Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 270

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5764 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.81.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5763 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.79.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 5766 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.83.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5765 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.82.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2019 5404 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI.76.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 4714 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X.70.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 4715 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X.73.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 4252 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX.68.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 4005 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4006 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 3968 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baruchowo
2019 3211 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII.55.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2019
2019 3212 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII.58.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3213 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII.59.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2019-2023”
2019 2373 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 2347 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1932 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenie granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1931 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 1933 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2019
2019 1935 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr v.46.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo
2019 1934 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
2019 1044 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
2019 1045 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.33.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1042 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 1043 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.31.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
2019 1046 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1049 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.37.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkoły środkami komunikacji publicznej
2019 1050 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.38.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2019-2023”
2019 1047 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.35.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1048 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.36.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków
2018 7005 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2019 rok
2018 7006 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo
2018 7007 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
2018 6510 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6509 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 6511 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 6513 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Baruchowo
2018 6512 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków
2018 5869 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.338.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5868 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.337.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
2018 5871 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.340.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 5870 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.339.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 5561 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.329.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2018 5560 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.327.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
2018 5562 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.330.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2018 5564 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.332.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 5563 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.331.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2018 5190 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII.325.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4592 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.320.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
2018 4591 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.317.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baruchowo
2018 4590 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.316.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4595 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.324.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4594 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.323.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo
2018 4593 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.322.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 4052 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.314.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4053 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.315.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baruchowo
2018 3684 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV.307.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 3685 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV.310.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baruchowo
2018 3686 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV.313.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baruchowo
2018 3101 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV.305.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baruchowo na rok 2018
2018 3102 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV.306.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 2819 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.298.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 2820 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.299.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2821 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.302.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Baruchowo instrumentem płatniczym
2018 2273 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII.288.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 2274 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII.289.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1431 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.283.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1430 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.280.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 1433 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.285.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2018
2018 1432 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.284.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec 2018, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 489 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL.273.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 490 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL.275.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 491 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL.276.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.264.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2018
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.263.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.271.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baruchowo" i  "Zasłużony dla Gminy Baruchowo"
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.269.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków
2017 5358 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 66.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2017
2017 5025 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.258.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2017 5024 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.255.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 5026 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.259.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2017 5028 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.261.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 5027 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2017 4037 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.251.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 4038 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.253.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na obwody głosowania
2017 4039 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.254.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2017 3713 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.245.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 3714 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.249.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3213 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.241.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 3214 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.242.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baruchowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum w Baruchowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Baruchowie
2017 3215 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.244.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2017
2017 3095 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV.240.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3083 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV.233.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 3084 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV.235.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baruchowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum w Baruchowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Baruchowie
2017 2592 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII.228.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 2593 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII.232.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo
2017 2315 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 2202 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 1325 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.209.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1326 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.213.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2017
2017 703 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.203.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 704 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.208.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2016 4970 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.195.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2017
2016 4969 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.194.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 4972 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.200.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2016 4971 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.199.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4781 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI.192.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
2016 4782 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI.193.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
2016 4344 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.183.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2016 4343 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.182.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2016 4345 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.184.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2016 4347 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.189.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 4346 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.185.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 3579 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIV.175.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 3219 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII.173.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 2897 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII.169.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 2222 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.166.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
2016 2221 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.167.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
2016 2220 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.168.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2225 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.157.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 2224 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.164.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo
2016 2223 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.165.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1909 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX.155.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 1674 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 1296 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczaniami przynależnymi
2016 1299 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 734 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII.130.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2016 rok
2016 735 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII.132.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2016 470 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 364 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV.123.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Baruchowo na lata 2016-2019
2016 250 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV.117.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2016 251 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2015 4155 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.112.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2015 4156 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.113.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 4157 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.115.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2015 4151 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.107.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 4150 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.105.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4149 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.104.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4154 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.111.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2015 4153 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2015 4152 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.109.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2015 3194 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.94.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2015 3195 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.95.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3192 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.89.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 3193 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.93.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3198 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.98.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
2015 3199 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.99.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości
2015 3196 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.96.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3197 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.97.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 2809 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 2810 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.82.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2811 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
2015 2526 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr X.73.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 2527 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
2015 2528 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr X.77.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Skrzyneckim
2015 1971 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX.63.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1972 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX.66.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1973 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX.67.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1675 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1676 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2015 1677 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
2015 1543 2015-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1489 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII.48.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 907 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 908 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 909 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.46.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 523 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 235 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV.28.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 184 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 9 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III.21.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w spawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2015 10 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III.26.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 3738 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 3739 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym”
2014 3303 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.290.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2014 3302 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.289.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2014 3301 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.287.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 3306 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.298.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3305 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.292.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3304 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.291.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2014 2843 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV.279.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2714 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.277.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2617 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.272.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
2014 2618 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.274.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2619 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.276.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2274 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIII.268.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1817 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI.261.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 1731 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI.256.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1732 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII.266.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1346 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XL.252.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1299 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XL.247.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1265 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.232.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 881 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.237.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014
2014 883 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.243.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kącika turystyczno - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie
2014 884 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.244.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 564 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.235.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek" w Baruchowie
2014 565 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2014 204 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.228.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwałach podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
2014 203 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014
2014 206 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.230.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2014-2018”
2014 205 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.229.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym kategorii gminnej oraz drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gm. Baruchowo w miejscowości Goreń Duży i Skrzynki
2013 3701 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.214.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2013 3700 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.212.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3702 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.215.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2013 3704 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.217.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2013 3703 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.216.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2013 3282 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.209.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2560 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.198.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i zmiany statutu
2013 2561 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.199.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Baruchowo
2013 2174 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.191.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo
2013 1770 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.174.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo
2013 1771 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1768 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1769 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.169.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1774 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.178.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1775 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.179.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1772 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1773 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.177.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baruchowo.
2013 657 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.157.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2013
2012 3634 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.138.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 3635 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i zmiany statutu
2012 3636 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.148.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baruchowo
2012 2751 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV.140.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2012 2750 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV.139.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, formy poboru podatku oraz zmiany treści uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2012 2753 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV.142.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2752 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV.141.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2012 2288 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.121.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2287 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.120.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 2290 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.129.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
2012 2289 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.125.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
2012 1851 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII.113.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1852 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII.114.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo
2012 1293 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX.105.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, - pedagogów, logopedów, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum
2012 1034 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.92.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
2012 757 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne gminy Baruchowo
2012 235 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI.82.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BARUCHOWO na rok 2012
2011 3282 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV.70.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora
2011 3003 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.66.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2011 3002 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.65.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3005 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.68.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3004 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.67.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego
2011 2663 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII.58.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
2011 1984 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.54.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 1949 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X.44.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.
2011 1950 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X.46.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.
2011 445 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 446 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 186 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2011.
2011 105 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Baruchowo.
2011 37 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.
2010 2347 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
2010 2346 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/254/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2010 2345 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/253/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2350 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/259/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011 na terenie Gminy Baruchowo.
2010 2349 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/257/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2348 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/256/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 1862 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/247/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1239 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2010 1240 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 589 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2009 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 87 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010 na terenie gminy Baruchowo.
2009 2167 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2170 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej.
2009 2169 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
2009 2168 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2009 2171 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2009 1206 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 1205 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 1121 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 443 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/159/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie.
2009 124 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/150/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Baruchowo na rok 2009