Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 190

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5657 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 5658 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2019 5163 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2022
2019 5069 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 5070 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2019 3783 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 3784 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia
2019 3785 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3204 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 2547 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2548 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 1967 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2024
2019 1966 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok”
2019 1968 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 1970 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 1969 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1062 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia
2019 1061 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca statuty sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 1063 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1065 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 1064 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2019 46 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2019 47 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 44 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 45 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6190 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2018 6191 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 6188 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6189 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5400 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5401 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia
2018 5402 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 4520 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4521 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 4033 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 4034 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 3674 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3673 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2018 3676 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 3675 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 2927 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2018 2928 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 2337 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2018 2338 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 1581 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018”
2018 1582 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze
2018 1583 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 1097 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2017 5519 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2017 5520 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 5521 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2017 4953 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4952 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4955 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 4954 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r
2017 4244 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 3802 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia
2017 3803 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3804 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2883 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2402 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2133 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 1610 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dabrowa Biskupia, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1609 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1612 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 1611 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki
2017 944 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 945 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2017 946 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4957 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2016 4956 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4959 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2016 4958 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 4439 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4438 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu
2016 4440 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4442 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 4441 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 r.
2016 3734 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 3385 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2016 3386 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 2805 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2388 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 2386 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2387 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1966 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1965 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2016 1967 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1969 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 1968 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1623 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/92/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2016 1624 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 1308 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia
2016 1107 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2015 4753 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok.
2015 4752 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 4751 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2015 3806 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3805 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3807 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 r.
2015 3809 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2015 3808 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 2813 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2177 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1036 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 310 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok.
2014 3656 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3655 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3658 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia.
2014 3657 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 r.
2014 2933 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/275/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2934 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 2935 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 2556 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2557 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2572 2014-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIX/1/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 1969 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 1474 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1192 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2018
2014 1193 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2014 1194 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 714 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 150 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok.
2013 4034 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2013 3868 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok.
2013 3869 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3870 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3146 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 2974 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 2381 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich.
2013 1006 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 246 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok.
2012 3738 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3739 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3736 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2012 3737 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 3740 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 3743 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2012 3744 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2012 3741 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3742 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3041 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 3040 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3043 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 3042 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2341 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze
2012 2342 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2012r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 1959 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1476 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 986 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/114//2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 178 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/100 /2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok.
2011 3360 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 3321 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 86 w Parchaniu.
2011 3222 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 3221 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
2011 3223 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3225 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII /92/ 2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3224 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2664 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 2079 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2080 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2011r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 1110 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1111 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 822 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia
2011 576 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 k.
2011 194 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2406 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2405 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej i nadania statutu
2010 2408 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2407 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Dąbrowa Biskupia
2010 1878 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 1627 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37/2 w Niemojewie, Gmina Dąbrowa Biskupia .
2010 1628 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 35/6 w Radojewicach, Gmina Dąbrowa Biskupia.
2010 1606 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 245/2 w Radojewicach, Gmina Dąbrowa Biskupia.
2010 1511 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2010 1344 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 321 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 46 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2009 2081 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2009 2082 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 1876 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2009 1852 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia”.
2009 1673 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2009 1377 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.
2009 1057 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Biskupia
2009 829 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2009-20013
2009 501 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2009 330 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 42 położonej w Niemojewie.
2009 254 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2009 r.