Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4999 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 4864 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 4865 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 4427 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 4406 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego.
2019 4189 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 4190 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4191 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2019 4155 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2019 4156 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.
2019 2165 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki
2019 2166 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2019 r.
2019 2167 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe , o których mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.”
2019 1174 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 912 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2019 881 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki.
2019 764 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 761 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 760 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 380 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 6734 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 6735 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6737 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 6736 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2018 6561 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 6560 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5686 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2018 5687 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 5684 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5685 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 5690 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowniki
2018 5691 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 5688 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5689 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5054 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 5055 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowniki oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bobrowniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4504 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 4505 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowniki oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bobrowniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3948 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 3947 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3950 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków całkowitego zwolnienia od ponoszonej opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3949 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.
2018 3514 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.
2018 3513 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków całkowitego zwolnienia od ponoszonej opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3516 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 3515 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3510 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odpłatności za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Bobrownikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3509 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/208/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bobrownikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2018 3512 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bobrowniki.
2018 3511 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego ,,Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2018 3098 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok
2018 3097 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2018 3100 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bobrownikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2018 3099 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odpłatności za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Bobrownikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 2440 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2441 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 1637 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1636 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki w 2018 r.
2018 1639 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 1638 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 816 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/191/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 748 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 749 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz trybu postępowania.
2018 750 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 231 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, wysokości stypendiów sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2018 233 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2018 235 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2017 5351 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 5352 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz trybu postępowania.
2017 4369 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 4368 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2017 4367 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4372 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4371 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 4370 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3988 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 3457 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Bobrowniki
2017 3458 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Bobrowniki
2017 3459 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 2420 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2017 2421 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 2438 2017-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/76/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2017 2059 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 1217 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bobrowniki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1216 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1219 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok
2017 1218 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 765 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem
2017 764 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 767 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 766 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 381 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki
2017 228 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 227 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2017 229 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2017 231 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 230 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4719 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 4720 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białe Błota
2016 3845 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 3846 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3843 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3844 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 3847 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3850 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3851 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2016 3848 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2016 3849 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dot. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3266 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2016r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.
2016 3265 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok.
2016 3268 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3267 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2647 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2646 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2649 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok.
2016 2648 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2016 1995 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 1988 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki.
2016 1390 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2016 1391 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok.
2016 1392 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1389 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2016 949 2016-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.
2016 932 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2016 833 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 834 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 407 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2016 408 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 280 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2016 281 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 282 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 4557 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 4558 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3654 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3653 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2015 3652 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3657 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały
2015 3660 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach
2015 3659 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3658 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 3082 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok.
2015 3083 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 2393 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok.
2015 1872 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1871 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2015 1874 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2015 1873 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok.
2015 1316 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 1320 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej
2015 881 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 749 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.
2015 713 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie poboru podatku podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psa od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 714 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bobrowniki
2015 374 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 300 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2015 301 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 3288 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3287 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3286 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 3289 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2015
2014 3292 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 3291 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2014 3290 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2492 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 1871 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 1672 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/139/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 983 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 984 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 906 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach prowadzonym przez Gminę Bobrowniki
2014 70 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 22 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok
2014 3 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 3456 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3455 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3454 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok
2013 3459 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2013 3458 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3457 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2014
2013 2216 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XV/107/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2217 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XV/108/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2013 2218 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XV/109/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1589 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2013 1620 2013-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.
2013 1519 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1520 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 617 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 618 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnej stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 619 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bobrowniki .
2013 573 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2012 3012 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/76/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013.
2012 3011 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/75/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3010 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/74/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3015 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2012 3014 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/73/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3013 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2933 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2934 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2012 2567 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/71/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Gmina Bobrowniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2265 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1611 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr X/66/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1246 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/60/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.
2012 521 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 336 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach.
2012 297 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2668 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2615 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2614 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2617 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2616 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2012.
2011 1634 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach
2011 1396 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 835 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 836 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 837 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Bobrowniki
2011 152 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 roku Nr XXVIII/176/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 128 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na rok 2011
2010 2752 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 2557 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2556 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2559 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2010 2558 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 1981 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Bobrowniki wykraczające poza podstawę programową.
2010 605 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2010 328 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r.
2010 25 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 26 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 2348 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2347 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2009 2346 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 2349 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2351 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2352 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2350 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 1786 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/135/09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2009r. W sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Bobrowniki
2009 1787 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego
2009 1500 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XX126/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w gminie Bobrowniki
2009 1501 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/130/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina Bobrowniki.
2009 967 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego
2009 616 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007
2009 333 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej podstawy programowej za korzystanie z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach.
2009 193 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Bobrowniki na rok 2009
2009 26 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym