Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5378 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Brzoziu
2019 5305 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 5304 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Brzozie instrumentem płatniczym
2019 5307 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
2019 5306 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę XXI/104/2009 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4475 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 3772 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 3773 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozie oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 3774 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3362 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 3323 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brzozie”
2019 3277 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzozie.
2019 2158 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 1230 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brzozie.
2019 630 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mały Głęboczek.
2019 631 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sugajno.
2019 632 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świecie.
2019 629 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małe Leźno.
2019 626 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jajkowo.
2019 627 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzozie.
2019 628 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Janówko.
2019 637 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
2019 638 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 639 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10//2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 636 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zembrze.
2019 633 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Trepki.
2019 634 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wielki Głęboczek.
2019 635 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wielkie Leźno.
2019 234 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 231 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2019 43 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2018 6999 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Brzozie
2018 6952 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6953 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/ 16//2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6951 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14//2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6950 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Brzozie
2018 6563 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
2018 6564 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 6538 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzozie w 2019 roku.
2018 5496 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 5153 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozie
2018 5049 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 5050 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 4533 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 4410 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brzozie.
2018 3165 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 3163 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozie
2018 3164 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Brzozie
2018 2193 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
2018 2201 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie
2018 2202 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2018 r.
2018 2143 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1348 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 1349 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 406 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 14 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 15 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 5309 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Leźno.
2017 5310 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Głęboczek.
2017 5308 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janówko.
2017 5306 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozie.
2017 5307 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jajkowo.
2017 5311 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sugajno.
2017 5315 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielki Głęboczek.
2017 5316 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zembrze.
2017 5314 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielkie Leźno.
2017 5312 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świecie.
2017 5313 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trepki.
2017 5218 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 4358 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 4359 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2017 4360 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 3989 2017-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 października 2017 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 3673 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 3204 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 2684 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/119/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 2618 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/122/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczycieli oraz zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie.
2017 1660 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 1482 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 1483 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brzozie, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1484 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1027 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2016 4938 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2016 4939 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2016 3839 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.
2016 3838 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 3842 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2016 3840 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - nagroda Wójta Gminy Brzozie, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania.
2016 3735 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Brzozie
2016 3320 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.
2016 3235 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2016 2191 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.
2016 2161 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2142 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie oraz uczęszczających do Gimnazjum w Brzoziu.
2016 2134 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Brzozie
2016 2132 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie.
2016 2133 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1431 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.
2016 646 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/71/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie.
2016 513 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2015 4488 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/124/2013 z dnia 03 czerwca 2013 r.
2015 4487 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzozie.
2015 4489 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/50/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2015 r.
2015 4491 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Brzozie.
2015 4490 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2015 3343 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 3344 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 2892 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/187/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu
2015 2242 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Brzozie.
2015 2197 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/129/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2013 roku.
2015 1714 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1715 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 972 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, punktów przy kryteriach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozie.
2015 148 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie organizacji i zasad finansowania bezpieczeństwa ratowniczo-gaśniczego oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i gminę oraz zasad jego wypłacania
2015 149 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2015
2014 3240 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2014 3241 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/192 /2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.
2014 3242 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
2014 2742 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu
2014 1946 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1112 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 674 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 673 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/112/2013 z dnia 20 marca 2013 roku.
2014 675 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 677 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 676 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 43 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2014
2013 3339 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2013 3338 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/129/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2013 roku
2013 3341 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3340 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
2013 2393 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2394 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII /137/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany treści wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2221 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie w zakresie przebiegu przez teren gminy trasy gazociągu DN300, relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie
2013 2149 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIX / 114 / 2013 Rady Gminy Brzozie dnia 20 marca 2013 r.
2013 2148 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 2151 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców.
2013 2150 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie
2013 1359 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzozie.
2013 1364 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2013 1324 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX /112/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1325 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1290 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Brzozie.
2013 1291 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ,  obowiązującej na terenie Gminy Brzozie.
2013 1274 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 833 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2013
2012 3845 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2012 3844 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Brzozie.
2012 3846 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3848 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII /106/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  niezamieszkałej.
2012 3847 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3493 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3113 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3114 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3115 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2759 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 2764 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.
2012 2765 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2242 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzozie.
2012 2243 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie.
2012 2244 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2183 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzozie
2012 2184 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzozie.
2012 170 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2012
2011 3304 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej.
2011 2842 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 2841 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2844 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 2843 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 1315 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzozie.
2011 1314 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzozie.
2011 1317 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 1316 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 269 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na rok 2011
2010 2275 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2276 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 2277 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzozie.
2010 2005 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVI/175/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Brzozie
2010 864 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 marca 2010r. w sprawie podziału gminy Brzozie na stałe obwody głosowania.
2010 267 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Brzozie i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 202 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na 2010 r.
2009 1947 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 1948 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 1949 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 1832 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzozie
2009 1717 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
2009 1301 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 663 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 284 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/100/2008 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na rok 2009