Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 466

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5657 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 5658 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2019 5401 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 5402 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.94.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.
2019 5403 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.95.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wałdowo Królewskie
2019 5163 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2022
2019 5069 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 5070 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2019 3855 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3854 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.74.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3857 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.84.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VI.66.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 3856 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.76.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 3783 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 3784 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia
2019 3785 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3204 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 2662 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.65.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2019 2661 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.64.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko
2019 2660 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.59.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór
2019 2665 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2019 2664 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2663 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2547 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2548 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 2027 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.54.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dabrowa Chełmińska
2019 2028 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.55.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2029 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 1967 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2024
2019 1966 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok”
2019 1968 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 1970 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 1969 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1222 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.42.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1221 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1223 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1225 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej
2019 1224 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
2019 1062 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia
2019 1061 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca statuty sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 1063 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1065 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 1064 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2019 365 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019
2019 46 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2019 47 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 44 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 45 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6556 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6557 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.18.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6558 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6191 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 6188 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6189 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6190 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2018 6099 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr I.13.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 5469 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.413.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do wprowadzania danych do rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 5468 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.412.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5470 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.414.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5472 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 5471 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek.
2018 5400 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5401 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia
2018 5402 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 4910 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV.397.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2018 4871 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.396.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 4870 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.395.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały nr XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania
2018 4873 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.407.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4872 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.402.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok”
2018 4520 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4521 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 4033 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 4034 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 3994 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.391.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3993 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.390.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3996 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.393.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3995 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.392.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3889 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.383.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – drzewa gatunku dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ulicy Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko
2018 3758 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.374.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 3757 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.371.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3756 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.370.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3759 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.376.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 3762 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.378.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3761 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.377.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3760 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.375.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 3674 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3673 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2018 3676 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 3675 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 2927 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2018 2928 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 2749 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania
2018 2679 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.356.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2018 2678 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.355.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Gzin
2018 2680 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.357.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2018 2682 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.363.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym
2018 2681 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.360.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2337 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2018 2338 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 2135 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.343.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej
2018 2136 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.347.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2137 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.348.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Gzin
2018 2121 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX.344.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podzialu gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze
2018 1581 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018”
2018 1582 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze
2018 1583 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 1097 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 906 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok
2018 907 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.337.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
2018 229 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018
2017 5519 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2017 5520 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 5521 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2017 5434 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.313.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2017 5435 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.314.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5436 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.324.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
2017 4953 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4952 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4955 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 4954 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r
2017 4506 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.302.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Chełmińska
2017 4507 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.303.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wałdowo Królewskie
2017 4505 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.300.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniająca uchwałę Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej
2017 4503 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.294.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4504 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.296.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2017 4511 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.307.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4512 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.308.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4510 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.306.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4
2017 4508 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.304.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin
2017 4509 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.305.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek
2017 4244 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 4228 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV.292.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3955 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.283.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór
2017 3954 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.280.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany granic wsi Boluminek i Wałdowo Królewskie oraz granic sołectw Bolumin i Wałdowo Królewskie
2017 3953 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.275.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego
2017 3958 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.287.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2017 3957 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin
2017 3956 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek
2017 3802 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia
2017 3803 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3804 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2853 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.261.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3
2017 2852 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.260.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty, nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2017 2854 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.262.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2883 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2855 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.263.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2402 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2195 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.245.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany granic sołectw Dąbrowa Chełmińska i Otowice oraz ustalenia granicy sołectwa Otowice
2017 2133 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2143 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.244.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej
2017 1820 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.237.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1610 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dabrowa Biskupia, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1609 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1612 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 1611 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki
2017 1534 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1533 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.238.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2017 1536 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.235.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1535 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.234.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1050 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.226.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2017 944 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 945 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2017 946 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 575 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2017 252 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.209.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017
2017 189 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.212.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin
2017 190 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.213.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2017 191 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2016 4957 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2016 4956 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4959 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2016 4958 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 4439 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4438 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu
2016 4400 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.197.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowosci Gzin
2016 4442 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 4441 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 r.
2016 4440 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4318 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.200.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4319 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.201.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 4320 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.202.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3734 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 3604 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII.192.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śordków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2016 3605 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII.193.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3385 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2016 3386 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 2927 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXI.180.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie uchwaleniu Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska
2016 2805 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2388 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 2386 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2387 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2285 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX.166.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2016 2286 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1966 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1965 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2016 1967 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1969 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 1968 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1623 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/92/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2016 1624 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 1504 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Dąbrowa Chełmińska, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania
2016 1505 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.156.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2016 1308 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia
2016 1107 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 812 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII.131.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2016 813 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII.143.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 175 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska – NR 2.
2016 174 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016
2016 177 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/03 z dnia 24 września 2003 r.
2016 176 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.122.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 4752 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 4753 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok.
2015 4751 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2015 4189 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.103.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 4188 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.102.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2015 4190 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.106.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 4192 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.109.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2015 4191 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.108.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3806 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3805 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3807 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 r.
2015 3809 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2015 3808 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 3376 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.95.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr XI/72/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2015 3375 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.98.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 3377 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.96.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3379 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr NR XIV.99.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3378 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.97.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 3173 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII.89.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3042 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.85.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.228.2013 z dnia 21 marca 2013 r.
2015 2948 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII.84.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 2813 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2167 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX.71.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska.
2015 2177 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1132 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2015 1133 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
2015 1134 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnetrznych stanowiących własnosć Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 1036 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 868 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 674 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 675 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 676 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2015 319 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2015 310 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 200 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok.
2014 3878 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2014 3656 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3655 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3658 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia.
2014 3657 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 r.
2014 3006 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2014 3005 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.369.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 3007 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.372.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 3009 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.375.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3008 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.374.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 2933 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/275/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2934 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 2935 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 2592 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII.363.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 września 2014r. w sprawie podziału sołectwa Nowy Dwór na dwa oddzielne sołectwa.
2014 2556 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2557 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2572 2014-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIX/1/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 2264 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 2265 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.354.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń.
2014 2266 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.355.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/41/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2016.
2014 1969 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 1936 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.343.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2014 1935 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.342.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2014 1938 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.348.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 1937 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.346.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2014 1474 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1192 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2018
2014 1193 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2014 1194 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1140 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.329.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Ostromecko i Mozgowina.
2014 1141 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.330.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
2014 714 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 374 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.308.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 375 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.309.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 181 2014-01-17 ANEKS Aneks nr 1/2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2013r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Dąbrowa Chełmińska
2014 150 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok.
2014 146 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2014
2014 147 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.304.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
2014 24 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
2013 4137 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII.293.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie ,,Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
2013 4034 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2013 3868 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok.
2013 3869 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3870 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3697 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.282.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3696 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.281.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.
2013 3699 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.285.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie.
2013 3698 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.283.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3258 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.276.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie.
2013 3259 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.277.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór.
2013 3136 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.274.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 3135 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.273.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2013 3134 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.271.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3146 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 3138 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.278.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie ,,Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
2013 3137 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.275.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej.
2013 2974 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 2476 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.252.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2013 2477 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.253.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2013 2381 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich.
2013 2092 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.247.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2093 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.248.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 1420 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV.222.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 1421 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV.228.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013r. w sprawien adania nazwy ulicy w miejscowości Czarże.
2013 1006 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 729 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.211.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania.
2013 730 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.215.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 663 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013
2013 488 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII.203.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 403 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
2013 246 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok.
2012 3823 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.195.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2012 3822 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.194.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 3824 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.196.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3826 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.198.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3825 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.197.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3738 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3739 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3736 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2012 3737 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 3740 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 3743 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2012 3744 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2012 3741 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3742 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3168 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI.188.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3169 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI.189.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2012 3041 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 3040 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3043 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 3042 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2479 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.177.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2012 2480 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.180.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2012 2481 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.182.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 2341 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze
2012 2342 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2012r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 1976 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.169.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim”.
2012 1977 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.171.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 1978 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.172.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 1959 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1511 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.156.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2012 1510 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla socjoterapeuty zatrudnionego w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2012 1513 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.165.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1512 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.161.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 1476 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 986 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/114//2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 807 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI.139.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.
2012 738 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 419 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 279 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 204 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012
2012 178 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/100 /2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok.
2011 3367 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska
2011 3360 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 3361 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 3321 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 86 w Parchaniu.
2011 3240 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2011 3261 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/49/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 3262 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 3222 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 3221 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
2011 3223 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3225 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII /92/ 2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3224 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2873 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2872 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2011 2874 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2876 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2011 2875 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2664 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 2275 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2274 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2273 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. Akt o utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2278 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2277 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2276 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2076 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Dąbrowa Chełmińska”.
2011 2079 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2080 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2011r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 1669 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska
2011 1668 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w gminie Dąbrowa Chełmińska
2011 1671 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska.
2011 1670 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1510 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Chełmińska
2011 1126 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1110 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1111 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 822 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia
2011 636 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011.
2011 576 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 k.
2011 563 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 marca 2011r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 194 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 92 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
2010 2533 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
2010 2407 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Dąbrowa Biskupia
2010 2408 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2405 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej i nadania statutu
2010 2406 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2412 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/309/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2010 2415 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/312/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2010 2416 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/317/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 2413 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/310/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
2010 2414 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/311/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 1918 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVII/305/140 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1878 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 1858 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/297/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2010 1859 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/299/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
2010 1860 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/302/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2010 1720 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1721 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 1627 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37/2 w Niemojewie, Gmina Dąbrowa Biskupia .
2010 1628 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 35/6 w Radojewicach, Gmina Dąbrowa Biskupia.
2010 1606 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 245/2 w Radojewicach, Gmina Dąbrowa Biskupia.
2010 1511 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2010 1344 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1073 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
2010 1074 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
2010 474 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2010 321 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 198 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/247/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2010 183 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010.
2010 46 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2009 2631 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2009 2630 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego "Cogito".
2009 2213 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2010 rok.
2009 2211 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2009 2212 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2214 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 2103 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2102 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
2009 2101 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 2104 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
2009 2081 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2009 2082 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2100 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2009 1876 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2009 1852 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia”.
2009 1684 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1673 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2009 1410 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1377 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.
2009 1271 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr XXV/159/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2009 1270 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
2009 1128 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska
2009 1127 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr Nr XXIII/195/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska
2009 1126 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2009 1057 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Biskupia
2009 829 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2009-20013
2009 688 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r., dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa
2009 618 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/180/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 523 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2009 r.
2009 501 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2009 466 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/171/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 434 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/179/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w Ostromecku.
2009 417 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2009 340 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/165/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2009.
2009 330 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 42 położonej w Niemojewie.
2009 274 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2009 r
2009 275 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2008 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
2009 254 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2009 r.
2009 171 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/166/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań