Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 206

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5558 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 5559 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
2019 4508 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4509 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 3752 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 3751 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3754 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
2019 3753 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2974 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 2975 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 1790 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1789 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1792 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1791 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 989 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 990 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 991 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2018 6858 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6859 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6860 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
2018 6824 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 6514 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 5983 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5982 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 r.
2018 5985 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 5984 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 5599 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 5013 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 4901 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/290/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzuze.
2018 4902 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzuze
2018 4815 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 4731 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 4700 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4042 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 3754 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 3116 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 2939 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 2938 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 2268 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2269 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 1427 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 1428 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/251/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1429 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze na 2018 rok
2018 769 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 307 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2018 308 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018
2017 5263 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 5080 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 r.
2017 5081 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 5082 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 4447 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 4448 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzuze
2017 3877 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3878 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3879 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3874 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3875 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3876 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3880 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3884 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3885 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Brzuze liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 3886 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 3881 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3882 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3883 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3448 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem.
2017 3447 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 204/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radzynku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radzynku.
2017 3449 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ugoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ugoszczu.
2017 3451 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 3450 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trąbinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trąbinie.
2017 3245 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 3096 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 2666 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 2496 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 1982 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 1865 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 1866 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, nauczyciela wspomagającego i asystenta nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzuze.
2017 1867 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw"
2017 1011 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 291 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017
2016 4883 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 4884 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 4558 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 4557 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 4556 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 r.
2016 4559 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze
2016 4562 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z budynku wielolokalowego nr 1 w Ostrowitem oraz z budynku wielolokalowego nr 26 w Ugoszczu stanowiących własność Gminy Brzuze
2016 4561 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 4560 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 3763 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 3603 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 3211 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 3040 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 3041 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3010 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 2877 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 2876 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2879 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
2016 2878 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2016 2588 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze.
2016 2587 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2590 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze.
2016 2589 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze.
2016 2584 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 2583 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.
2016 2586 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2016 2585 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1463 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 471 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 205 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2016 206 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016
2015 3812 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3811 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3810 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 r.
2015 3815 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały
2015 3814 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 3813 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
2015 3403 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2015 3404 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 3014 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 2724 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2725 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
2015 2726 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 2439 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
2015 2440 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 2135 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 2136 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1688 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 1547 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 1288 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 1235 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1236 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1237 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2015 397 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzuze i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 112 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015
2014 3652 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 r.
2014 3653 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3654 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 2820 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/14 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze
2014 2548 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno-wędkarskich położonych na terenie Gminy Brzuze.
2014 2549 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1321 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 556 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 151 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014
2013 3789 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3790 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3791 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 r.
2013 3014 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych będących własnością gminy Brzuze
2013 3013 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 3016 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze
2013 3015 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2624 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
2013 2206 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2207 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2013 2164 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2013 1678 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2013 1679 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1122 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1123 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
2013 1124 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze
2013 557 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.
2013 299 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 298 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2013 300 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze.
2013 302 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Brzuze.
2013 301 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze.
2012 2818 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 2817 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 2820 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII /134/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 2819 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 r.
2012 2600 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/129/12 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1382 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2012 528 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/93/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brzuze.
2012 140 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Ostrowitem prowadzone przez Gminę Brzuze.
2012 141 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012.
2011 3053 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3052 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3055 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
2011 3054 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 r.
2011 2066 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VII/55 /11 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Ostrowitem prowadzone przez Gminę Brzuze
2011 2043 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 858 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV / 38 / 11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały
2011 766 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 767 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 768 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 369 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III / 27 / 2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2011
2010 2867 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r.
2010 2868 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2869 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2134 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1320 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 540 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 255 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/87/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem
2010 257 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 należących do gminy Brzuze
2010 256 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 należących do gminy Brzuze
2010 89 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 90 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 2551 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2550 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010 r.
2009 2552 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2098 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2099 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Brzuze
2009 976 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 867 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 203 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 68 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzuze