Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5136 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 5137 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 4468 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 4447 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2019 4253 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 3894 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3893 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 3896 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3895 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 2540 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2541 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2142 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2078 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 2079 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 992 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 366 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2019 367 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 107 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6299 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6300 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 6298 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2018 6296 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2018 6297 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2018 5791 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 5792 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5693 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia
2018 4755 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 4756 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 4136 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 4104 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 4105 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2018 4106 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 3649 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono inne stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3648 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 3651 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Świedziebnia
2018 3650 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świedziebnia
2018 3121 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 3122 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
2018 3123 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2419 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 2420 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2421 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1734 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 1733 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 1736 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Gminy Świedziebnia
2018 1735 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2017 5164 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 4968 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4865 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 4864 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2017 4863 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2017 4868 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 4867 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4866 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 4337 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 4338 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 3141 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 2959 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono inne stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 2570 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 2571 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2017 1707 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/97/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 1708 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/100/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 686 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
2017 687 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 136 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2016 4724 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości
2016 4723 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2016 4726 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4725 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 3768 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3213 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2122 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
2016 2105 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świedziebnia na lata 2016 – 2020
2016 2104 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 2103 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2106 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2109 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 2108 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świedziebnia
2016 2107 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1286 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 677 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/57/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świedziebnia
2016 676 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/54/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 679 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/59/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 678 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/58/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2015 4779 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2016 rok
2015 4780 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 4361 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2015 4360 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 4362 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości
2015 4364 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4363 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 3323 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2461 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2015 2460 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia formy ochrony dla drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 2459 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1933 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1556 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 1146 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 1145 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 1148 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 1147 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 477 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 478 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia.
2015 195 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Świedziebnia na lata 2015-2018".
2015 53 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2014 3897 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3898 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 3446 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/176/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2014 3445 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/175/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3448 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/178/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2014 3447 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/177/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2014 3110 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3111 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/174/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
2014 2543 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2168 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2129 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie okręgów wyborczych.
2014 1751 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1157 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1158 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie obwodów głosowania.
2014 1159 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni.
2014 309 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 310 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 4192 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2013 3836 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/138/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2013 3837 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/139/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2013 3838 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/140/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 2919 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2013 2647 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 2648 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2649 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świedziebnia.
2013 2340 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 1824 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1823 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
2013 1826 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świedziebnia
2013 1825 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 789 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 791 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świedziebnia
2013 731 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 732 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 733 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
2013 239 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Świedziebnia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2013 240 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/81/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 241 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 2954 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2012 2955 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 2956 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 2928 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2929 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012r. w sprawieterminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2930 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2960 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świedziebnia.
2012 2961 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Świedziebnia.
2012 2962 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2012 2957 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 2958 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia w podatku rolnym użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
2012 2959 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 2621 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 1983 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2012 1679 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenie granic ich obwodów.
2012 367 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2011 3204 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2011 3205 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/47/1011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 3206 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 894 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2011 895 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Świedziebnia
2011 731 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
2011 732 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świedziebnia.
2011 733 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Świedziebnia, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 68 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia.
2011 69 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2356 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/175/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 2355 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/174/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2010 2358 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia.
2010 2357 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/176/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 855 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Świedziebnia na stałe obwody głosowania.
2010 854 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni w części dotyczącej zakresu działania.
2010 853 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 856 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2010 203 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/135/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
2009 2052 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/130/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 2051 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/129/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2009 2053 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Świedziebnia.
2009 1693 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/124/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1692 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/123/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 23 września 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2009 1456 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/115/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
2009 1003 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2009 449 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 450 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.