Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 231

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5799 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/83/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 5303 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/75/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 4717 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/70/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 4440 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 4441 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytoń oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 4304 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 3646 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/55/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3647 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/54/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym Klubie Senior+
2019 2803 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytoń w roku 2019”
2019 2810 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/48/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/37/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytoń w roku 2019”.
2019 2811 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior+ w Stróżewie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 2762 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 2358 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów Gminy Bytoń
2019 2183 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 1622 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 673 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 674 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 422 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bytoń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2018 6929 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6928 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6827 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 6780 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2019 rok.
2018 6178 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2018 6177 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2018 6182 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 6179 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II /12/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2018 6183 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6181 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2018 6180 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2018 6140 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 5996 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Stróżewie
2018 5773 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 5423 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 5425 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/289/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bytoń.
2018 5082 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/287/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytoń
2018 5081 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/286/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytoń
2018 5083 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/288/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bytoń
2018 5085 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/289/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bytoń
2018 5084 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/290/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 4193 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 4060 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4061 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków
2018 4062 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasenta i ustalenia inkasa za opróżnianie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne
2018 3972 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 3731 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 3021 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytoń w roku 2018”
2018 3027 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Morzycach prowadzonym przez Gminę Bytoń.
2018 3028 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/250/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytoń w roku 2018”.
2018 2946 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 2947 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Bytoń za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2306 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2245 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 1898 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1741 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 881 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 144 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 145 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2018 rok.
2017 5145 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bytoń
2017 5144 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bytoń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5147 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń na lata 2018-2022
2017 5146 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń
2017 5046 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 4858 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2017 4857 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2017 4847 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2017 4861 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2017 4860 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2017 4859 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVIII/151/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Bytoń
2017 4025 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bytoń
2017 3968 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 3691 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 3285 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 3211 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 2744 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 2367 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 1927 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1515 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 848 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 648 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 316 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 317 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2017 rok.
2017 256 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/172/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawiew sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Morzycach
2017 257 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2016r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 4573 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 4104 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2016 4105 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2016 4100 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2016 4103 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń .
2016 4108 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich pobierania.
2016 4109 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 4106 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2016 4107 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Bytoń
2016 3599 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 3370 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 2606 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytoń
2016 2607 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Witowie wchodzącej w skład Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu oraz dokonania zmian w statucie Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
2016 2608 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 1483 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta i ustalenia inkasa za opróżnianie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne
2016 1484 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Bytoń
2016 1471 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 1458 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 1402 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bytoń" oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Bytoń"
2016 585 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytoń
2016 584 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/105/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 586 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/ 104 /2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 588 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bytoń
2016 587 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/101/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bytoń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 370 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI /89/ 2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2016 rok.
2016 305 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Bytoniu i nadania jej statutu
2016 304 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Bytoń
2016 307 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 306 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bytoń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2015 4563 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru na terenie gminy Bytoń
2015 4434 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4435 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenie inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków
2015 4433 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2015 4427 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4428 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4425 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru na terenie gminy Bytoń
2015 4426 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytoń
2015 4431 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 4432 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 4429 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 4430 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3617 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr NR IX/59/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2015 3616 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń.
2015 3615 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2015 3620 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2015 3619 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń.
2015 3618 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń.
2015 3565 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 3160 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 2539 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Bytoń.
2015 2540 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VII/ 50 /2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 2541 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr Nr VII/46/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 września 2012 roku w sprawie obwodów głosowania.
2015 2129 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 2130 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2015 2131 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Morzycach
2015 1256 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 marca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń
2015 1257 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 707 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Bytoniu oraz nadania jej statutu.
2015 541 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
2015 542 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/ 25 /2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 55 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/ 10/ 2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2015 rok
2015 56 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 3482 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2014 3481 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń.
2014 3480 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2014 3485 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 3484 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń.
2014 3483 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń
2014 2913 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2914 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2346 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2347 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2014 2242 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2241 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/125/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń.
2014 2244 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2243 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1907 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 1685 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 1686 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059; ze zm.)
2014 851 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
2014 744 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/ 167/ 2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2014 rok.
2013 4089 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2013 4088 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2013 4091 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń
2013 4090 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/ 2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń .
2013 4055 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2013 4056 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2013 4057 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń
2013 2842 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2591 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bytoń.
2013 1810 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 marca 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały nr IV/26/03 Rady Gminy Bytoń z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży alkoholu zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Bytoń
2013 1811 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1812 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bytoń
2013 1179 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/125/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń
2013 684 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2013 rok.
2013 552 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 551 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 554 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 553 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 494 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bytoń warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3655 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu „Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu”
2012 3438 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2012 3439 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2012 3440 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń.
2012 3283 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2012 3284 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń.
2012 3285 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. Akt o utworzeniu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu”
2012 2257 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2012 rok.
2012 2261 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2262 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 889 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XII/67/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bytoń.
2011 2989 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze gminy Bytoń
2011 2990 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie gminy Bytoń
2011 2987 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń
2011 2988 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń
2011 2993 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń
2011 2994 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/28/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2991 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń
2011 2992 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bytoń
2011 2572 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1458 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/28/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 729 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2011 rok
2011 616 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń.
2011 617 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 533 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
2010 2899 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytoń.
2010 2695 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2010 2694 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2010 2693 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/182/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bytoń lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 2696 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2010 2699 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń
2010 2698 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/190 /10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2010 2697 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń
2010 2505 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytoń
2010 1552 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń.
2010 1553 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 543 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytoń na 2010 r.
2010 390 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bytoń uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących mienie samorządowe gminy Bytoń
2010 348 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
2009 2353 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń
2009 2354 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie gminy Bytoń
2009 2355 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń
2009 2006 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bytoń
2009 2005 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2007 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1129 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/106/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 615 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XIX/92/08 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytoń na 2009 r.
2009 581 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/97/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Bytoń.