Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 183

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5181 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 4327 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 4328 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3484 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały numer VII/39/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Chrostkowo
2019 3485 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrostkowo.
2019 3446 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 3101 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Chrostkowo
2019 3102 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały numer VII/39/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Chrostkowo
2019 3103 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 30 marca 2017 roku
2019 3044 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 2041 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 2048 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chrostkowo
2019 1697 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 30 marca 2017 roku
2019 1698 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1624 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chrostkowo
2019 1623 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrostkowo
2019 1625 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 1627 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1626 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Chrostkowo za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 1602 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 931 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok.
2019 932 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
2018 6813 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chrostkowo
2018 6814 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 6815 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Chrostkowo
2018 6717 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2018 6687 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018rok.
2018 5947 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 5946 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 5945 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 5950 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5949 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chrostkowo
2018 5948 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Chrostkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5921 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018rok.
2018 4947 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/71/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia herbu, pieczęci i flagi Gminy Chrostkowo
2018 4946 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Chrostkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4949 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 4948 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chrostkowo
2018 4887 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 3925 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 3692 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Chrostkowo
2018 3693 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chrostkowo
2018 3530 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 2621 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Chrostkowo
2018 2601 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 2623 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Chrostkowo
2018 2622 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Chrostkowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1438 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 1439 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1318 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 1240 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrostkowo
2018 1241 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 938 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Chrostkowo
2018 645 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 407 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie i nadania jej Statutu
2017 5507 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2017 5508 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok.
2017 4984 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok
2017 4789 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 4788 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 4790 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4802 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrostkowo
2017 4791 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3605 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok.
2017 3093 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok.
2017 3094 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 30 marca 2017 r.
2017 2743 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok.
2017 1817 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/138/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1818 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1819 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/140/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 913 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chrostkowo i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2017 912 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 915 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich pobrania i wykorzystania
2017 914 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Chrostkowo
2017 406 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 264 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2016 4174 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 4175 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 4176 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 3461 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrostkowo
2016 3462 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 2999 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3000 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2997 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2016 2998 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrostkowo
2016 3003 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 3004 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Chrostkowo.
2016 3001 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 3002 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2917 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/77/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2016 2666 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2665 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/72/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chrostkowo
2016 2664 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/71/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia herbu, pieczęci i flagi Gminy Chrostkowo
2016 1449 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr X/58/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chrostkowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1450 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr X/60/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 1451 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr X/64/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze
2016 293 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
2016 294 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2015 4584 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrostkowo na lata 2015-2019
2015 3716 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3715 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3718 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3717 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2782 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrostkowo na lata 2015-2019.
2015 2783 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chrostkowo, warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich.
2015 1149 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Chrostkowo.
2015 292 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chrostkowo oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 207 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2014 3195 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiacej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 3196 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2015
2014 3197 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2801 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Chrostkowo
2014 2802 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chrostkowo, warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich
2014 2713 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie i nadania jej Statutu
2014 1377 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Chrostkwo
2014 1378 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
2014 500 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Chrostkowo.
2014 274 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 197 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 r.
2013 3693 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3694 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3695 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 3509 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chrostkowo
2013 3510 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych
2013 3511 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Chrostkowo
2013 2846 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektora placówek oświatowych na terenie Gminy Chrostkowo
2013 2847 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2617 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2618 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2162 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Chrostkowo
2013 2163 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/52/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1919 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 746 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 445 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrostkowo
2013 391 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 390 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/94/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 393 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/98/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 392 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie : wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 273 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2012 2788 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
2012 2787 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2790 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 2789 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 2429 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1666 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VI/31/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2012 1389 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/70/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 912 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/31/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2011 3379 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 r.
2011 3146 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 3148 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3147 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 3237 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2114 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chrostkowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2075 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1009 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo oraz granic ich obwodów.
2011 508 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 listopada 2010 roku Nr XLIV/196/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 509 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwienia zmieszanych i niesegregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych.
2011 510 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na rok 2011
2010 2782 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/195/10 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 2783 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/196/10 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2784 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/197/10 Rady Gminy Chrostkowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 2143 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/187/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
2010 2144 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 2145 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/189/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1125 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/177/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum.
2010 1006 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/176/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Chrostkowo.
2010 394 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony w przypadkach, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem.
2010 395 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.
2010 393 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 86 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.160.09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Chrostkowo i zasad zwrotu wydatków
2009 2241 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 2240 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2010.
2009 2242 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 2243 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
2009 1858 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/155/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chrostkowo.
2009 1857 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/154/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 października 2009r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chrostkowo.
2009 1759 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/142/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2009r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2009 1760 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2009r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrostkowo na lata 2009-2013.
2009 1502 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Chrostkowo przedszkola.
2009 1284 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 maja 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Chrostkowo.
2009 1192 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/129/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Chrostkowo.
2009 1193 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 198 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/110/08 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na rok 2009