Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 267

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5930 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/19 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 5126 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Choceniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5125 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/72/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 5127 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5156 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu
2019 5128 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Choceń
2019 4653 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 4396 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu
2019 4397 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piastowskiej w obrębie Choceń, gmina Choceń
2019 4398 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 3635 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3634 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 3636 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Deszczowa w Czerniewicach
2019 3638 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Choceń
2019 3637 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu
2019 3359 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 3072 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu
2019 3073 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3074 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2993 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Choceń z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 2994 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Choceń z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Jagiełły, Polną i Kazimierza Wielkiego w miejscowości Choceń, gmina Choceń
2019 2449 2019-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/19 Rady Gminy Choceń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 1830 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Choceń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń
2019 1516 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 1517 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1446 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1445 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 1447 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1449 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1448 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2019 1322 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/21/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń
2019 1321 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 1323 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/22/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1325 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza w roku 2019
2019 1324 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2019 rok
2018 6981 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2018 6982 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 6983 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2018 6040 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
2018 6043 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
2018 5743 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/18 Rady Gminy Choceń z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018.
2018 5707 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/18 Rady Gminy Choceń z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw.
2018 5708 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy Choceń z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choceń.
2018 5025 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/18 Rady Gminy Choceń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 4950 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/18 Rady Gminy Choceń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń
2018 4506 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/18 Rady Gminy Choceń z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018.
2018 4316 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/18 Rady Gminy Choceń z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018.
2018 4317 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/18 Rady Gminy Choceń z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody.
2018 4318 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/18 Rady Gminy Choceń z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 3891 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 3872 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu środkami komunikacji publicznej dzieci i uczniów na terenie gminy Choceń.
2018 3871 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 3874 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018.
2018 3873 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Choceń.
2018 3181 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/18 Rady Gminy Choceń z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 3144 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/18 Rady Gminy Choceń z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza w roku 2018.
2018 2688 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 ro
2018 2687 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2689 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymia
2018 2691 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 2690 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
2018 1990 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choceniu.
2018 1989 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Choceń za park gminny
2018 1988 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 rok
2018 1993 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Choceń, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2018 1992 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 1991 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1757 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 626 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/18 Rady Gminy Choceń z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 322 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/17 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2018 201 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/237/17 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2017 4378 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/17 Rady Gminy Choceń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choceń na lata 2017-2023.
2017 4377 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/17 Rady Gminy Choceń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 4380 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/17 Rady Gminy Choceń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
2017 4379 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Gminy Choceń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
2017 3904 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/17 Rady Gminy Choceń z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017
2017 3745 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Choceń z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 3619 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Choceń z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 3313 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/17 Rady Gminy Choceń z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza.
2017 2901 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 2896 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/17 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Choceńskiego Centrum Kultury
2017 2897 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/17 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Choceń instrumentem płatniczym.
2017 2266 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza
2017 2265 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/195/17 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
2017 2268 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/192/17 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017
2017 2267 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, gmina Choceń.
2017 1624 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/17 Rady Gminy Choceń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1627 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/17 Rady Gminy Choceń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017
2017 1188 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1189 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Choceniu.
2017 1186 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 1187 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choceń.
2017 1192 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
2017 1193 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Choceń.
2017 1190 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19-go stycznia w Choceniu.
2017 1191 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 717 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/167/17 Rady Gminy Choceń z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 718 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/171/17 Rady Gminy Choceń z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 423 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2017 424 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 425 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
2016 4394 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/150/2016 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016.
2016 4151 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
2016 4150 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/152/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 4152 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/154/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
2016 4154 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/158/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania
2016 4153 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/156/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3228 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3227 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016.
2016 3230 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania.
2016 3229 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży
2016 2485 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska
2016 2484 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2016 2487 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń
2016 2486 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2006 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2016 1882 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choceń
2016 1883 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1880 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/111/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2016 1881 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/113/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń
2016 1884 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń
2016 1887 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/127/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1888 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1885 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a także inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 1886 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1154 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/104/16 Rady Gminy Choceń z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2016 559 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/96/16 Rady Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2016 472 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerniewice I
2016 473 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choceń.
2016 275 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/84/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2016 67 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/90/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu gminy Choceń
2015 4055 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/78/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4056 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 4054 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/76/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
2015 4051 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego
2015 4052 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska.
2015 4053 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości .
2015 3341 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Choceń z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 3342 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Choceń z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3156 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Choceń z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 2846 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/51/15 Rady Gminy Choceń z dnia 16 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 2847 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/54/15 Rady Gminy Choceń z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2848 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy Choceń z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska
2015 2202 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenie inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków
2015 2203 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1936 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1852 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 1840 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 1853 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 1855 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska.
2015 1854 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2015 941 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody.
2015 940 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 942 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 944 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 943 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń.
2015 309 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Choceń z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyłączenia dróg z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii.
2015 220 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 63 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Choceń z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 3553 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/291/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 3555 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/297/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 3516 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/300/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości .
2014 3515 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/299/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
2014 3517 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/301/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2014 3519 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/304/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
2014 3518 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII /302/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym
2014 2743 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLI/292/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2744 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLI/295/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
2014 2441 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/281/14 Rady Gminy Choceń z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 2262 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/14 Rady Gminy Choceń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2229 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Choceń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 1906 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2014 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 1822 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2014 1821 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 1824 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń.
2014 1823 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo.
2014 1330 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic
2014 1225 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/14 Rady Gminy Choceń z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 1224 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/13 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 1227 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII /255/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1226 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 899 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 900 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Choceń
2014 360 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/14 Rady Gminy Choceń z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do posiłku przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania ,,pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 128 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń
2013 3989 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy
2013 3988 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/13 Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym
2013 3991 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 3990 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/13 Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
2013 3024 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Gminy Choceń z dnia 12 września 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2953 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/13 Rady Gminy Choceń z dnia 12 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2013 2602 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/13 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2481 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/13 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Choceńskiego Centrum Kultury
2013 2482 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/213/13 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2012 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1649 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2013 1648 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1647 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń.
2013 1652 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1651 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1650 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1177 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2013
2013 1176 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/13 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu oraz nadania statutu
2013 245 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Choceń
2013 89 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Choceń z dnia 29 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Czerniewice
2012 3065 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym
2012 3066 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
2012 3067 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy
2012 2557 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/158/12 Rady Gminy Choceń z dnia 29 października 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2391 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Gminy Choceń z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2395 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choceń z dnia 28 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2138 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Choceń z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu
2012 1360 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIII/100/12 Rady Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Choceń oraz zasad ich stosowania
2012 1361 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Choceń z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Choceń
2012 1306 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Choceń z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2012 821 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/103/12 Rady Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 822 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 805 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/97/12 Rady Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Choceńskiego Centrum Kultury i nadania statutu.
2012 582 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2012.
2011 2827 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
2011 2826 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym
2011 2828 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2830 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy
2011 2829 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2485 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 2348 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy Choceń z dnia 31 maja 2011r. zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Choceń
2011 2072 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Choceń z dnia 1 września 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 2048 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Choceń z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1948 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu
2011 1895 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Choceń z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu oraz nadania statutu
2011 1896 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Choceń z dnia 31 maja 2011r. ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2011 1699 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Choceń z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Choceń
2011 876 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Gminy Choceń z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czerniewicach
2011 877 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/ 11 Rady Gminy Choceń z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu
2011 174 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2011
2010 2743 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
2010 2742 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy
2010 2741 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
2010 2746 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 2745 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2744 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia stawki opłaty od posiadania psów
2010 2110 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/10 Rady Gminy Choceń z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2010 2111 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/10 Rady Gminy Choceń z dnia 22 września 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1105 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 1023 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Choceń z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 981 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/10 Rady Gminy Choceń z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu
2010 908 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
2010 909 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu oraz nadania statutu.
2010 910 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 343 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/10 Rady Gminy Choceń z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
2010 173 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2487 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu ulg w podatku rolnym.
2009 2486 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
2009 2490 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Choceń.
2009 2491 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu.
2009 2488 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości.
2009 2489 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 1970 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/09 Rady Gminy Choceń z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1971 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu
2009 1668 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Choceń w obrębie Jarantowice na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 87, 88/1, 86/2, 85, 84/1, 84/2, 55/3, 55/4, 54/3, 54/2, 54/1, 53/2 przeznaczony pod funkcję mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi.
2009 1339 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników.
2009 1338 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 853 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 782 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Choceń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności
2009 783 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy Choceń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choceń
2009 152 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/145/08 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie włączenia działek do miejscowości Choceń
2009 151 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/139/08 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009