Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 437

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5995 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.154.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka
2019 5994 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.153.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon.
2019 5997 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.156.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec
2019 5996 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.155.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka
2019 4692 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.124.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 4691 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 4694 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.130.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele.
2019 4693 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.129.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota
2019 4491 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4192 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.116.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota
2019 3847 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.105.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3846 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.104.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2019 3845 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.103.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec
2019 3850 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Białe Błota.
2019 3849 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3848 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.107.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2019 3229 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.85.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3230 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3231 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.90.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i również trybu ich powołania
2019 2788 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.65.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
2019 2789 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.72.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach
2019 2790 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.73.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2157 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.44.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2002 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.46.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
2019 2003 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.47.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
2019 2000 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
2019 2001 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.43.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.
2019 2006 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.50.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2019 2007 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.56.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2019 2004 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.48.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2005 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.49.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec
2019 1376 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.23.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2019 1377 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.24.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2019 1378 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.37.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota
2019 908 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 877 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.14.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2019 876 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.13.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 875 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.9.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele
2019 874 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.8.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych
2019 873 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.5.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 872 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
2019 871 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.3.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
2019 69 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.135.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon
2019 68 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.134.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2019 67 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.133.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 70 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
2018 6258 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.127.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6257 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.126.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6256 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.125.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 5379 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr RGK. 0007.100.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota
2018 5380 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.105.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
2018 4666 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.82.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2018 4667 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.83.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota
2018 4664 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.73.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 4665 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.75.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
2018 4670 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.76.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców
2018 4671 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.85.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
2018 4668 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.84.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2018 4669 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK 0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
2018 3817 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.67.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3818 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.68.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.
2018 3605 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.55.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2018 3604 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.56.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
2018 3603 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.64.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.
2018 3606 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.54.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2018 3609 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.59.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
2018 3608 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.58.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3607 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2018 3109 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.38.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
2018 3031 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.36.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3032 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.37.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2018 3033 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.48.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.
2018 2318 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.31.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2018 1999 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.15.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2018 2000 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.16.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2018 1997 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.10.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.
2018 1998 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.14.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
2018 2001 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.17.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.
2018 2004 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.20.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2018 2042 2018-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
2018 2002 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.18.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2018 2003 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.19.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2018 684 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
2018 685 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialne.
2018 273 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018.
2018 274 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr rgk.0007.189.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.
2018 275 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.190.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2017 5093 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.149.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2017 5092 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.147.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 5094 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.150.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2017 5096 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.152.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon.
2017 5095 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.151.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2017 5088 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.142.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 5087 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.157.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.
2017 5089 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.143.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.
2017 5091 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 5090 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.144.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2017 5097 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.153.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice.
2017 5104 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.165.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2017 5103 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.162.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka.
2017 5105 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.167.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
2017 5122 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.160.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki.
2017 5121 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.159.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Prądki.
2017 5099 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.155.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ciele.
2017 5098 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.154.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński.
2017 5100 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.156.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo.
2017 5102 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.161.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec.
2017 5101 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.158.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec.
2017 4330 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.135.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.
2017 4331 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.127.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 4332 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.131.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2017 3436 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2017 3404 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.115.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2017 3405 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.116.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2017 2810 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec w gminie Białe Błota.
2017 2811 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.93.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z  mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw.
2017 2457 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.71.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.
2017 2431 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.60.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2017 2432 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.62.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce.
2017 2433 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.63.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.
2017 1772 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.34.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota.
2017 1773 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.36.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1774 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.41.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2017 1064 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.17.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Białe Błota na lata 2017-2020.
2017 987 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.14.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
2017 988 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.15.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
2017 989 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.25.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2017 459 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2017 460 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.9.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2017 109 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.137.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec
2017 108 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.135.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 107 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.131.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 112 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2017 111 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.139.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.
2017 110 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok
2016 4742 2016-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
2016 4664 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.126.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2016 4663 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 4691 2016-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2016 4690 2016-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2016 3694 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2016 3693 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.99.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.
2016 3692 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.98.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 3697 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.111.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 3696 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.110.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2016 3695 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
2016 3120 2016-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2016 3042 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.88.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.
2016 3043 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.86.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2016 2311 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.62.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.
2016 2312 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.63.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
2016 2313 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.67.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2016 1826 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.52.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 1827 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.53.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon.
2016 1828 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.54.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.
2016 1584 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.45.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1585 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.46.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
2016 1225 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.32.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1226 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.33.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1224 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.31.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1222 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.28.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
2016 1223 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.30.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1230 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.40.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .
2016 1231 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.44.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
2016 1229 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.37.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2016 1227 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.35.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 1228 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.36.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2016 864 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2016 445 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.3.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
2016 446 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 447 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.13.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2016 61 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok.
2016 62 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.153.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 63 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.154.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2015 4503 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.143.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .
2015 3860 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.122.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.
2015 3861 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.130.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 3859 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.121.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3857 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.119.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3858 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
2015 3865 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3866 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.141.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 3864 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.139.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 3862 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.133.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2015 3863 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.134.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2015 3054 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.107.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 3055 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.108.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.
2015 3052 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2015 3053 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2015 3058 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.115.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2015 3059 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.117.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 3056 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2015 3057 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.114.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2015 2629 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.88.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2015 2628 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.86.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2015 2631 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.95.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice.
2015 2630 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.94.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2015 2379 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.78.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.
2015 2380 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.79.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.
2015 2329 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.81.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2015 2330 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.82.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat.
2015 2331 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.83.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
2015 1771 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.68.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
2015 1772 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.69.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1770 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.63.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.
2015 1643 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.54.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2015 1644 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.55.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2015 1645 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.56.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2015 1573 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.43.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2015 1574 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.45.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2015 1233 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.31.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 1234 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.32.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 651 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2015 381 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.
2015 382 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.7.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota.
2015 383 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.8.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2015 203 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.167.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 118 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.166.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
2015 117 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.164.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .
2015 116 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.161.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2014 3789 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.157.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 3167 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.139.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota.
2014 3130 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.130.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 3129 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.129.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
2014 3131 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007138.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.
2014 3133 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.142.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.
2014 3132 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2014 2888 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.119.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 2889 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014r. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2014 2890 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży
2014 2728 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 2755 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2014r. sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
2014 2476 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 2475 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.99.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2478 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.108.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota.
2014 2477 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.107.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota.
2014 1994 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.91.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2014 1993 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.90.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.
2014 1992 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.
2014 2087 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2086 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2014 1995 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.92.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
2014 1796 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.77.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2014 1797 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.78.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo.
2014 1812 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2014 1558 2014-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
2014 1488 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.
2014 1483 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.61.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 1489 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
2014 1491 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
2014 1490 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 1232 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.46.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota.
2014 1231 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.38.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2014 1230 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.32.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2014 1260 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
2014 1259 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2014 1258 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
2014 755 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.20.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 756 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
2014 483 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.10.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.
2014 484 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.13.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy i w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 433 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.
2014 434 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.
2014 435 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.7.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.
2014 47 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2013 4236 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2013 4237 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.150.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.
2013 4051 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.134.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.
2013 4050 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.127.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4052 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.135.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2013 4054 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.137.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota.
2013 4053 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.136.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.
2013 3349 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.104.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3348 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.102.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2013 3351 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.106.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Białe Błota.
2013 3350 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.105.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota
2013 3345 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.99.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3344 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.98.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3347 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
2013 3346 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2013 3352 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.110.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2013 3358 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2014 rok
2013 3357 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.115.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński
2013 3360 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.125.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013 3359 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.124.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r.
2013 3354 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota
2013 3353 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.111.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele
2013 3356 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.114/2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2013 3355 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2013 2782 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec
2013 2781 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.86.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2013 2784 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.92.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota .
2013 2783 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.90.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński
2013 2500 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.61.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota
2013 2501 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.63.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota
2013 2502 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.68.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2013 1893 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.46.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2013 1894 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.47.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1895 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2013 1365 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
2013 1366 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.28.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1367 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1057 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.20.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1058 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota
2013 915 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 670 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania
2013 669 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.5.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki
2013 672 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.13.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2013 671 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.7.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortownia i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota
2013 313 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.163.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 314 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.164.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 60 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.160.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
2013 61 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.161.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 62 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.162.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2012 3419 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.154.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki
2012 3418 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.149.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota.
2012 3417 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3424 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.152.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota
2012 3421 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.156.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2012 3420 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.155.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2012 2668 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.131.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.
2012 2669 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.132.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 2652 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.111.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 2667 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.144.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2013 rok
2012 2672 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.139.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota
2012 2673 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze
2012 2670 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.133.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2671 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.138.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka
2012 2121 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2120 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.114.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota
2012 2119 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2124 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
2012 2123 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.122.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
2012 2122 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.121.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota
2012 1864 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.98.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota
2012 1863 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.96.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.
2012 1862 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.95.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, Gmina Białe Błota
2012 1865 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.99.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice
2012 1868 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.103.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
2012 1867 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1866 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński
2012 1308 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.57.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele
2012 1309 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.58.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2012 996 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.38.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
2012 997 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.41.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota
2012 713 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.20.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn Krajeński
2012 714 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2012 663 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota
2012 421 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach.
2012 422 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.7.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
2012 152 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.180.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutu
2012 153 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2012 150 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 151 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu
2012 154 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.186.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
2012 157 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.189.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2012 158 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.194.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
2012 155 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.187.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2012 156 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.188.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki
2011 3312 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.172.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat
2011 3313 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.173.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat
2011 3314 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.174.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w spawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach
2011 2812 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.007.161.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2811 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.160.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.
2011 2810 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.159.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 rok
2011 2815 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
2011 2814 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.163.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2813 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.162.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2012 rok
2011 2573 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.150.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat
2011 2395 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.147.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka
2011 2394 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec
2011 2393 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota
2011 2396 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.148.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki
2011 2399 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.156.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2011 2398 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.151.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 2397 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.149.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat
2011 2242 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.134.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1987 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2011 1924 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.110.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota na lata 2011-2015.
2011 1302 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.79.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2011 1303 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1184 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/517/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”
2011 1179 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/538/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota
2011 1109 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.69.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota
2011 776 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowisk.
2011 777 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.57.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2011 612 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Białe Błota na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 613 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2011 614 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
2011 436 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 155 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota
2011 104 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 3000 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3001 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
2010 2235 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/547/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w gminie Białe Błota
2010 2234 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/545/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Białe Błota
2010 2236 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/555/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2238 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/557/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 r.
2010 2237 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/556/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2133 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/532/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2010r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach
2010 2113 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/537/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2010 1831 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/526/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
2010 1830 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/525/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2010 1621 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
2010 1620 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/468/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Zabytkowej, Antoniego Przysieckiego i Strumykowej we wsi Przyłęki, gmina Białe Błota
2010 1496 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/470/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Czerskiej, Jutrzenki, Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota
2010 1497 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/514/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2010 1323 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/507/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe okręgi wyborcze.
2010 1149 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/494/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2010 866 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/477/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 787 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/464/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
2010 788 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/465/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zwolnień z opłat i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg.
2010 389 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 5/Dp/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Białe Błota na 2010 r. oraz załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie kwoty długu
2010 100 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/447/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.
2009 2381 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/440/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2380 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2379 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/438/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 2382 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/441/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2385 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/444/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu
2009 2384 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/443/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota
2009 2383 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/442/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego za 2010 r.
2009 1819 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym
2009 1551 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 1552 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 1349 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota
2009 1348 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/380/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1260 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/374/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ustalenia odpłatności za posiłki przyznane w ramach programu
2009 1258 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
2009 1259 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania
2009 584 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/327/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola gminnego w Białych Błotach.
2009 474 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 475 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/337/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 457 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie gminy Białe Błota.
2009 159 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 5/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 1 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Białe Błota na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 87 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/308/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 grudnia 2008r. nr XXVII/308/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r
2009 73 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
2009 72 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych