Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 3269 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek nr: 225, 226, 227, 228, 229, 218/2, 219/2, 219/3, 210/2, 211, 212, 232/2, 539, 540 - obręb miasto Górzno 1
2011 3270 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno w obrębie geodezyjnym Zaborowo
2011 3124 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2011 3123 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2011 3125 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3127 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 3126 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2199 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30 września 2011r. opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez gminę Górzno
2011 1672 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 22 czerwca 2011r. regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2011 1673 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Górzno
2011 1149 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno
2011 1148 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 10 maja 2011r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2011 1024 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży
2011 968 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/200/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 536 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 537 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 157 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 158 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Górzno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2859 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/201/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2860 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/202/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2274 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany statutów sołectw Fiałki i Czarny Bryńsk
2010 1870 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gmine Górzno oraz określenia granic obwodów
2010 402 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2010 rok.