych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2015 3552 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/69/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok
2015 3519 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 2831 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Gruta z dnia 16 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015
2015 2159 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie
2015 2160 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr VII/47/03 Rady Gminy Gruta z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 2162 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 2158 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok
2015 1653 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Gruta z dnia 8 maja 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 1647 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Gruta z dnia 8 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015
2015 1152 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 1151 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gruta na lata 2011 – 2017.
2015 1150 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015
2015 1155 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 701, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta.
2015 1154 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 52/16, obręb Pokrzywno, gmina Gruta.
2015 1153 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej i nadania jej Statutu.
2015 615 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 614 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie
2015 617 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 616 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta”.
2015 573 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 572 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 575 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 574 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 405 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 64 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Gruta z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2015 98 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2015 99 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2015 rok
2014 3186 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/14 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3185 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/14 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie gminy Gruta
2014 3188 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/14 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2014 3187 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 272 /2014 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2735 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2014 2072 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2073 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta
2014 2074 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2014 1772 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2014 1749 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gruta
2014 1750 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1196 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2014
2014 406 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 407 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 152 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2014 rok
2013 4256 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/226/13 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 3463 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/13 Rady Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2014 rok na terenie gminy Gruta
2013 3464 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/13 Rady Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3465 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2789 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2013 1989 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/13 Rady Gminy Gruta z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 999 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/152/13 Rady Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta
2013 1000 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gruta oraz jej jednostkom podległym
2013 662 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/133/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2013
2013 485 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gruta oraz jej jednostkom podległym
2013 484 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/141/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 487 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 486 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 2809 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 2810 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.
2012 2807 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2808 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2811 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2814 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2012 2815 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/127/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2012 2812 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2813 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 2202 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2179 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gruta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2178 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grucie
2012 1913 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Gruta z dnia 5 września 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
2012 525 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/77/12 Rady Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Gruta.
2012 526 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gruta na lata 2011-2032”
2012 445 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/12 Rady Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gruta na lata 2012-2017
2012 101 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 102 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
2012 103 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2012
2011 3349 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Mełnie
2011 3267 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 299/21, 299/22 i 299/23 we wsi Gruta.
2011 3158 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3157 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
2011 3160 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3159 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 2554 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Gruta.
2011 2555 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24 października 2011r. w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego
2011 2078 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Gruta z dnia 12 września 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2011 1777 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gruta
2011 1296 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle.
2011 915 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Gruta z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
2011 518 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2011
2011 519 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 137 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 138 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązującego na terenie gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2010 2391 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Gruta z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2392 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/10 Rady Gminy Gruta z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2393 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/10 Rady Gminy Gruta z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.
2010 1691 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1655 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1657 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/10 Rady Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1656 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/10 Rady Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury w Grucie" oraz uchwalenia jej statutu
2010 1506 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/170/10 Rady Gminy Gruta z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 278 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2010.
2009 2387 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gruta
2009 2386 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2389 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2388 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1451 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2009 1450 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2009 1026 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XX/128/09 Rady Gminy Gruta z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1044 2009-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Rady Gminy Gruta z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 357 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Gruta z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2009.