Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 195

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5027 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5026 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok
2019 5029 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania
2019 5028 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3983 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok
2019 3984 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3985 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny
2019 2553 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok
2019 2467 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2466 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2019 2469 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019 r.
2019 2468 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1072 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2019 1071 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Fabianki
2019 1074 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1073 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/35/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 6488 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
2018 6489 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
2018 6486 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
2018 6487 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 6490 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2018 6493 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 6494 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 6491 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
2018 6492 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków osobom i rodzinom objętym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6002 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z przystanku
2018 5474 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
2018 5473 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 5476 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
2018 5475 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5071 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki
2018 5072 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 4483 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 3727 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
2018 3726 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Fabianki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2018 3725 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/288/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
2018 3730 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 3729 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
2018 3728 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2745 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2022
2018 2746 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
2018 2559 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2361 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2138 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2074 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 2075 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r.
2018 2076 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania
2018 808 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 807 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 810 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/271/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2023
2018 809 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Fabianki
2017 5503 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2017 5502 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 5501 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018
2017 5506 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5505 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2017 5504 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 4186 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2017 4187 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 4185 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 3806 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
2017 3805 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3808 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 3807 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Fabianki za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2751 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 2075 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2166 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1941 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 1942 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Fabianki dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2017 1943 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/2016 z dnia 8 września 2016 r.
2017 1040 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 668 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 669 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 670 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 294 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/173/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/2016 z dnia 8 września 2016 r.
2017 293 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2017 292 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017
2017 297 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2017 296 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/177/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2017 295 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4473 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 4474 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
2016 4472 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 4470 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4471 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2016 4475 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2016 4479 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4480 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 4478 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4476 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
2016 4477 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z tych usług
2016 3704 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 3705 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3151 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 3152 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016
2016 2581 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 1639 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1609 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 700 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 389 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2015 4731 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016
2015 4732 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 4733 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4408 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 4409 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki.
2015 4410 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych", "Deklaracja na podatek od nieruchomości", "Informacja w sprawie podatku rolnego", "Deklaracja na podatek rolny", "Informacja w sprawie podatku leśnego", "Deklaracja na podatek leśny"
2015 3559 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
2015 3558 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2015 3557 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 3560 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Fabianki
2015 3563 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki
2015 3562 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, "Deklaracja na podatek od nieruchomości", "Informacja w sprawie podatku rolnego", "Deklaracja na podatek rolny", "Informacja w sprawie podatku leśnego" , "Deklaracja na podatek leśny"
2015 3561 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
2015 2978 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki
2015 2979 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 2349 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 1940 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 1632 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 636 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 305 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2015
2014 3917 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 2954 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 r.
2014 2955 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2014 2593 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 r.
2014 2256 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 2066 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 1857 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 1848 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Jezioro Chełmica”
2014 1148 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 647 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 215 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4151 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014
2013 3231 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2013 3230 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2013 3233 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/207/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 3232 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
2013 2880 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru dekaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Fabianki
2013 2881 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 września 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 2882 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 września 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2382 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2013 - 2017
2013 1230 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2013 1218 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1217 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1219 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1221 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Fabianki
2013 1220 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 45 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013
2012 3833 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2485 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2012 2484 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
2012 2487 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2486 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
2012 2343 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
2012 2012 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1945 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 1585 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Fabianki
2012 1231 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2012 1232 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chełmica - Cukrownia
2012 830 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki
2011 3362 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012
2011 2391 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2392 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki
2011 2387 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Fabianki
2011 2388 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Fabianki
2011 2389 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
2011 2250 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 1387 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1388 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 798 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2011 799 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2011 800 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 187 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2011
2011 188 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nazewnictwa ulicy w sołectwie Szpetal Górny, gmina Fabianki
2010 2814 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2817 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2010 2818 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki.
2010 2106 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2010 1235 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/129/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 lutego 2005 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki.
2010 1110 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Fabianki
2010 1109 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 934 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2010 935 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
2010 936 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/146/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 811 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach
2010 376 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2009 2563 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2371 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Fabianki
2009 2370 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2372 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Fabianki
2009 2373 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2009 1806 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
2009 1151 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 996 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 20 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 995 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 128 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009