Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 254

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5557 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bobrowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 5534 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/96/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2019 5535 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/98/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 4915 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Zgniłobłotach i nadania statutu
2019 4914 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4913 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2019 4916 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/87/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Zgniłobłotach
2019 4919 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/92/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego
2019 4918 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/91/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 4917 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/88/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4165 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buczek
2019 4166 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chojno
2019 4151 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/81/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 4136 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czekanowo
2019 4135 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budy
2019 4137 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka
2019 4139 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabówiec
2019 4138 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Drużyny
2019 4131 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2019 4130 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 4132 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego
2019 4134 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brudzawy
2019 4133 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bobrowo
2019 4140 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzybno
2019 4147 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wądzyn
2019 4146 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tylice
2019 4148 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wichulec
2019 4150 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zgniłobłoty
2019 4149 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymokłe
2019 4142 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszyny
2019 4141 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawki
2019 4143 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszyny Szlacheckie
2019 4145 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nieżywięć
2019 4144 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małki
2019 3396 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 2432 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2431 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2434 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 2433 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowo
2019 1641 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centrum miejscowości Bobrowo w gminie Bobrowo
2019 1642 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2019.”
2019 1643 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 915 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla zdolnych uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2019 808 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2019 r. wzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 807 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowo
2019 806 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Małki w gminie Bobrowo
2018 6894 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bobrowo
2018 6893 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 6896 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2018 6895 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 6015 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/9/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6014 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/8/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 6017 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/13/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 6016 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/10/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5381 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bobrowo
2018 5382 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 4732 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4733 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Bobrowo
2018 4734 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3879 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowo na lata 2018-2028
2018 3878 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowo oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
2018 3877 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2018 3880 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3883 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3882 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bobrowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania
2018 3881 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2900 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2901 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018.”
2018 2171 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2172 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1388 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1387 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/218 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018.”
2018 1390 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1389 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 699 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 700 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2017 5499 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/258/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 5500 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/260/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2018
2017 4914 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 4834 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 4835 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 4320 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 3720 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 3721 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 3722 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 3304 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Bobrowo
2017 3303 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2017 3305 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bobrowo
2017 3307 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 3306 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bobrowo
2017 2552 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/219/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 2301 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 1377 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bobrowo obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i ilości uzyskanych punktów
2017 1376 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1379 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 1378 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 815 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/195/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2016 4920 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyn
2016 4919 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/186/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 4922 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/188/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2017
2016 4921 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bobrowo i Chojno w Gminie Bobrowo
2016 4486 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/181/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 4483 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/172/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2016 4484 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/175/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 4485 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 4286 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/178/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4287 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/179/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 3785 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIX/171/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3470 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2016 3469 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8
2016 3471 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bobrowo
2016 3473 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2016 3472 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 2909 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/159/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 2148 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/155/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 2018 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV/143/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy Bobrowo
2016 1890 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/137/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1889 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/136/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1891 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/139/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8
2016 1893 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/145/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1892 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/141/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Nieżywięć
2016 1070 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2016 1071 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/126/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2016 1072 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/134/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 354 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/123/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2015 4659 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/120/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2016
2015 4660 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/112/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4658 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/118/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 4311 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/107/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 4310 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/108/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4309 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/109/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2015 4314 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 4313 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 4312 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/111/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 3283 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/94/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 3131 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3132 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/91/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 2908 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/85/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 2864 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VIII/82/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowo
2015 2865 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VIII/83/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2429 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/70/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 1944 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/63/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 1945 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/64/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1471 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1470 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/43/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe, lub na innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 1469 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 1474 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 1473 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/47/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2015 1472 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/45/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo
2015 913 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2015 914 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 204/2 w miejscowości Małki
2015 915 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/40/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 876 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/36/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 877 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 252 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/26/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 253 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/27/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2015 254 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/28/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 3932 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 3931 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2014 3934 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2014 3933 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/19/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 3627 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/11/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 3628 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/12/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3629 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/13/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3313 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 2764 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 2658 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2659 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2014r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Bobrowo
2014 2660 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2326 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2014 2327 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2328 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/352/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1945 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1655 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 956 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
2014 957 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 958 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 388 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 389 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 390 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowo
2014 23 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/306/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowo na rok 2014
2013 4026 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 4025 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojno
2013 4028 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 4027 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3036 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/288/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowo
2013 2695 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czekanowo
2013 2694 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Budy
2013 2697 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Bobrowo oraz zasad jej stosowania
2013 2696 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2275 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bobrowo
2013 2276 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk spalarni zwłok zwierząt na terenie Gminy Bobrowo
2013 1321 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2013 1322 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1323 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 876 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2013 877 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 878 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 574 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 207 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/218/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 206 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo
2013 208 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/219/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wzamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 210 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/217/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 209 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/228/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2013
2012 3145 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3144 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/214/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3146 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/212/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 3148 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/206/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3147 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/209/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2012 2489 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/200/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2038 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/191/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 2039 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/192/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 1930 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1706 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/173/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 1707 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/174/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 1558 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/162/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2012 1559 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/165/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bobrowo
2012 709 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów oraz warunków i sposobu przyznawania zasiłków zdrowotnych z Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli
2012 466 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/132/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 467 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/133/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowo na lata 2012-2016
2012 59 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/129/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2012
2012 1 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XII/ 120/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowo
2011 2906 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 2907 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/114/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2908 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/115/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości , informacji w sprawie podatku rolnego , informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
2011 1998 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1819 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty targowej
2011 1757 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka
2011 1756 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czekanowo
2011 1758 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drużyny
2011 1760 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybno
2011 1759 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabówiec
2011 1752 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brudzawy
2011 1751 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrowo
2011 1753 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buczek
2011 1755 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chojno
2011 1754 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy
2011 1767 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/81/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wądzyn
2011 1766 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/80/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylice
2011 1768 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/82/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wichulec
2011 1770 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/84/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgniłobłoty
2011 1769 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/83/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymokłe
2011 1762 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszyny
2011 1761 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawki
2011 1763 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszyny Szlacheckie
2011 1765 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieżywięć
2011 1764 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małki
2011 1012 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Bobrowo
2011 639 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bobrowo.
2011 638 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Bobrowo
2011 641 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr Nr IV/34/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
2011 640 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za rok 2010
2011 279 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/25/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2011
2011 270 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bobrowo”