Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 231

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5580 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII.81.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5023 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.73.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum
2019 5022 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.71.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5025 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.77.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki
2019 5024 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.74.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4486 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.68.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowawieś
2019 4485 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4488 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.70.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2019 4487 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.69.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 48/3
2019 4098 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3512 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3513 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
2019 3514 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 3012 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2487 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń
2019 2486 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2489 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub-Dobrzyń
2019 2488 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1653 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1654 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1648 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1647 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.29.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1646 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.25.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
2019 1649 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1652 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1651 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 roku
2019 1650 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 598 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.21.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 599 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.22.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym
2019 140 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w gminie Golub-Dobrzyń
2019 139 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-Dobrzyń
2019 138 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 6080 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 6082 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Golub-Dobrzyń
2018 6081 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5056 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI.301.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4832 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.298.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4831 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.295.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4834 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.300.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4833 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.299.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości dotacji
2018 4512 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV.290.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4513 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV.293.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4097 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.282.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4098 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.285.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń
2018 4099 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.289.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń
2018 3902 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.279.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Golub-Dobrzyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3901 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.278.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3904 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.281.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 3903 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.280.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 3840 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LI.274.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3841 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LI.276.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2018 3254 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L.272.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3177 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.270.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2879 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII.263.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2381 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.261.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2382 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.262.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Golub-Dobrzyń publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 2294 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.258.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 1717 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1386 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 1120 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki, określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy
2018 1119 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.240.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu w sprawie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1122 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.254.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1121 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 468 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLII.236.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 469 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLII.237.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym
2018 92 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI.231.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 93 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI.232.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 5386 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XL.229.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 4715 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX.216.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń skierowanych do ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych
2017 4716 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX.228.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 4142 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.209.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 4143 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.210.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 4144 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.211.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2017 3537 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.203.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
2017 3538 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.204.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Ostrowitem
2017 3539 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3335 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.195.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3336 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Ostrowitem
2017 2594 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.191.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2511 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.181.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2512 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru oraz łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń oraz zasad ich używania
2017 1793 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.168.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1792 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.163.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1794 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.169.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1796 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.175.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 1795 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.170.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 544 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI.157.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 545 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI.159.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Golub-Dobrzyń
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX.150.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX.153.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz przyznawania nagród rzeczowych
2016 4721 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.148.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4722 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.149.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Golub-Dobrzyń i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 4382 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.145.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4383 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.146.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4384 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.147.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3673 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII.138.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3341 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.134.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3025 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV.125.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2771 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.120.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2772 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.121.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2563 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.116.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2562 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.117.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2016 2561 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.118.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2566 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.113.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 2565 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.114.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2564 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.115.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2147 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII.112.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1916 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI.108.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1682 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX.104.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1188 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX.100.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 787 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.96.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 788 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.97.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 494 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 9 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.83.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 4774 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI.82.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4550 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV.80.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4133 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.73.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4132 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.72.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4131 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.71.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 4134 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.74.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 4137 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.79.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 4136 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.76.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2015 4135 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.75.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3062 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.63.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3063 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.67.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna
2015 2708 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XI.53.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2709 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XI.55.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2015 2462 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach
2015 2463 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr X.52.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2274 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX.39.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2275 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX.41.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2276 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX.44.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 1768 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.41.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1520 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.31.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń publicznych przedszkoli
2015 1521 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.34.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1522 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.37.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015-2019
2015 1174 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.26.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1175 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.30.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 323 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 324 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Antoniewo
2015 325 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Cieszyny
2015 107 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III.12.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3850 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II.9.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3599 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I.6.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 3600 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I.7.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3601 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I.8.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2922 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/251/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 października 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2923 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/256/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 października 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz przyznawania nagród rzeczowych
2014 2924 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/257/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2014 2775 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/243/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2776 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/246/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 2410 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LI/238/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2014 2409 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LI/237/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2412 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LI/240/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń
2014 2411 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LI/239/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2094 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr L/229/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2095 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr L/235/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 2111 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr L/234/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399
2014 1843 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/222/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1132 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/210/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 569 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/207/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 570 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części
2014 280 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/203/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 279 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/201/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 282 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/198/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 281 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/204/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 4123 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2013 3315 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/187/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 2229 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/173/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2228 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych form wychowania przedszkolnego
2013 2227 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub - Dobrzyń
2013 2232 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2013 2231 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2230 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2021 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub - Dobrzyń
2013 2022 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1673 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Golub - Dobrzyń
2013 1532 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2013 790 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 743 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/131/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2013 402 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/136/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2013 231 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna
2013 232 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 233 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub - Dobrzyń
2013 99 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr xxx/135/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 100 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/137/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 101 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/138/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3122 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3121 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2012 3124 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2012 3123 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 2695 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2118 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1623 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/108/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Golub - Dobrzyń w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Golub - Dobrzyń.
2012 1624 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2012 840 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 403 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2011 2461 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2460 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowiania przestrzennego na obszarze wsi Lisewo, obejmującego działki 193/1, 193/2 i 193/3
2011 2463 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
2011 2462 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2194 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2195 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
2011 1863 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.
2011 1824 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/ 36 /2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2011 1825 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/ 38 /2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki, określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy.
2011 1826 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/ 40 /2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 1631 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr X/ 39 /2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń.
2011 487 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/14/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok.
2011 430 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Golub - Dobrzyń
2011 180 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr V / 13 / 2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub - Dobrzń na lata 2010 - 2014.
2010 2372 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 244 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2373 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 245 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2374 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 246 /10 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2010 2216 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 243 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 1822 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 233 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 1823 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 234 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub - Dobrzyń.
2010 1681 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 219 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej we wsi Gajewo
2010 1683 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 221 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 261 i 265 we wsi Lisewo
2010 1682 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 35/5 i części działki 35/6 we wsi Podzamek Golubski
2010 1626 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 196 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2010 - 2014.
2010 1587 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 192 /09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 1588 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 195 /09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 1589 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLI/ 210 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.
2010 1137 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej we wsi Kujawa.
2009 2450 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 1547 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2009 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2009 854 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 619 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 585 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 322 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2009 r