Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 237

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5726 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 5727 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5728 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 4518 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4519 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/109/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Chełmża publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2019 3675 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 3578 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XIII/90/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 3113 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2019 2536 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Chełmża.
2019 2537 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-2023.
2019 1795 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Chełmża zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1796 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2019 r.
2019 1319 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 1320 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6904 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2019 r.
2018 6751 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/46/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Zajączkowo.
2018 6750 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/45/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Witkowo.
2018 6749 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/44/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Windak.
2018 6752 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/47/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Zelgno.
2018 6755 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Brąchnówko.
2018 6754 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Bogusławki.
2018 6753 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Bielczyny.
2018 6748 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznanie pomocy w zakresie dożywiania w formie udzielenia posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby i rodziny objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 6743 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2018 6742 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/40/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Sławkowo.
2018 6741 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/39/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Skąpe.
2018 6744 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/41/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Strużal.
2018 6747 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Chełmża
2018 6746 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/43/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Świętosław.
2018 6745 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/42/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Szerokopas.
2018 6756 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Browina.
2018 6767 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/34/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Mirakowo.
2018 6766 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Liznowo.
2018 6765 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/32/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Kuczwały.
2018 6768 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/35/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Nawra.
2018 6771 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Pluskowęsy.
2018 6770 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/37/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Parowa Falęcka.
2018 6769 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/36/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Nowa Chełmża.
2018 6764 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Kończewice.
2018 6759 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Głuchowo.
2018 6758 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Dziemiony.
2018 6757 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Drzonówko.
2018 6760 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Grzegorz.
2018 6763 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Kiełbasin.
2018 6762 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Januszewo-Dźwierzno.
2018 6761 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Grzywna.
2018 5600 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/408/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Chełmża
2018 5601 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/409/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 5216 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/403/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia w Gminie Chełmża maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5215 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/402/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża.
2018 5218 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/405/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 5217 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/404/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chełmża.
2018 4904 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/401/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 4343 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2018 4344 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 4223 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża.
2018 4224 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/392/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Chełmża publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
2018 3981 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2018 3936 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice.
2018 3419 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kończewicach.
2018 3187 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLV/368/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Chełmża oraz zasad jego ustalania
2018 2375 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/357/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
2018 1754 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI/336/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKOpiec.
2018 1753 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI / 335 / 18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2018 r.
2018 1756 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI/344/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1755 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI/339/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Chełmża, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1084 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/328/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie.
2018 1083 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/327/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie miejscowości Skąpe.
2018 1086 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/331/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża
2018 1085 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/329/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie.
2018 625 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chełmża dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2017 5464 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2018r.
2017 5029 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Chełmża instrumentem płatniczym.
2017 5030 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chełmża
2017 5031 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4119 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4118 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża.
2017 4121 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.
2017 4120 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 3716 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.
2017 3717 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie.
2017 2851 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Zelgnie.
2017 2344 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w alei drzew przy drodze gminnej w miejscowości Głuchowo, Gmina Chełmża.
2017 2124 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXX/257/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmża.
2017 1901 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża
2017 1908 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.
2017 1919 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża.
2017 1530 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie
2017 1529 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1532 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów w Gminie Chełmża do nowego ustroju szkolnego.
2017 1531 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 935 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2017 148 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/214/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chełmża dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/213/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmża dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania, wykorzystywania i rozliczenia.
2016 4941 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2017r.
2016 4424 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4425 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 3714 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/189/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia wsi Kiełbasin do II okręgu podatkowego.
2016 3715 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/188/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3716 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/187/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3378 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/180/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 3379 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 2894 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/169/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Strużal.
2016 2893 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/167/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Mirakowie (kolonia Grodno).
2016 2892 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/168/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo.
2016 2262 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Zalesie, Gmina Chełmża.
2016 2261 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Chełmża.
2016 2263 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.
2016 2265 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2016 2264 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1570 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI / 146 / 16 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i ich części oraz budowli i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Chełmża w ramach programu pomoc de minimis.
2016 1016 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/142/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 743 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV / 136 / 16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Grzywnie.
2016 744 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV / 127 / 16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym.
2016 745 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV / 125 / 16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Gminny program stypendialny dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.
2015 4704 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII / 112 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2016 r.
2015 4705 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4706 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmża, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków
2015 3817 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3816 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3322 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI / 91 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3321 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI / 89 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża
2015 2867 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X / 81 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2015 2868 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X / 82 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 września 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża.
2015 2614 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.
2015 2615 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Grzywnie.
2015 2616 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ido Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2483 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmża, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków
2015 2484 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym publicznym transporcie zbiorowym
2015 2259 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/64/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1728 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI / 44 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulica Marka Grubeckiego w miejscowości Nowa Chełmża.
2015 1729 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI / 45 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie.
2015 1402 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice.
2015 1088 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2015 1089 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/38/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 451 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/22/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
2014 3890 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.
2014 3262 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVI / 423 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Chełmża.
2014 3215 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVI / 420 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym w 2014-2015 r.
2014 3010 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LV / 416 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2879 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LIV/409/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2780 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII / 404 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018
2014 2781 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII / 405 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2401 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/401/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2402 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/402/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice
2014 2069 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/388/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zalesie.
2014 840 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/359/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 841 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/361/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2013 3949 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/321/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2014 r.
2013 3756 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/320/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Chełmża.
2013 3246 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/314/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia Grodno).
2013 3234 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/317/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3026 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża.
2013 2804 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża.
2013 2805 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Kuczwały.
2013 2792 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża.
2013 2519 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zelgno.
2013 2355 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia Morczyny).
2013 2072 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2073 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2013 2074 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża.
2013 1843 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie miejscowości Pluskowęsy.
2013 1452 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo.
2013 1043 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.
2013 1061 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/238/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmża.
2013 1062 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełmża.
2012 3494 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Dźwierzno i Kiełbasin w gminie Chełmża z przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa i elektrowni wiatrowych.
2012 3495 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmża, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków
2012 3369 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3370 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3367 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 3368 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.
2012 3375 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3376 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze gminy Chełmża.
2012 3373 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3374 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2513 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 2514 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2519 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2006 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2007 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/189/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga.
2012 2008 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/190/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 września 2012r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża
2012 1768 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża.
2012 964 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 520 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/103/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2012 r.
2012 465 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2012 9 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Głuchowo.
2011 3385 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/113/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Nowa Chełmża.
2011 3386 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/119/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2772 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze gminy Chełmża.
2011 2773 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2433 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2432 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2434 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2436 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Pluskowęsy.
2011 2435 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/84/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 2006 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2007 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1928 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 2 września 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Brąchnówko, Gmina Chełmża.
2011 1659 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 1508 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kiełbasin w Gminie Chełmża z przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa i elektrowni wiatrowych.
2011 1509 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Skąpe w Gminie Chełmża z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych.
2011 1043 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice w Gminie Chełmża.
2011 741 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Skąpe
2011 698 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chełmża.
2011 352 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010r. uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2011 r.
2010 2304 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 473 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2303 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 472 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 2305 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 474 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2307 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 478 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających gminie Chełmża oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2306 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 475 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r. na obszarze gminy Chełmża
2010 1989 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LXIII/463/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 4 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta
2010 1832 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LX/439/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2010 1083 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/377/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1082 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/375/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 1085 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/381/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1084 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/378/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Chełmża.
2010 796 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/349/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, Gmina Chełmża.
2010 702 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr LI/344/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chełmża na lata 2008-2012.
2010 448 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 449 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 9 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/315/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy Chełmża.
2009 1950 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1951 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1952 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2009 1660 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/298/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełmża
2009 1659 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/293/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chełmża
2009 1662 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/303/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2009 1661 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/300/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Dziemiony, gmina Chełmża
2009 1578 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Głuchowo
2009 1556 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga
2009 1401 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/260/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Kończewice.
2009 1148 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1149 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 725 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 724 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Chełmża
2009 228 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmża na 2009 r.