Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 178

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5374 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 5375 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo
2019 5376 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo
2019 4357 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 4326 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 r.
2019 3694 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 3660 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo„
2019 3661 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo"
2019 3662 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1629 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo
2019 1628 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 1631 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo
2019 1630 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 666 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2019 450 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 451 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 5498 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2018 5497 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 5500 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 5499 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2018 5086 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 4796 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Boniewo
2018 4797 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 4798 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo
2018 4476 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 3770 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/196/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 2173 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1369 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 1370 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 905 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 828 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2018 825 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2018 826 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo„
2018 827 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo
2018 330 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/166/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2018 331 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2017 4664 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 4534 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2017 4535 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 3948 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 3568 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 2723 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/146/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 1939 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/139/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1940 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/137/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 775 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 776 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Gminy Boniewo oraz Wójta Gminy Boniewo konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boniewo
2017 156 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2017 157 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2016 4096 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4095 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/113/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2016 4094 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/111/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 4099 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/118/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2016 4098 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/117/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 4097 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/115/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2016 3617 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/104/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 3618 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/106/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
2016 3619 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/107/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2787 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/100/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2016 2786 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 2789 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2788 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo
2016 2470 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 1455 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 1456 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/84/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2016-2020
2016 1457 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/89/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 443 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2016 444 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 367 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 -2020
2016 368 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 3573 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3488 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2015 3489 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 3486 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2015 3487 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3492 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów
2015 3499 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 3490 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo
2015 3491 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3154 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 2871 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek"
2015 2471 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 2468 2015-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 1952 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2015 1951 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 1954 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1953 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek"
2015 1250 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1251 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo
2015 1274 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 1249 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
2015 263 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 264 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2014 3520 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2014 3521 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2014 3522 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2942 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 26 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2014 2440 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2388 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2014 2389 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2014 1468 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020"
2014 418 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2013 3874 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/180/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 3875 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/181/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3876 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/182/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2013 3074 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo
2013 2774 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 2775 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo
2013 2091 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo
2013 1666 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013
2013 1600 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1599 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boniewo
2013 1601 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1603 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
2013 1602 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo
2013 495 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 3435 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/122/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3436 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2012 3437 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2568 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2569 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo
2012 1813 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jerzmanowo
2012 1812 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/98/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójczyk
2012 1814 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/100/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Leśny
2012 1816 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Rządowy
2012 1815 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin
2012 1808 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/94/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arciszewo
2012 1807 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Anielin
2012 1809 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bierzyn
2012 1811 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójec
2012 1810 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boniewo
2012 1823 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sieroszewo
2012 1822 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sarnowo
2012 1824 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sułkówek
2012 1826 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/112/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawice
2012 1825 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Paruszewska
2012 1818 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Wielkie
2012 1817 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Markowe
2012 1819 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Wielki
2012 1821 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otmianowo
2012 1820 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Mały
2012 1732 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1722 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/89/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1723 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 1256 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo
2012 1247 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIV/73/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 480 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/60/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2012 481 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/66/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2012 299 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo
2012 259 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012
2011 2744 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2011 2745 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2569 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/40/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo
2011 1368 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Boniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1369 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie
2011 921 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Boniewo Nr XXXVII/211/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 726 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2011
2010 2449 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2450 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2010 1308 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2010 1309 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie obwodów głosowania
2010 1193 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo
2010 593 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lutego 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2010 592 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2010 486 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boniewo.
2010 487 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2009 2295 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/153/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2009 2294 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/152/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2296 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/154/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2298 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/158/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 2297 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/155/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2009 1498 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.
2009 1392 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie.
2009 1105 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 1107 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 1106 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 745 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Boniewo
2009 744 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w Boniewie gmina Boniewo do kategorii dróg publicznych gminnych
2009 442 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na 2009 r.