Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 265

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5352 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gostycyn
2019 5353 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Gostycyn, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 5354 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 4791 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4792 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 4247 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4246 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2019 4245 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i lokalizacji siedziby Publicznego Przedszkola w Gostycynie
2019 4248 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/67/209 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2019 4251 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/75//2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 4250 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4249 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2019 3689 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie
2019 3690 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3691 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/63//2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 2938 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 2935 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn oraz nadania mu statutu
2019 2934 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2019 2937 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie, Szkoła Filialna w Wielkim Mędromierzu
2019 2936 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2019 1855 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Gostycyn
2019 1856 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2019 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) oraz określenia sezonu kąpielowego na wydzielonym obszarze
2019 1857 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 1114 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2019 1115 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGARMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIARZĄT NA TERENIE GMINY GOSTYCYN W 2019 ROKU”
2019 1116 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 576 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Gostycynie ul. Słoneczna 4
2019 575 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 578 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 577 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2018 6789 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2018 6788 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2018 6791 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Gostycyn
2018 6790 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 6059 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6060 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 6061 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 5363 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 5362 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z toalety publicznej” przy ul. Bydgoskiej w Gostycynie
2018 5364 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021
2018 5366 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 5365 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gostycyn
2018 4508 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gostycyn oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4509 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 3773 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 3189 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 3188 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2018 3191 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 3190 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gostycyn
2018 2525 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/259/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2018 2526 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/261/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 1889 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGARMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIARZĄT NA TERENIE GMINY GOSTYCYN W 2018 ROKU”
2018 1888 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze
2018 1887 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 1892 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 1891 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gostycyn
2018 1890 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2018 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) oraz określenia sezonu kąpielowego na wydzielonym obszarze
2018 817 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych
2017 5542 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5543 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 5544 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2017 4569 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4568 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4570 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie
2017 4572 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 4571 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gostycyn
2017 4454 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 4000 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostycyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3999 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2017 4002 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 4001 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i nadania jej statutu
2017 3828 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 3251 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przynawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych
2017 3252 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przynawania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
2017 3253 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 2784 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 2785 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 2369 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 2368 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2068 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się
2017 2069 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 1729 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Piła, Pruszcz i Wielki Mędromierz w Gminie Gostycyn
2017 1605 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1604 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1607 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 1606 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 854 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021
2017 855 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 48 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 47 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021
2017 50 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2016 4201 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 4200 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4203 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 4202 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2016 3712 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostycyn
2016 3713 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 3478 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gostycyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3479 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 3021 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 2404 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Bajkowa Przystań” utworzonym przez gminę Gostycyn oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie
2016 2403 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie
2016 2406 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2016 2405 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 1833 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostycyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1832 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2016 1834 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2016 1836 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 1835 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1473 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 1474 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie
2016 1074 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2016 1075 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 779 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 778 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 781 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 780 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2015 4670 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/98/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gostycyn oraz określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy
2015 4671 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2015 4672 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 3678 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownaie odpadami komunlanymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
2015 3679 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3680 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3628 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3627 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3629 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3631 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 3630 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 3314 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Gostycynie ul. Słoneczna 4
2015 3295 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie
2015 3296 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 3133 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 2890 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2015 2891 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 2458 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 2083 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 2084 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Gostycyn
2015 2085 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 1747 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 1566 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagienica w Gminie Gostycyn
2015 1535 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i nadania jej statutu
2015 1536 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 987 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 988 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 631 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownaie odpadami komunlanymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
2015 630 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2015 629 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie w sprawie określenia lokalnych kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie do Publicznego Przedszkola w Gostycynie, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2015 632 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 635 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 634 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 633 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 361 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
2015 360 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
2015 363 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 362 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych
2014 3875 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2014 3876 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 3770 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3771 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 3213 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/331/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2014 3214 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/339/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 2647 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 2323 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze
2014 2324 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 1872 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Piła w Gminie Gostycyn
2014 1873 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gostycyn
2014 1874 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 1487 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 1256 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2014 1257 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 718 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 719 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2013 4213 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2013 4214 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 3783 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3782 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3785 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 3784 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3147 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/255/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 października 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3148 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/260/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 2938 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2937 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
2013 2939 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2012-2016
2013 2941 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 2940 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostycyn
2013 2540 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2524 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2013 2525 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1987 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2013 1988 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1802 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/224/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2013 1459 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2013 1460 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/217/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 951 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2013 932 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2013 933 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2013 934 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 571 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/189/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 150 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2013 151 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
2013 148 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn niezamieszkałych przez mieszkańców, a na których powstają odpady komunalne
2013 149 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/178/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2013 154 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 155 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/187/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2013 152 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 153 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Gostycynie
2012 3334 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Gostycyn
2012 3332 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3344 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3338 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2598 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/150/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze
2012 2599 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/151/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2012 2051 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Gostycynie
2012 1131 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/124/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
2012 959 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany i nadania nowych nazw urzędowych ulicom oraz nadania nazw osiedlom w miejscowości Piła, gmina Gostycyn
2012 557 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2012 rok
2012 468 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Mędromierzu
2012 469 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkiej Kloni
2012 470 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2012 67 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3324 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2011 3325 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2012-2016
2011 3326 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charkterze socjalnym dla uczniów
2011 3279 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Gostycyn na lata 2011-2014
2011 2730 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2729 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2011 2728 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne
2011 2733 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz i Piła w Gminie Gostycyn
2011 2732 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2731 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1390 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw
2011 1156 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2011 1119 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piła - skansen" w gminie Gostycyn
2011 802 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011
2011 803 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne
2011 58 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2011 rok
2010 2522 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr L/302/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2010 2521 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr L/299/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2010 2524 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr L/305/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 2523 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr L/303/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1977 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLIX/287/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2010r. w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze i utworzenia nowych jednostek pomocniczych
2010 1478 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/265/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 1203 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLV/258/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gostycyn na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1123 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gostycyn-Usługowa" w gminie Gostycyn
2010 1001 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania
2010 665 2010-03-24 zestawienie Zestawienie Rady Gminy Gostycyn zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 r. położonych na obszarze gminy Gostycyn
2010 249 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/231/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2010 rok
2010 221 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/208/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli Gminy Gostycyn
2010 218 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLI/223/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Gostycynie
2010 217 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLI/222/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składnikówwynagradzania nauczycieli Gminy Gostycyn
2010 220 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLI/229/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011
2010 219 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLI/228/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
2009 2077 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/215/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2076 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/209/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 2078 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/216/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2080 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/218/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne
2009 2079 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/217/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiacego regionalną pomoc inwestycyjną
2009 1670 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011
2009 1257 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 maja 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli gminy Gostycyn
2009 977 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostycyn
2009 729 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2009 730 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie
2009 328 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw.
2009 329 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2009.