Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 318

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5123 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/ 81/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Aleksandrowiec-Włóki w miejscowości Sienno, gmina Dobrcz.
2019 5124 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrcz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2019 5135 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 4036 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 4035 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: ul. Kotomierskiej, ul. Spokojnej i ul. Koronowskiej w miejscowości Sienno na terenie gminy Dobrcz
2019 4038 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrcz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2019 4037 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrcz
2019 3443 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz
2019 3442 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3445 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 3444 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobrcz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2019 3198 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dobrcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3197 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody rosnących w alei dębowej w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz
2019 3200 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 3199 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2591 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dobrcz w roku 2019.
2019 2590 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr Vi/47/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 6 drzew rosnących w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 5 relacji Świecie-Bydgoszcz w miejscowości Borówno.
2019 2589 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 2608 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Strzelce Górne
2019 2593 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 2592 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1716 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz w 2019 roku.
2019 1717 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 824 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Wudzyn
2018 6909 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 6910 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 6907 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowościach Stronno, Wudzyn i Dobrcz
2018 6908 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 6911 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 6914 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6915 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 6912 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Dobrcz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 6913 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2018 6349 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6350 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 5790 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5545 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 4943 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/182/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrcz.
2018 4942 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/181/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 4945 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVi/185/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
2018 4944 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stronno
2018 4606 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/179/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrcz
2018 3816 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/177/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 3487 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/152/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego "Kraina Bobasa" w Dobrczu i nadania statutu
2018 3404 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/158/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrcz, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 3405 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/159/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrcz, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 3406 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/160/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Dobrcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3403 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/157/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku Kasztanowiec Biały rosnącego w miejscowowści Kozielec.
2018 3400 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/153/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobku prowadzonym przez Gminę Dobrcz
2018 3401 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/155/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrcz na 2018 rok.
2018 3402 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/156/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew Kasztanowców Białych rosnących na cmentarzu w miejscowości Dobrcz.
2018 3407 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/161/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Wudzyn.
2018 3412 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/167/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2018 3413 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/169/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2018 3414 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/171/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 3411 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/166/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stronno
2018 3408 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/162/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Długiej w miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
2018 3409 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/163/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 50/4, nr 50/5, nr 50/6, nr 50/7, nr 50/8 oraz nr 50/9 w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz.
2018 3410 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/165/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stronno
2018 2803 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XI/150/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobrcz w roku 2018.
2018 2804 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XI/151/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2018 Kąpieliska Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad Jeziorem w Borównie.
2018 1902 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr X/147/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dobrcz na stałe obwody głosowania
2018 1941 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr X/148/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 1807 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/141/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nekla
2018 1806 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/140/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Dobrcz, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu"
2018 1808 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/142/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotomierz
2018 1810 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/144/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2018 1809 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/143/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Kotomierz
2018 1338 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr IX/138/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr VIII/135/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału gminy Dobrcz na okręgi wyborcze.
2018 1179 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr VIII/135/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Dobrcz na okręgi wyborcze.
2018 1078 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/130/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1077 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/129/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 1079 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/131/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 1081 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/133/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2018 1080 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/132/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz w 2018 roku”.
2018 267 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/116/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 266 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/112/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2018 265 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 268 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/117/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej Nr 5 E-261Świecie-Bydgoszcz w miejscowości Borówno.
2018 271 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/121/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru i  terminów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 270 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/120/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 269 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/118/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku-Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) rosnącego w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz.
2017 4997 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 4430 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/84/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4429 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/83/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4432 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/87/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
2017 4431 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/85/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3978 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr IV/82/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3687 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr III/81/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3570 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/51/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
2017 3569 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/35/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
2017 3577 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/76/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ruchomych aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Dobrczu
2017 3576 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3548 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/55/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 3549 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/56/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 3550 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/57/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Włóki w miejscowości Sienno.
2017 3545 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/52/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz.
2017 3546 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/53/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3547 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/54/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3551 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/ 58/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz
2017 3555 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/63/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2017 3556 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/64/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
2017 3557 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/62/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Nekla
2017 3552 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/ 59/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy i nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz
2017 3553 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/60/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania nowej ulicy w miejscowości Borówno
2017 3554 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/ 61/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Kotomierz
2017 2411 2017-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 1983 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 1241 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/225/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2017 1240 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1243 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/227/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1242 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/226/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 1033 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/217/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowościach Kotomierz i Sienno.
2017 973 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/212/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dobrcz na stałe obwody głosowania.
2017 865 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dobrcz na lata 2016-2019.
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2016 4825 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 4756 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
2016 4730 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
2016 4731 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 4732 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3296 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.
2016 3297 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/176/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2016 2668 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Strzelce Górne.
2016 2669 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/164/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Strzelce Górne.
2016 2591 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2016 2592 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/166/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Borówieńskiej - gminnej drogi publicznej w miejscowości Dobrcz.
2016 2593 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/167/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówno.
2016 1839 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XI/142/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
2016 1739 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XI/144/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
2016 1586 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/146/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2016 875 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr X/126/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2016 874 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr X/125/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz
2016 877 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr X/129/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dobrcz
2016 876 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr X/127/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 109 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/103/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.
2016 108 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/119/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 110 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/108/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Dobrcz, udzielających schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, w tym osobom bezdomnym, dla których Gmina Dobrcz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały.
2016 112 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/115/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2016 111 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku Klon pospolity rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2015 4568 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
2015 4567 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
2015 4566 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/ 98 /2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wudzyn
2015 4569 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4572 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2015 4571 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 4570 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2015 3498 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/84/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2015 3350 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/85/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2015 2849 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/71/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2015 2850 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/74/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.
2015 2851 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/75/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2265 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr V/59/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2264 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr V/58/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz
2015 2267 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr V/61/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/419/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych na terenie Gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 2266 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr V/60/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Dobrcz.
2015 1578 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/50/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1579 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/53/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1580 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/54/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2015 1575 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrcz
2015 1576 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/48/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1577 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/49/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru i terminów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w gminie Dobrcz.
2015 113 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.
2015 114 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 3375 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/402/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Dobrcz
2014 3243 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/405/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3096 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/401/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2014 3095 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/398/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Dobrcz w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Sienno
2014 3094 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 397/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Kotomierz, Stronno, Borówno, Strzelce Górne, Pauliny i Dobrcz
2014 3099 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/419/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 3098 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/407/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3097 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/406/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2015r.
2014 2516 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/393/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
2014 2515 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/390/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2014 2518 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/395/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrcz.
2014 2517 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/394/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2014 2146 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/376/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Dobrcz.
2014 2147 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/377/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dobrcz na okręgi wyborcze
2014 2144 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis
2014 2145 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/375/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2014 2148 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/384/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrcz
2014 2151 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/387/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody – świerku pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst) , rosnącego w parku dworskim w Kusowie.
2014 2152 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/388/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody –Igliczni trójcierniowej (Gleditsia triacanthos L.) , rosnącego w parku dworskim w Kusowie.
2014 2149 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/385/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz.
2014 2150 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/386/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody –Dębu burgundzkiego (Quercus cerris L.), rosnącego w parku dworskim w Kusowie.
2014 1596 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/356/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2014 1597 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/357/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Aleksandrowo i Stronno.
2014 1594 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/354/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1595 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/355/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynki powstałe w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
2014 1598 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/368/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 1601 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/371/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Dobrcz.
2014 1602 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/372/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
2014 1599 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/369/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1600 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/370/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 589 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/340/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 588 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/339/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 591 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/349/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 590 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/341/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz w latach 2014 - 2018
2014 196 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/195/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego części wsi Strzelce Dolne.
2014 77 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.
2013 4245 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/316/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2013 3961 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/294/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3817 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/295/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2013 3816 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/293/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r
2013 3819 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/308/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Nekla i Stronno
2013 3818 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/300/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Dobrcz.
2013 3064 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI /284/ 2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz w latach 2013 - 2018
2013 3065 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/282/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2014r.
2013 3066 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/283/ 2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrcz w latach 2013 - 2018
2013 2404 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/268/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie.
2013 2405 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/252/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2013 2406 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/253/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrcz
2013 1996 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/244/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Borówno i Aleksandrowo
2013 1995 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/241/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1994 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/240/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz.
2013 1999 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/250/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1998 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/247/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie "Gminna Przychodnia w Dobrczu".
2013 1997 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/246/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka.
2013 1182 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/216/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1125 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz.
2013 1126 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/217/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1127 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/230/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie "Gminna Przychodnia w Dobrczu".
2013 550 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Dobrcz na okręgi wyborcze
2013 84 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/203/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 83 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/202/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz
2013 82 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.
2013 85 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/204/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrcz.
2013 88 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/210/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sienno
2013 87 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/209/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kotomierz
2013 86 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/208/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Dobrcz na stałe obwody głosowania
2012 3575 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/168/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nekla
2012 3574 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/167/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Magdalenka
2012 3576 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/169/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stronno
2012 3578 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/171/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce Górne
2012 3577 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/170/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce Dolne
2012 3573 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/166/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kusowo
2012 3569 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borówno
2012 3568 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/161/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Augustowo
2012 3570 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/163/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobrcz
2012 3572 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/165/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kozielec
2012 3571 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/164/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gądecz
2012 3579 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/172/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Suponin
2012 3587 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/183/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Dobrczu o nazwie Gminna Przychodnia.
2012 3586 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/179/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesie
2012 3588 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/187/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ograniczenia czasu korzystania przez podmioty gospodarcze z urządzeń sortowania węgla w Gminie Dobrcz.
2012 3590 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/191/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 3589 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/190/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r
2012 3585 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/178/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wudzynek
2012 3581 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/174/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzeciewiec
2012 3580 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/173/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzebień
2012 3582 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/175/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzęsacz
2012 3584 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/177/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wudzyn
2012 3583 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/176/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Włóki
2012 2482 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/153/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz.
2012 2447 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV /151/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi odbieranymi z niruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dobrcz.
2012 2446 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2445 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz.
2012 2448 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 2451 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2013r.
2012 2450 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 2449 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 1968 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2012 1969 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację i podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Borównie oraz w punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Dobrcz.
2012 1970 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Dobrczu o nazwie Gminna Przychodnia.
2012 1311 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/123/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dobrcz
2012 1312 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/124/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nekla
2012 721 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr X/112/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nekla.
2012 722 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr X/113/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dobrcz.
2012 594 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/99/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2012 595 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/100/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Strzelce Górne i Kusowo.
2012 596 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/105/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 289 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.
2011 3063 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2012 r.
2011 3062 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.
2011 3065 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz, Nekla oraz Linówiec
2011 3064 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.
2011 2320 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 1925 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących sie w granicach administrayjnych Gminy Dobrcz
2011 1926 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Borównie oraz w punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Dobrcz.
2011 1927 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz, Nekla oraz Linówiec.
2011 1803 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz
2011 1725 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji znajdujących się na terenie gminy Dobrcz.
2011 1726 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz.
2011 1208 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Stronno, Dobrcz oraz Strzelce Górne.
2011 1209 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1210 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.
2011 1165 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew rosnących w alei przydrożnej w miejscowości Sienno
2011 1166 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Stronno oraz Nekla.
2011 1167 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 175 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrcz Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2011 rok.
2011 150 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dobrcz
2011 151 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 2626 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/402/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2011 r.
2010 2627 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/403/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2010 1986 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXX/398/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kusowo.
2010 1811 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrcz, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2010 1777 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/372/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1372 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 1373 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/360/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2010 1374 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/371/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 maja 2010r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu oświaty polegajacych na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów.
2010 870 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Stronno.
2010 590 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrcz na 2010 r.
2010 406 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/304/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych .
2010 269 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 12/Dp/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Dobrcz na 2010 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu.
2009 2138 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/282/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2010 r.
2009 2139 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r.
2009 1770 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/273/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania, w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie gminy Dobrcz.
2009 1769 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/272/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz, Stronno oraz Nekla.
2009 1400 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXII/262/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie.
2009 1289 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/256/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2009 1288 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany zasad zbywania nieruchomości komunalnych.
2009 756 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/243/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/204/2008 Rady gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2009 552 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/233/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2009 455 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 454 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/234/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Strzelce Górne.
2009 321 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrcz na 2009 r
2009 57 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/203/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek organizacyjnych samorządu gminy, które zleciły na terenie gminy Dobrcz utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i inwentarskich
2009 62 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 17/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Dobrcz na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu