Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 203

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5553 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/107/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
2019 5552 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/106/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski
2019 5554 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Służewie
2019 5556 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/110/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 5555 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/109/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 4624 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/101/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
2019 4625 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 3433 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/85/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2019 3408 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 3404 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 3410 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3409 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn
2019 2372 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 2230 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019 r."
2019 2231 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022
2019 1402 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
2019 1403 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolion
2019 1404 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2019 977 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 978 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 979 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 909 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019
2019 910 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 363 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/41/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. uchylająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2019 362 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/40/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 361 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 6466 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/25/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022
2018 6468 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
2018 6467 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/27/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski
2018 6031 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 6030 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2018 5459 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski
2018 5458 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie oraz nadania jej statutu
2018 5457 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2018 5460 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: ”Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski”
2018 5463 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/403/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno-Parcele
2018 5462 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/402/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drodze wewnętrznej w miejscowości Rożno-Parcele
2018 5461 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2018 5299 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 4428 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tym zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nauczycieli którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji.
2018 4427 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski
2018 4430 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn
2018 4429 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2018 3598 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/373/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3203 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 3202 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/367/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 3201 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3200 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski
2018 2762 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/353/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolion
2018 2763 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski
2018 1814 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/345/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1288 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/338/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1216 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/335/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2018 r."
2018 1217 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/336/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 1218 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/339/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 837 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 836 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX\330\18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 839 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy
2018 838 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy
2018 647 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018
2017 5330 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5329 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 5332 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy
2017 5331 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4257 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2017 4256 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 4258 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 4260 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Rudunki
2017 4259 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rożno-Parcele
2017 2732 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2017 2731 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Służewo
2017 2734 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
2017 2733 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1996 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/239/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski
2017 1335 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1336 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryterium i  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1337 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski przez inne niż Gmina Aleksandrów Kujawski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 1132 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach.
2017 645 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017
2016 4226 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 4227 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 4228 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 3821 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3820 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2016 3818 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski instrumentem płatniczym
2016 3824 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 3823 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: „Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski”
2016 3822 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2193 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
2016 2192 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/160/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie" oraz uchwalenia jej statutu
2016 2195 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zasad jego używania
2016 2194 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/163/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1738 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016
2016 1580 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/150/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1581 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach
2016 1136 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 998 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/137/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 709 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 581 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 582 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno-Parcele
2016 583 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudunki
2016 580 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 579 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 359 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/88/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicom w miejscowości Odolion
2016 148 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 149 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/95/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 150 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/96/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4373 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/97/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 4374 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/102/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu "Karta Dużej Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski"
2015 3412 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2015 3142 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Konin leżących w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2015 3039 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łazieniec
2015 3040 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
2015 3041 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 2320 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 1671 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 1672 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski
2015 1679 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 1368 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015–2018”.
2015 1342 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015
2014 3749 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2014 3750 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2014 2794 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania spraw związanych z udzielaniem pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2014 1673 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2014 1571 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 609 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/285/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 - 2020.
2014 608 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/284/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 611 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/287/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
2014 610 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/286/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 499 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014.
2014 262 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
2013 3830 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2013 3831 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 3832 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 2954 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2013 2955 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2473 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2474 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2013 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno - Parcele
2013 1809 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2013
2013 1180 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/215/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski
2013 1181 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/216/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski
2013 1073 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/213/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Aleksandrów Kujawski
2013 564 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/186/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski
2013 106 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/195/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 105 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 104 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/193/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2013 109 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/198/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 108 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/197/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 107 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/196/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3215 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/179/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 3216 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/180/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 3217 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/183/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2291 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2012 1990 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/168/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1952 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2012r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1954 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/165/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski"
2012 1017 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/138/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno-Parcele
2012 366 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XI/105/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2012
2011 3319 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski.
2011 3320 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr X/100/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 2865 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 2864 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 2866 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2868 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2867 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2011 2568 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski
2011 2070 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski
2011 2071 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski
2011 2061 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski
2011 1330 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych w formie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów Kujawski ze środków budżetu gminy
2011 1195 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2011
2011 932 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej tych organizacji
2011 933 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 934 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
2011 290 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Aleksandrów Kujawski
2011 185 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 167 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 2330 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/481/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 2331 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/482/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.
2010 2332 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/483/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 1388 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/420/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych, stosowaniu z urzędu tych ulg oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1389 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/429/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łazieniec.
2010 1286 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/434/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2010 1285 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/397/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski
2010 699 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/382/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Aleksandrów Kujawski.
2010 603 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/396/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski.
2010 571 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/394/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2010 rok.
2010 388 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/390/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łazieniec
2010 387 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/383/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2009 2628 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/370/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 października 2009r. mieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2009 2530 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/379/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 2531 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII /380/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.
2009 2532 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/381/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2009 1850 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/365/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.
2009 1849 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/361/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: „Gminny Zespół Obsługi Szkół” z/s w Aleksandrów Kujawski.
2009 1851 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/366/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski.
2009 1666 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/332/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1667 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/347/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno-Parcele.
2009 1204 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXI/302/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Aleksandrów Kujawski.
2009 868 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/306/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania
2009 135 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/268/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2009
2009 134 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/259/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno-Parcele