Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 325

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5937 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5938 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/150/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grudziądz
2019 5182 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 4969 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 4970 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2019 4446 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/131/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w  Gminie Grudziądz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3859 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/117/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3860 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/122/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3282 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/109/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre oraz w środkowej części obrębu Węgrowo, gmina Grudziądz
2019 3281 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2019 3280 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3285 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/113/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
2019 3284 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/112/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2019 3283 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/111/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2019 2584 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/98/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Skarszewy, Gmina Grudziądz
2019 2526 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 2127 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grudziądz
2019 2128 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 1388 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 1389 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudziądz w 2019 roku
2019 1390 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mały Rudnik obręb geodezyjny Mały Rudnik
2019 1246 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozgarty
2019 1245 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pieńki Królewskie
2019 1247 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ruda
2019 1249 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sosnówka
2019 1248 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skarszewy
2019 1244 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piaski
2019 1240 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marusza
2019 1239 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mały Rudnik
2019 1241 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokre
2019 1243 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Parski
2019 1242 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś
2019 1257 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/58/ 2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Biały Bór
2019 1256 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wałdowo Szlacheckie
2019 1258 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielki Wełcz
2019 1260 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/82/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakurzewo
2019 1259 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielkie Lniska
2019 1255 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/79/019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Węgrowo
2019 1251 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sztynwag
2019 1250 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Folwark
2019 1252 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szynych
2019 1254 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turznice
2019 1253 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świerkocin
2019 1236 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dusocin
2019 1237 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gogolin
2019 1238 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabowiec
2019 867 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grudziądz
2019 866 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 534 we wschodniej części obrębu Skarszewy, Gmina Grudziądz
2019 865 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Węgrowo w sąsiedztwie drogi gminnej nr 040370C, gmina Grudziądz
2019 864 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 863 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany granic sołectwa Mokre i sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz
2019 862 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2018 6889 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/25/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2018 6888 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Grudziądz
2018 6887 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/27/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grudziądz
2018 6892 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2019 rok
2018 6891 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6890 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6212 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6211 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6213 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gać obręb geodezyjny Węgrowo
2018 6215 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6214 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre
2018 5394 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/566/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Grudziądz
2018 5393 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/564/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5392 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/563/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 5397 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/567/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Grudziądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 5396 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/570/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgrowo
2018 5395 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/569/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgrowo
2018 4862 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/560/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4863 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/562/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Grudziądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 4844 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/551/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze gminnej nr 040470C w północnej części obrębu Biały Bór, Gmina Grudziądz
2018 4845 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/552/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z drogą powiatową nr 1395C w obrębie Biały Bór, Gmina Grudziądz
2018 4843 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/549/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Grudziądz
2018 4841 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/544/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4842 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/546/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grudziądz
2018 4849 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/556/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2018 4850 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/559/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Grudziądz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4848 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/555/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sztynwag
2018 4846 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/553/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej w obrębie Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2018 4847 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/554/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre
2018 4030 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LVI/534/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4031 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LVI/540/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Mokre, Gmina Grudziądz
2018 3832 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LV/530/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w południowej części obrębu geodezyjnego Pieńki Królewskie
2018 3657 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/523/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2018 3656 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/522/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
2018 3655 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/518/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 3658 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/527/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grudziądz
2018 3661 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/531/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Węgrowo, Gmina Grudziądz
2018 3660 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/529/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Świerkocińskiej we wschodniej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2018 3659 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/528/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Polnej we wschodniej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2018 2887 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LIII/508/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2888 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LIII/513/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2018 2596 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/500/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2018 2595 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/498/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2598 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/502/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2018 2597 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/501/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1957 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LI/487/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1956 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LI/484/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1959 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LI/493/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudziądz w 2018 roku
2018 1958 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LI/492/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2018 1337 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr L/476/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania azbestu dla Gminy Grudziądz”
2018 1233 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/473/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2018 1232 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/453/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1234 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/474/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grudziądz dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 1236 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/479/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2018 1235 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/475/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grudziądz publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 379 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/448/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 380 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/450/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłat i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 246 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/439/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2018 245 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/436/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2018 244 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/434/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2018 rok
2018 247 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/442/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2018 250 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/445/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej i drodze wewnętrznej
2018 249 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/444/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2018 248 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/443/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 4668 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/420/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2017 4667 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/419/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4669 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Lisie Kąty, gmina Grudziądz
2017 4671 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/431/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal sportowych znajdujących się na terenie Gminy Grudziądz
2017 4670 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/428/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 4182 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 4183 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/411/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2017 4184 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/417/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz
2017 3818 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 3819 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 13/1, 44, 46/1, 46/2, 269/14, 269/15, 269/16, 269/17, 273/3 i 273/5, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz
2017 3820 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/395/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 3815 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/388/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3816 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre, Gmina Grudziądz
2017 3817 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 3824 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Grudziądz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3825 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/400/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
2017 3826 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/401/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2017 3821 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/396/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 3822 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/397/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 3823 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/398/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2017 3428 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
2017 3300 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gać w zachodniej części obrębu Węgrowo, Gmina Grudziądz
2017 3299 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3302 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grudziądz
2017 3301 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 2672 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 95 i cz. działki nr 3057/8 w obrębie Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz
2017 2673 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/359/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 2670 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części miejscowości Gać, obręb Węgrowo, przy granicy administracyjnej Gminy Grudziądz
2017 2671 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/366/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 2674 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/363/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre, Gmina Grudziądz
2017 2677 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/345/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2017 2678 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/341/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2675 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/360/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 2676 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/361/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 2407 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2408 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz
2017 2409 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2017 2118 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre oraz w środkowej części obrębu Węgrowo, gmina Grudziądz
2017 2117 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów ofert
2017 2120 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Grudziądz
2017 2119 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w północnej części obrębu geodezyjnego Zakurzewo
2017 1706 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1455 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 442/6, 442/7, 442/8, 442/9 położone w obrębie Nowa Wieś, gmina Grudziądz.
2017 1454 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Zakurzewo, Gmina Grudziądz
2017 1457 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1456 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/ 2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1453 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Węgrowo, Gmina Grudziądz
2017 1452 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 1051 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 821 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 619 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 547 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 548 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz
2017 549 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2017 45 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2017 46 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 4931 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2017 rok
2016 4932 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szynych, gmina Grudziądz
2016 4262 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4261 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4264 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury o nazwie „ Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku” i nadania jej statutu
2016 4263 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/ 2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie Gminy Grudziądz
2016 4005 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3776 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Turznice, Kobylanka w Gminie Grudziądz
2016 3777 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
2016 3778 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy Grudziądz oraz określenia warunków udzielenia bonifikat
2016 3416 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2509 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2016 2508 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2510 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 179/1, 179/2, 168/7, 168/6, 168/4, 168/1, 162/1, 158, 154/1, 154/2, 154/3, 168/3, 166, 160, 3203/9, cz. działki nr 155 i cz. działki nr 3203/7 w obrębie Lisie Kąty, gmina Grudziądz
2016 2512 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grudziądz na lata 2016-2021
2016 2511 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 196/4, 210, 215/1, 215/2, 644/3, 644/4 i 644/7, obręb Nowa Wieś 0011, gmina Grudziądz
2016 2464 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/228/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grudziądz
2016 1901 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1902 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
2016 1671 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni terenowych oraz boisk sportowych będących własnością Gminy Grudziądz
2016 1652 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grudziądz
2016 1300 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2016 1301 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 738 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 466 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 465 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Grudziądz
2016 467 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 469 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grudziądz
2016 468 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2016 129 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2016 rok
2016 130 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 131 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 4012 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. działki nr 142 i cz. działki nr 143 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz
2015 4013 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości
2015 4011 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 4009 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz
2015 4010 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 4017 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 4018 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz
2015 4016 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 4014 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4015 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3347 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2015r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 3348 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3065 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/110/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 67/1, obręb Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz
2015 3064 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/109/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 173/10, obręb Mokre 0010, gmina Grudziądz
2015 3066 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/111/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 72/37 i 72/43, obręb Wałdowo Szlacheckie 0024, gmina Grudziądz
2015 3068 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3067 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/112/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2015 2777 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2174 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2175 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz
2015 2143 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grudziądz.
2015 2142 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 128 i 137, obręb Mały Rudnik 0009, gmina Grudziądz
2015 2141 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2144 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Grudziądz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2147 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 2146 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr Xi/82/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz
2015 2145 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
2015 2048 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 1559 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1560 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 22/4 w obrębie Lisie Kąty oraz działki nr 107/3, 107/4 w obrębie Mokre, gmina Grudziądz.
2015 1047 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 779 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 516 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/14/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 517 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz
2015 334 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr V/13/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 223 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2015 rok
2014 3857 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 3858 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 579 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 3396 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie Gminy Grudziądz.
2014 3397 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 3394 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 3395 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3400 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 29, obręb Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz.
2014 3401 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 133/10 obręb Mokre, gmina Grudziądz.
2014 3398 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Grudziądz
2014 3399 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 2737 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 2738 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/326/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 2739 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 63/4, obręb Mokre, gmina Grudziądz
2014 2277 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1845 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 1846 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
2014 1847 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 1428 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1320 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XL/294/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Grudziądz na lata 2013 – 2017.
2014 1117 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/292/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 23/2 w obrębie Wielkie Lniska, gmina Grudziądz.
2014 1116 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/291/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/13 i 155/14 we wsi Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 1119 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/288/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 1118 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/293/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 272/4 położoną we wsi Węgrowo, gmina Grudziądz.
2014 536 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 535 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 422/3 i 419/3 w obrębie Zakurzewo, gmina Grudziądz.
2014 538 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 537 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 51 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/8 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz.
2013 4258 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2013 4163 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 12 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz.
2013 4162 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2014 rok
2013 4165 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 158 i 159, obręb Nowa Wieś, gmina Grudziądz.
2013 4164 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 122 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz.
2013 3242 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Grudziądz
2013 3241 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2014 r. na terenie Gminy Grudziądz
2013 3243 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Grudziądz
2013 3245 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenie gminnej instytucji kultury o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku" i nadanie jej statutu
2013 3244 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie gminy Grudziądz
2013 3004 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę  nr 187/9 w obrębie Dusocin, gmina Grudziądz.
2013 3005 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 95  i cz. działki nr 3057/8 w obrębie Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz.
2013 2966 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grudziądz.
2013 2025 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych
2013 2024 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grudziądz.
2013 2027 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych
2013 2026 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz
2013 994 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2013 995 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 231, 232 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz.
2013 447 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2013 rok
2013 448 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik
2013 449 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 30/11 i 30/12 oraz część działki nr 30/15, obręb Skarszewy
2013 43 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku" i nadania jej statutu.
2012 3802 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3801 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 3800 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz
2012 3803 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grudziądz
2012 3806 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grudziądz
2012 3805 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3804 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2012 3062 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3061 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2013 rok na terenie Gminy Grudziądz
2012 3064 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 3063 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2559 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/121/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz
2012 2075 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 1906 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1473 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2012 1038 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzialkę nr 134/15 w obrębie Świerkocin, gmina Grudziądz.
2012 546 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole gminne prowadzone przez Gminę Grudziądz.
2012 413 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 2/1, 2/2 położone w obrębie Skarszewy ,gmina Grudziądz.
2012 118 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 89/7 w obrębie Mokre, gmina Grudziądz.
2012 41 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2012 r.
2011 2940 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2939 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Grudziądz
2011 2941 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2943 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Grudziądz
2011 2942 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2011 2445 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2011r. w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz
2011 2189 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole gminne prowadzone przez gminę Grudziądz
2011 1384 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.
2011 853 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 806 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 marca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Grudziądz.
2011 476 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9 położone w miejscowości Ruda, gmina Grudziądz.
2011 437 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2011 rok
2011 359 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 254 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.
2011 373 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę Nr 23/1 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.